liczba 8


Rak

Scholastyka

    Historia imienia Imię Scholastyka wywodzi się z łaciny, a swoje początki ma w średniowieczu. Pochodzi od słowa „scholasticus”, co oznacza „uczony, student, nauczyciel”, inne znaczenie to także „retoryk, orator”. Znaczenie imienia Scholastyka Imię pochodzi od słowa oznaczającego „uczony, student, nauczyciel”. Numerologia imienia Scholastyka Scholastyka to numerologiczna ÓSEMKA. Jaka jest Scholastyka? Scholastyka jest bardziej […]

Płeć

Lambert

    Historia imienia Imię Lambert ma korzenie germańskie. Pochodzi od słowa oznaczającego „ziemia”, „rola”. Można więc domniemywać, że imię ma swoje początki w rodzinach rolniczych, posiadających ziemię uprawną. Znaczenie imienia Lambert od słowa oznaczającego „ziemia”, „rola” Numerologia imienia Lambert Liczba imienia Lambert to ÓSEMKA. Jest to liczba charakterystyczna dla osób obdarzonych siłą i witalnością, […]

Płeć

Faustyna

      Historia i znaczenie imienia Faustyna Imię Faustyna jest pochodzenia łacińskiego, należy do niewielkiej grupy najstarszych imion rzymskich. Pochodzi od słowa „faustus”, znaczącego „błogi, szczęśliwy, pomyślny”. Jest żeńską formą imienia Faustyn lub Faust. Najbardziej znaną patronką imienia jest święta Faustyna Kowalska, polska zakonnica słynna ze swych duchowych i mistycznych doświadczeń. Numerologia imienia Faustyna […]

Płeć

Gerda

        Historia imienia Imię Gerda ma korzenie germańskie. Jest skróconą formą imion Gerarda lub Gertruda, obecnie funkcjonującą jako osobne imię.  Inne źródła etymologiczne podają język staronordyjski jako pochodzenie imienia Gerda, a konkretnie słowo „garðr”, oznaczające „zamknięcie”. Możliwe jest także nawiązanie do dialektu islandzkiego, w którym „gård, gėrđa” oznacza „sława”. Znaczenie imienia Gerda […]

Płeć

Abraham

    Historia imienia Imię Abraham pochodzi z języka akadyjskiego, w którym oznacza „kochaj ojca” lub „mój ojciec będzie wywyższony”. W Księdze Rodzaju Abraham, będący jednym z pierwszych hebrajskich patriarchów, nazywany jest najpierw Abramem („wywyższony ojciec”), a w całej Biblii imię to wymienione jest ponad 100 razy. Z kolei w Koranie Abraham jest wspomniany aż […]

Rak

Odyseusz

      Historia imienia W mitologii greckiej Odyseusz był królem Itaki, a zarazem najprzebieglejszym z królów, którzy brali udział w wojnie trojańskiej. To on wpadł na pomysł użycia konia trojańskiego – podstępu, dzięki któremu Grecy wygrali wojnę. Według Homera, imię Odyseusza wymyślił jego dziadek, ponieważ naraził się wielu osobom. Imię oznaczałoby w tym przypadku […]

Rak

Orion

      Historia imienia W mitologii greckiej Orion był myśliwym, który zginął od ukąszenia ogromnego skorpiona, nasłanego na niego przez boginię łowów, Artemidę. Następnie został zamieniony w gwiezdną konstelację. Znaczenie imienia Orion Znaczenie imienia nie jest znane, być może wywodzi się ono od greckiego słowa „horion”, czyli „granica”. Numerologia imienia Orion Liczba imienia Orion […]

Płeć

Gloria

      Historia imienia Imię Gloria zostało po raz pierwszy w historii użyte w sztuce George’a Bernarda Shawa „You Never Can Tell” w roku 1899. Wcześniej nigdy nie było używane. Znaczenie imienia Gloria W łacinie „gloria” znaczy „chwała”. Numerologia imienia Gloria Liczba imienia Gloria to OSIEM. Jaka jest Gloria? Skuteczna, zaradna, aktywna i odważna […]

Płeć

Pola

    Historia i znaczenie imienia Pola Imię Pola pochodzi od imienia Apolonia i dopiero od kilku lat jest oddzielnym imieniem. Imię ma korzenie greckie i oznaczą „należąca do Apolla”. Numerologia imienia Pola Liczba imienia Pola to numerologiczna ÓSEMKA. Powiązana jest z siłą i witalnością, a także mądrością i uznaniem. Jaka jest Pola? Pola jest […]

Płeć

August

    Historia imienia Imię August pochodzi z języka łacińskiego. Było przydomkiem od przymiotnika „augustus” nadanym cesarzowi Oktawianowi przez Senat Rzymski. W Polsce imię August nadano po raz pierwszy w 1349 roku, w łacińskiej formie „Augustus”. Znaczenie imienia August Imię August oznacza „dostojny, boski, majestatyczny, poświęcony, święty, czcigodny, pomyślny, wzniosły”. Numerologia imienia August Zgodnie z […]

Płeć

Salomon

    Historia imienia Imię Salomon jest pochodzenia semickiego. Wywodzi się od semickiego imienia Shelomo, które nosił słynący z mądrości król Izraela.   Znaczenie imienia Salomon Imię Salomon oznacza „pokój”.   Numerologia imienia Salomon Imię Salomon to numerologiczna ÓSEMKA, powiązana z witalnością, mądrością i odpowiedzialnością.   Jaki jest Salomon? Osoba o imieniu Salomon jest aktywnym […]

Płeć

Jordan

      Historia imienia Imię Jordan ma korzenie biblijne, pochodzi od nazwy rzeki w Palestynie, w której chrzcił Jan Chrzciciel. Imię zaczęło być używane podczas wypraw krzyżowych, a w Polsce zostało przyjęte od X wieku.   Znaczenie imienia Jordan Po hebrajsku Jordan to nazwa rzeki Yarden, co oznacza „płynący w dół”, „opadający”.   Numerologia […]

Skorpion

Ziemowit

    Historia imienia Większość słowiańskich imion przetrwała do naszych czasów w formie przekręconej i zaciemniającej pierwotne znaczenie. Tak też było i z Siemowitem, imieniem, które nosił syn Piasta, a pradziad Mieszka Pierwszego. Z Siemowita zrobił się później Ziemowit, niby od ziemi, tymczasem imię Siemowit pochodzi od „rodziny”, gdyż w dawnej polszczyźnie było słowo siemia, […]

Panna

Wiesława

        Historia imienia Zwykle męska i żeńska odmiana imienia niosą ze sobą zupełnie niepodobne charaktery. Tak też jest z Wiesławą i Wiesławem. Wiesław to imię odpowiednie dla marzycieli, poetów i fantastów; imię Wiesława – przeciwnie – zwykle noszą twarde realistki. Znaczenie imienia Wiesława Wiesław to skrót od dłuższego, słowiańskiego imienia, które brzmiało […]

Ryby

Wanda

    Historia imienia Każde dziecko w Polsce wie, że Wanda była krakowską księżniczką, „co nie chciała Niemca” i wolała skoczyć do Wisły, niż oddać rękę i władzę cudzoziemskiemu najeźdźcy. Tyle mówi średniowieczna legenda. Co z niej może być prawdą? Imię Wanda, choć wydaje się czysto polskie, przypomina nazwę plemienia Wandalów, które w starożytności mieszkało […]

Skorpion

Waldemar

      Historia imienia Imię Waldemar jest germańskiego pochodzenia i znaczyło „sławny władzą”. U nas pojawiało się już w średniowieczu, chociaż najwięcej sławy przysporzyła mu Helena Mniszkówna, tak nazywając męskiego bohatera swojej powieści „Trędowata”. Znaczenie imienia Waldemar Sławny władzą.   Numerologia imienia Waldemar Liczba imienia Waldemar wynosi OSIEM, co oznacza, że pasuje ono do […]

liczba 8

Tomasz

    Historia imienia Tomasz, w języku aramejskim Toma, miał na imię jeden z apostołów. Imię to znaczyło „bliźniak”, co od razu kojarzy się ze znakiem Bliźniąt. I rzeczywiście Tomasz Apostoł zachowywał się tak, jakby urodził się w tym znaku. Po pierwsze, nie uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa, póki na własne oczy nie zobaczył Jego ran […]

Skorpion

Stefan

    Historia imienia Stefan to jedno z imion „królewskich” – podobnie jak Karol, Edward czy Ludwik .Tak miał na imię pierwszy król Węgier, uznany przez Kościół za świętego, i od jego czasu królestwo węgierskie jest zwane „koroną św. Stefana”. Do niedawna imię Stefan było w Polsce nader popularne, lecz od dwóch pokoleń mniej o […]

liczba 8

Sonia

      Historia imienia Imię Sonia jest rosyjskim zdrobnieniem od Zofii, ale dla polskiego ucha brzmi na tyle niepodobnie, że od niedawna stało się u nas samodzielnym imieniem. Wcześniej usamodzielniło się na Zachodzie. Znaczenie imienia Sonia Rosyjskie zdrobnienie imienia Sofia (Zofia) Numerologia imienia Sonia Inaczej niż u łagodnej Zofii (liczba 6), w imieniu Sonia […]

Skorpion

Róża

      Historia imienia Imię Róża brzmi tak samo jak nazwa kwiatu i od tego kwiatu – pięknego choć kolczastego – się wywodzi. Wspomnijmy w tym miejscu świętą Różę z Limy, która za życia była skromną zakonnicą, w niebie zaś dostała pod opiekę całą Amerykę Południową.   Znaczenie imienia Róża Róża – nazwa kwiatu. […]

Skorpion

Regina

        Historia imienia  Święta Regina była męczennicą z Galii; żyła kiedyś w czasach pierwszych chrześcijan.   Znaczenie imienia Renata Regina znaczy po łacinie „królowa”   Numerologia imienia Renata Liczba imienia Regina równa się OSIEM (a jest to liczba wielkiej mocy), i z liczby tej oraz z królewskiego majestatu wpisanego w to imię […]

liczba 8

Mira

    Historia imienia Imię Mira może być wykładane na dwa sposoby: po pierwsze, jest to skrót od słowiańskiej Mirosławy lub Sławomiry, ale (po drugie) może pochodzić od włoskiego imienia Mirabella. Po łacinie zaś mira znaczy: zdumiewająca, cudowna, osobliwa, mirare znaczy „dziwić się”, zaś miraculum – „cud”. W gwiazdozbiorze Wieloryba jest zmienna gwiazda Mira Ceti, […]

liczba 8

Michał

      Historia imienia Michał to jeden z czterech archaniołów, książę niebios, stojący na czele duchów wiernych Bogu i walczących z wojskami Szatana. Jego imię po hebrajsku brzmi Mikael i znaczy „któż jest jak Bóg”, czyli „któż może równać się z Bogiem”. Archanioł Michał przeprowadza również dusze zmarłych do raju i do ostatniej chwili […]

Skorpion

Julian

      Historia imienia Imię Julian wywodzi się od rzymskiego rodu Juliuszów – po łacinie gens Iulia. Jednym z nich był największy wódz i zdobywca w dziejach Rzymu, Juliusz Cezar. Juliuszowie wywodzili swój ród od herosa Julusa, jednego z mitycznych założycieli Wiecznego Miasta. Ów Julus był wnukiem Wenus, bogini miłości. Znaczenie imienia Julian Julian […]

Wodnik

Jagoda

    Historia imienia Jagoda to zdrobnienie od Jadwigi, ale także pieszczotliwy przydomek nadawany dziewczętom o ciemnych włosach i oczach, i śniadej cerze – „czarnych jak jagody”. Ciekawe, że taki właśnie wygląd, egzotyczny wśród przeważnie jasnych Polek, nierzadki jest u urodzonych w znaku Wodnika. Wodniki bowiem często wyglądają jak ludzie obcej rasy: mają w rysach […]

Panna

Jadwiga

    Historia imienia W dawnym dialekcie niemieckim imię Jadwiga brzmiało Hadu-wig, a obie części tego imienia znaczą to samo: „walka” lub „wojna”. Trudno dziś dociec, dlaczego dawni Germanowie nadawali swoim niewiastom takie wojownicze imiona. (Innym przykładem jest Matylda, czyli „siła-walka”.) Bo raczej kobietom nikt nie życzył wojennych przygód. Imię Jadwiga od dawna zadomowiło się […]

Ryby

Ilona

        Historia imienia Ilona to węgierska forma imienia Helena i sporo cech Helen stosuje się także do Ilon. Tajemne znaczenie tego imienia jest jednak nieco odmienne od Heleny. Sprawia to nagromadzenie w imieniu Ilona dźwięków „l”, „n”, „i”, które w ezoterycznym kodzie kojarzą się z energiami Księżyca i Neptuna, a więc z […]

Skorpion

Hanna

      Historia imienia Imię Hanna to jakby bliźniacza siostra Anny. Oba imiona pochodzą od tego samego hebrajskiego słowa hannah znaczącego „łaska” lub „wdzięk”, albo „pełna łaskawości (wdzięku)”. Różnica jednej litery sprawia jednak, że imię to inaczej brzmi i inaczej działa na podświadomość. Wyrazem tego są różne liczby obu tych imion w numerologii. Znaczenie […]

Skorpion

Gerard

      Historia imienia Warto wiedzieć, że od imienia Gerard pochodzi znane nazwisko: Gierek. Na Śląsku jest miasteczko Gierałtowice – to też od Gerarda. Jako ciekawostkę dodajmy, że Słowianie – w przeciwieństwie do Germanów – nie urabiali swoich imion od broni, więc słowiańskiego imienia w rodzaju Gerard-Gerhard u nich być nie mogło. Nie mieli […]

liczba 8

Gabriel

      Historia imienia Gabriel jest imieniem jednego z archaniołów, czyli najwyższych posłańców Boga. Dwaj inni archaniołowie noszą imiona Michael (czyli Michał) i Rafael (Rafał). Według tradycji żydowskiej był jeszcze czwarty archanioł: Uriel. Gabriel był tym aniołem, który przynosił szczególnie ważne wiadomości od Boga. To właśnie on zapowiedział Maryi, że urodzi Zbawiciela. Muzułmanie wierzą, […]