Koziorożec


Płeć

Alfons

    Historia imienia Alfons to imię pochodzenia germańskiego, pochodzące od słów „al” – czyli „cały” lub „adal” („szlachetny ród”) oraz „funs”, co oznacza „szybki, chętny, życzliwy”. Imię stało się popularne w XVIII i XIX wieku, dzięki założycielowi zakonu redemptorystów, świętemu Alfonsowi Maria Liguori. Jednakże w 1873 roku poprzez komedię Aleksandra Dumasa „Monsieur Alphonse” imię […]

Płeć

Miłosz

    Historia imienia Imię Miłosz zostało pierwszy raz odnotowane już w 1136 roku w jednym z najcenniejszych zabytków polskiej historiografii – w Bulli gnieźnieńskiej. Imię to ma pochodzenie słowiańskie, a wcześniej było zdrobnieniem dwuczłonowych imion, takich jak Milan, Miłobor, Miłobrat, Miłogost, Miłgost, Miłorad, Miłosław, Miełosław, Miłostryj, Miłowit i Miłwit. Znaczenie imienia Miłosz Miłosz oznacza […]

Płeć

Andromeda

  Historia i znaczenie imienia Andromeda Imię Andromeda pochodzi z mitologii greckiej, od dwóch słów: „andros”, czyli „człowiek” oraz „medesthai”, oznaczające „myśleć”. Może więc oznaczać „myśląca o człowieku”. W mitologii greckiej Andromeda była córką Cefeusza. Numerologia imienia Andromeda Andromeda to numerologiczna TRÓJKA. Jaka jest Andromeda? Urocza, atrakcyjna, uwodzicielska, a nawet wyrafinowana – Andromeda to sama […]

liczba 4

Wiktor

    Historia imienia Victor to po łacinie „zwycięzca”. Ale gdy się wsłuchać magicznym uchem w wibracje tego imienia, to wcale nie kojarzy się z nim obraz triumfującego wodza. Wiktor, jeżeli już odnosi zwycięstwo, to wcale nie dzięki śmiałym i ryzykownym posunięciom, lecz raczej dzięki starannym, drobiazgowym przygotowaniom i obliczeniu każdego kroku.   Znaczenie imienia […]

liczba 1

Urszula

    Historia imienia W samym imieniu i w legendzie imienia Urszula wiele wskazuje na północ, czyli krainy, gdzie panują surowe chłody, a życie, choć niełatwe, pełne jest przygód. Imię to pochodzi od łacińskiego słowa ursus, czyli „niedźwiedź”. Imię Ursus nosił siłacz z powieści „Quo vadis” Sienkiewicza, a od niego nazwano tak miejscowość w której […]

liczba 1

Teofil

      Historia imienia Imię Teofil znaczy dokładnie to samo co nasz Bogumił – czyli „miły Bogu”. Imię to było tłumaczone na różne języki. Po łacinie Teofil nazywa się Amadeusz, a po niemiecku – Gottlieb. To pobożne imię kojarzy się jednak również z ciemnymi siłami. Po Europie krążyła legenda o czarowniku, który podpisał umowę […]

liczba 1

Stanisława

    Historia imienia Słowiańskie imiona Stanisław i Stanisława są tak stare, że nie od razu zgadujemy, co mogły na początku oznaczać. Dotąd mamy w naszym języku słowa takie jak „zastanowić się”, „stanowczy”, „ustanowić”. Tak więc imiona te życzyły kiedyś silnej woli i umiejętności w podejmowaniu decyzji. Więcej o tym piszemy przy imieniu Stanisław. Znaczenia […]

liczba 8

Sonia

      Historia imienia Imię Sonia jest rosyjskim zdrobnieniem od Zofii, ale dla polskiego ucha brzmi na tyle niepodobnie, że od niedawna stało się u nas samodzielnym imieniem. Wcześniej usamodzielniło się na Zachodzie. Znaczenie imienia Sonia Rosyjskie zdrobnienie imienia Sofia (Zofia) Numerologia imienia Sonia Inaczej niż u łagodnej Zofii (liczba 6), w imieniu Sonia […]

liczba 9

Seweryn

      Historia imienia U źródeł imienia Seweryn jest łacińskie słowo severus, które znaczyło „surowy, poważny, srogi”. W językach słowiańskich istniał podobny wyraz, który dziś by brzmiał po polsku „siewierz”. Słowo to oznaczało północny wiatr, śnieżycę lub północ. Znaczenie imienia Seweryn Seweryn znaczy poważny, surowy. Numerologia imienia Seweryn Liczbą imienia Seweryn jest DZIEWIĄTKA, która wiąże […]

liczba 4

Sabina

    Historia imienia Kiedy prawie trzy tysiące lat temu Romulus założył Rzym, w nowej osadzie brakowało kobiet. Dlatego Rzymianie porwali kobiety swoim sąsiadom, Sabinom. Ci w odwecie ruszyli z wojenną wyprawą na Rzym. Rozlewowi krwi zapobiegły… Sabinki. Niedawne branki czuły się już żonami Rzymian i nie pozwoliły swoim rozgniewanym ojcom i braciom Sabinom bić […]

liczba 1

Roman

    Historia imienia Romanus po łacinie znaczy „rzymski” albo „Rzymianin” – od Romy, czyli Rzymu. Rzymianie pierwsi stworzyli wielkie imperium w Europie i przez długie wieki wszystkie narody Europy uważały ich za wzór. Solidne świątynie z kamienia nazywano „romańskimi”, a opowieści o dawnych, baśniowych czasach – „romantycznymi”. Dziś imię Roman kojarzyć się może też […]

liczba 1

Mikołaj

    Historia imienia Imię Mikołaj, po grecku Nikolaos, zawiera rdzenie nike (zwycięstwo) i laos (lud). Razem mogło to imię znaczyć „prowadź lud do zwycięstwa” czy też „zwycięski wśród ludu”. Było to więc imię przeznaczone dla władców i wodzów i wzywało do sukcesu, potęgi i zwycięstwa. Święty Mikołaj żył tysiąc siedemset lat temu i był […]

liczba 7

Mieczysław

    Historia imienia W imieniu Mieczysław nagromadził się cały szereg pomyłek. Przede wszystkim zostało ono źle odczytane ze średniowiecznych zapisków; powinno brzmieć „Miecisław”, od słów „miotać sławę”, czyli „zdobywać rozgłos”. Imię Mieczysław (czyli „sławny mieczem”) u dawnych Słowian nie było możliwe, gdyż imiona wywodzili oni przede wszystkim od zalet charakteru i nigdy nie nazywali […]

liczba 3

Marta

    Historia imienia Marta to postać z Ewangelii. Była uczennicą Jezusa, tak jak jej brat Łazarz i siostra Maria. Kiedy Jezus gościł w ich domu, Maria zasłuchana siedziała u jego stóp, Marta za to krzątała się po kuchni, służyła gościom; i w końcu poskarżyła się swemu Mistrzowi na beztroską siostrę. Jezus jednak przyznał rację […]

liczba 1

Lidia

    Historia imienia Imię Lidia to wspomnienie starożytnej krainy Lidii. Lidia leżała na wschód od Grecji, jej stolicą było miasto Sardes, a rządził Lidią król Krezus, który zasłynął z ogromnego bogactwa. Badania archeologów wykazują, że to właśnie Lidyjczycy (a nie, jak sądzono wcześniej, Fenicjanie) wynaleźli pieniądze i umieli z nich robić użytek. Jednakże skarby […]

liczba 4

Karolina

      Historia imienia Karolina to oczywiście żeńska odmiana imienia Karol. Karol to stare imię królów: najpierw królów plemienia Franków, potem Francji, potem jeszcze innych krajów. Dzisiejsi Karolowie wciąż czują się trochę przytłoczeni tym ciężarem królewskiej sławy, a ich siostrom, Karolinom, też to się w pewnym stopniu udziela. Znaczenie imienia Karolina Karolina to oczywiście […]

liczba 6

Karol

    Historia imienia Imię Karol nosili władcy Franków, germańskiego ludu, który pod koniec starożytności wynurzył się z głębi obecnych Niemiec, osiedlił się w dzisiejszej Francji i w końcu zbudował wielkie państwo, obejmujące niemal całą zachodnią Europę. Najsłynniejszym władcą Franków był Karol Wielki. Od imienia Karol Słowianie utworzyli słowo „król”, chociaż u Germanów karl znaczyło […]

liczba 4

Kalina

      Historia imienia Próbowano imię Kalina wyprowadzić z języka greckiego. Po grecku kalos, kalé znaczy „piękny, piękna”, a kallimos – „najpiękniejszy”. Tylko dlaczego to imię nie jest znane nigdzie poza Polską? Kalina (tym razem po polsku) to ozdobny krzew z czerwonymi jagódkami. Kalina i kalinowy lasek często pojawia się w naszych ludowych baśniach […]

liczba 1

Józef

    Historia imienia Imię Józef, po hebrajsku Jehoseph, było wezwaniem do Boga, aby sprzyjał tak nazwanemu człowiekowi. Imię to nosi kilku bohaterów Biblii, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Historia Józefa, syna patriarchy Jakuba, jest znana nawet tym, którzy Biblii nigdy nie czytali, bowiem była opisywana w powieściach i przedstawiana w filmach. Józef, sprzedany […]

liczba 2

Iwona

    Historia imienia Są różne poglądy na to, skąd się wzięło imię Iwona. Na pewno jest odpowiednikiem męskiego imienia Iwo. Imię Iwo zapewne pochodzi od germańskiego słowa iwa, czyli cis, chociaż niektórzy twierdzą, że jest to celtycki wariant imienia Jan. Nam bardziej podoba się wyprowadzanie Iwony od cisu niż od Jana, gdyż to pozwala […]

liczba 4

Igor

      Historia imienia Na dziwne tropy naprowadza nas imię Igor. Przywędrowało do nas z Rusi, lecz wcale nie jest słowiańskie, ale germańskie, a ściślej skandynawskie – jako że na Ruś przynieśli je wikingowie, którzy założyli pierwsze państwa ruskie. Pierwotnie imię to brzmiało Ingwar (Yngvarr), i znaczyło „wojownik boga Yngvi”. Ów Yngvi nazywał się […]

liczba 4

Halszka

          Historia imienia Halszka to staropolskie zdrobnienie od Elżbiety (i razem z nią obchodzi imieniny), ale w powieści „Ogniem i mieczem” Sienkiewicza tak nazywana jest Helena (Kurcewiczówna). Znaczenie imienia Halszka Halszka – zdrobnienie od Elżbiety. Numerologia imienia Halszka Niezależnie, od czego jest zdrobnieniem, imię Halszka ma liczbę CZTERY. Jaka jest Halszka? To […]

liczba 2

Grażyna

      Historia imienia Imię Grażyna wymyślił Adam Mickiewicz, który tak nazwał bohaterkę swojego poematu, litewską księżnę.  W opowieści Mickiewicza Grażyna stara się naprawić błędy swojego męża, szalonego Litawora, który sprowadził na swój kraj Krzyżaków. Przebrana w mężowski strój staje do bitwy z nimi i ginie. Pod imieniem Grażyna Mickiewicz przedstawił wzór bohaterskiej kobiety, […]

liczba 8

Ferdynand

      Historia imienia Z imieniem Ferdynand łączy się kawał historii: imię to jest śladem po starożytnym plemieniu Gotów. Goci prawie dwa tysiące lat temu przepłynęli ze Skandynawii przez Bałtyk, osiedli u nas na Pomorzu, gdzie pozostawili po sobie słynne kamienne kręgi w Odrach i Węsiorach, następnie w ciągu paru pokoleń przeszli wzdłuż Wisły, […]

liczba 1

Elżbieta

      Historia imienia Hebrajskie imię Eliszeba nosiła matka Jana Chrzciciela, a więc bliska krewna Jezusa. Jest to jedno z tych imion, poprzez które dawni Izraelici czuli się szczególnie zobowiązani wobec Boga. Imię to brzmi jak uroczysta przysięga i nic dziwnego, że jego moc działa do tej pory! Niewiasty noszące to imię czują w […]

liczba 8

Eleonora

        Historia imienia Imię to jest znane przynajmniej od siódmego wieku, kiedy w Anglii żyła święta Eleonora. Imię Eleonora (lub Alienor, Eleanor) jest tajemnicze; wywodzi się z języka arabskiego, gdzie (jakoby) znaczyło „Bóg jest moim światłem”. Ale w jaki sposób zawędrowało do Anglii? – nie wiadomo. Imię to nosiła żona niefortunnego króla […]

liczba 6

Edyta

        Historia imienia Imię Edyta w języku staroangielskim znaczyło właściwie to samo, co nasz… Wojciech: „radość walki” lub raczej: „szczęście walecznych”. A ponieważ jest to imię kobiece, więc raczej wróżyło nie tyle waleczność samym Edytom, co życzyło im, by to one przynosiły wojownikom szczęście, radość i powodzenie. Znaczenie imienia Edyta Edyta = szczęście […]

liczba 4

Edward

    Historia imienia Imię Edward powstało w dawnej Anglii i było ulubionym imieniem angielskich królów. Pierwsza sylaba, „ed”, jest taka sama jak w imionach Edmund i Edyta – aed w języku staroangielskim znaczyło „pomyślność, dobro, bogactwo”. Znaczenie imienia Edward Edward to: „strażnik pomyślności”. Po polsku imię to brzmi twardo i kojarzy się ze skupieniem, […]

liczba 7

Andrzej

    Historia imienia Greckie imię Andreas (nasz Andrzej albo Jędrzej) pochodzi od słowa andreios, czyli „męski, mężny, dzielny”. A chociaż wywodzi się ono z greki, to pierwszy ze słynnych Andrzejów był Izraelitą, rybakiem z Galilei, który pierwszy poszedł za Jezusem, a potem powiedział do swego brata Szymona-Piotra: „znalazłem Mesjasza”. Tak więc już na początku […]

liczba 4

Aleksander

    Historia imienia Imię Aleksander triumfalnie wkroczyło do historii wraz z Aleksandrem Wielkim, królem Macedonii, który w starożytności podbił prawie cały znany wówczas świat. I chociaż, jak się wydaje, tamten Aleksander był ze znaku Lwa, dzisiaj to imię kojarzy się z innymi punktami zodiaku. Znaczenie imienia Aleksander Aleksander – obrońca mężów (wojowników). Numerologia imienia Aleksander […]