Lektury szkolne, literatura

Chłopcy z Placu Broni
Lektury szkolne, literatura

Chłopcy z Placu Broni – quiz

Chłopcy z Placu Broni to powieść pisarza Ferenca Molnára, którą pamiętają jako lekturę szkolną również Wasi rodzice. Zapraszamy do sprawdzenia swej wiedzy w quizie o Erneście Nemeczku i jego szkolnych kolegach. Jak dobrze pamiętasz losy bohaterów tej lektury? Rozwiąż test i sprawdź!... [...]