Fabryka Marzeń
Zapraszamy do Klockowni!

Polityka Prywatności i Cookies

Poniższa Polityka określa zasady postępowania z danymi osobowymi oraz zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu (cookies) do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację poniższej Polityki oraz stosowanych przez Serwis procedur. Odwiedzający i korzystający z Serwisu potwierdzają tym samym zapoznanie się i wyrażenie zgody na przyjęcie warunków korzystania z Serwisu zawartych poniżej. Jeżeli odwiedzający nie akceptuje podanych warunków powinien opuścić Serwis.

§ 1 Definicje
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem miastodzieci.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma KOLOROWE MEDIA SP. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: Bernardyńska 22/12, 02-904 Warszawa, KRS 0000321382, NIP: 521-35-12-376  świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca dane i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika (cookie)
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
§ 2 Dane osobowe
 • Użytkownik może dobrowolnie przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza zapisu do newslettera dostępnego w Serwisie.  Administrator wymaga tylko tych danych, jakie są niezbędne do wysyłki newslettera.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, którzy zapisali się na newsletter. Może to być: newsletter, informacje dotyczące Serwisu lub jego partnerów (życzenia, polecane artykuły, inne promocje Serwisu lub jego partnerów) oraz informacje handlowe, których wysyłkę opłacili klienci Serwisu.
 •  Informacje handlowe Administrator wysyła sporadycznie oraz stara się by były one interesujące dla Użytkowników. Klienci Serwisu nie mają dostępu do bazy mailingowej Serwisu.
 • Użytkownicy, którzy zapisali się na newsletter, mogą w każdej chwili z niego zrezygnować poprzez kliknięcie linku w stopce newslettera lub informacji handlowej lub poprzez wysłanie maila na adres redakcja@miastodzieci.pl.
 • Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane są odpowiednio chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Użytkownikownik ma prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,  przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
§ 3 Cookies i bezpieczeństwo
 • Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na Urządzeniach Użytkownika, uzyskując informacje w nich zawarte w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu. Cookies są nieszkodliwe dla Urządzenia i danych Użytkownika.
 • Rodzaje cookies:
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

  Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

  Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

 • Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
§ 5 Serwisy zewnętrzne
 • Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
 • Google polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy
 • Facebook polityka prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Youtube, polityka prywatności: https://support.google.com/youtube/answer/7671399
 • Instagram; polityka prywatności: https://help.instagram.com/155833707900388
§ 6 Inne technologie
 • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje jeszcze następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu:
 • Local Storage Object –zbliżona zasadą działania do plików cookies, mająca jednak nieco inne właściwości. LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.
 • Logi serwera – zapisywane i przechowywane na serwerze zapytania obejmujące m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Nie są kojarzone z konkretnymi osobami i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika
§ 7 Zmiany w Polityce Prywatności i Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki.
§ 8 Wyłączenie odpowiedzialności
 • Serwis stara się udostępniać aktualne informacje na temat możliwośći spędzenia czasu z dzieckiem, zajęć pozalekcyjnych oraz innych usług i towarów przeznaczonych dla dzieci i ich rodziców. Korzysta w tym celu z informacji publikowanych i udostępnianych w różnych mediach przez organizatorów imprez oraz firmy i organizacje zajmujące się dostarczaniem tego typu towarów i usług. Dostępność usług i produktów opisanych w Serwisie oraz ich opisy mogą być niezgodnie z rzeczywistością lub nieaktualne
 • Informacje i propozycje prezentowane w Serwisie mogą nie być jednakowo satysfakcjonujące dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkich informacji, które podajemy. Porady i informacje, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi informacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.
 • Serwis nie jest odpowiedzialny za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane wykorzystaniem – lub brakiem możliwości wykorzystania – usług, produktów lub informacji zawartych w Serwisie.
 • Zawarte w Serwisie artykuły naszych klientów nie zawsze zgadzają się z naszą opinią, gdyż staramy się przedstawić Użytkownikom pełną gamę różnych opcji związanych z wychowaniem dzieci.
 • Serwis oraz jego redakcja nie bierze odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę. Przykładamy wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują w Serwisie swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny.
 • Serwis nie odpowada za politykę prywatności witryn do których linki znajdują się w naszym Serwisie.
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
 •  W razie jakichkolwiek pytań – zapraszamy do kontaktu z nami.

Kontakt z Administratorem Serwisu
KOLOROWE MEDIA Sp z o.o

Bernardyńska 22/12

02-904 Warszawa

tel 601 242501

redakcja@miastodzieci.pl

335 ocen
4.96
dodaj ocenę
×