śr-pon
06.01-18.01.2021
Trening redukcji stresu dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera
Dla rodziców

Trening redukcji stresu dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera

Rodzice, a szczególnie rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami są szczególnie narażeni na wzmożony stres. Coraz częściej zdają sobie sprawę, że kluczową rolę w wychowaniu dziecka z Zespołem Aspergera odgrywa relacja pomiędzy dorosłym a dzieckiem oraz akceptacja dla funkcjonowania dziecka. Mindfulness - czyl... [...]