70 najpiękniejszych cytatów z Biblii

70 najpiękniejszych cytatów z Biblii
📖 Czyta się średnio w 8 min. 🕑
Cytaty biblijne to wyjątkowa grupa złotych myśli. Dla osób wierzących stanowią one nie tylko inspirację, pomagają również  w podejmowaniu codziennych wyborów, są słowami pocieszenia i nadziei. Lecz Biblia jest także postrzegana jako wielkie dzieło literackie, dlatego też znaczenie cytatów z Pisma Świętego jest tak duże. 

Poniższe wybrane sentencje to zbiór najpiękniejszych cytatów z Pisma Świętego, które mówią o tym, jak niezwykłą siłę ma wiara, pomagająca rozświetlić mrok i pokonać strach.

70 najpiękniejszych cytatów z Biblii

 • Miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. (1 J 3,18)

 • Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. (J 13,34–35)

 • Miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. (1 J 4,7-8)

 • Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. (Mt 7, 25)

 • Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. (Iz 40, 31)

 

Biblia

 

 • Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. (Dz 20, 35)

 • Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. (Łk 6,37-38)

 • Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? (Łk 6,41)

 • Jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go chlebem, a jeśli pragnie, napój go wodą. (Prz 25, 21)

 

Biblia

 

 • Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć? (Ps 27,1)

 • Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. (Ps 23, 4)

 • Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. (J 8,32)

 • Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. (1 Kor 15,26)

 • Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! (J 14, 27)

 

Biblia

 

 • Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. (Mk 11,24)

 • Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. (Mt 5,4)

 • Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia. (Syr 6,17)

 • Nie porzucaj starego przyjaciela. Nowy z nim nie jest na równi. Przyjaciel nowy jest jak nowe wino, gdy się zestarzeje, z przyjemnością je wypijesz. (Syr 9,10)

 • Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. (Ps 23, 1-3)

 

Biblia

 

 • Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. (Joz 1,9)

 • O nic się nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. (Flp 4,6)

 • Powiodę ślepych drogą, której nie znali, poprowadzę ich ścieżkami, o których nie wiedzieli. Ciemność zamienię w światłość przed nimi, a miejsca nierówne – w równinę. (Iz 42,16)

 • Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała. (Mk 12,43-44)

 • Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. (Mt 25,40)

 

Biblia

 

 • Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe». (Mt 19,26)

 • To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat. (J 16,33)

 • Więcej wart biedak, co żyje uczciwie, niż bogacz o drogach krętych. (Prz 28,6)

 • Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku. (Prz 21,13)

 • Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! (Rz 12, 21)

 

cytaty biblia

 

 • Lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój, niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia. (Prz 17,1)

 • Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. (1 Kor 6,12)

 • Ciężki jest kamień i sporo waży piasek, lecz rozdrażnienie z powodu głupca jest cięższe od obu. (Prz 27,3)

 • Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, abyś i ty nie upodobnił się do niego. (Prz 26,4)

 • Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8,31)

 

Biblia

 

 • Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. (Łk 16,10)

 • Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. (Mt 19,24)

 • Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. (Mt 4,4)

 • Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. (Mt 11,28)

 • (…) bo z owocu poznaje się drzewo. (Mt 12,33)

 

Biblia

 

 • Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. (Rdz 3,19)

 • Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. (Mt 6,21)

 • Oni wiatr sieją, zbierać będą burzę. (Oz 8,7)

 • Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha! (Mk 4,9)

 • Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. (Flp 4,13)

 

Biblia

 

 • To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. (2 Kor 4,18)

 • Pan moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało. (Ps 28,7)

 • Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy! (Ps 118,24)

 • Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. (1 P 5,7)

 • Przyjaciel kocha w każdym czasie, a bratem się staje w nieszczęściu. (Prz 17,17)

 

Biblia

 

 • Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. (J 15,13)

 • Nie gardź swoim i ojca przyjacielem, a w dniu klęski nie chodź do brata, bo lepszy sąsiad bliski niż brat daleki. (Prz 27,10)

 • Bogactwo zjednywa wielu przyjaciół, lecz ubogiego przyjaciel opuszcza. (Prz 19, 4)

 • I inną jeszcze widziałem marność pod słońcem: oto jest ktoś sam jeden, a nie ma drugiego, i syna nawet ni brata nie ma żadnego. (Koh 4, 8-7)

 • Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. (1 Kor 13,1)

 • Mężowie, miłujcie żony. (Ef 5, 25)

 

Biblia

 

 • Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. (Pnp 8, 7)

 • Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (J 3,16)

 • Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość. (1 Kor 13, 13)

 • Oblicze odbija się w wodzie, a w sercu odbija się człowiek. (Prz 27, 19)

 • Lepsza jest jedna garść pokoju niż dwie garści bogactw i pogoń za wiatrem. (Koh 4, 6)

 

cytaty biblia

 

 • Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. (Mt 6, 34)

 • Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. (Mt 26,52)

 • Mojżesz tak powiedział: Czcij ojca swego i matkę swoją oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie. (Mk 7,10)

 • Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (Mt 7,7)

 • Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Nie trwóż się, bom ja twoim Bogiem. Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą. (Iz 41,10)

 

Biblia

 

 • Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami – wszystko marność. (Koh 1,2)

 • Poznacie ich po ich owocach. (Mt 7,16)

 • Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? (Mt 5,13-16)

 • Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. (Mt 6,11)

 • Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. (J 15,5)

 

Biblia

 

 • Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. (J 6,35)

 • Pan jest moją obroną, wyprowadza mnie na miejsce przestronne; ocala, bo mnie miłuje. (Ps 18,19-20)

 • Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. (1 J 4,16)

 • Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. (1 Kor 13, 4-7)

 • Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. (J 15,9-10)

 

Biblia

zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent