Skorpion


Skorpion

Donat

    Historia imienia Imię Donat jest imieniem łacińskim. Wywodzi się od słowa „donatus” oznaczającego „darowany przez Boga/bogów”. W żywotach świętych można napotkać aż 35 świętych o tym imieniu. Znaczenie imienia Donat Oznacza „darowany przez Boga/bogów”. Numerologia imienia Donat Liczbą imienia Donat jest DZIEWIĄTKA, a więc liczba osób wrażliwych i uczuciowych, skłonnych do pomocy innym. […]

Skorpion

Gaja

        Historia imienia Imię Gaja pochodzi z mitologii greckiej. Było to imię bogini Ziemi-Matki, wyłonionej z Chaosu, uosabiającej płodność i macierzyństwo. Imię Gaja może być także męskim odpowiednikiem rzymskiego imienia Gajusz (Gaius), które oznacza „cieszący rodziców”, od słowa „gaudeo” – „cieszę się”. Gaja zatem może znaczyć „ciesząca rodziców”. Oboczną formą imienia Gaja […]

Skorpion

Ema i Emma

    Historia imienia Imię Ema jest imieniem o korzeniach germańskich. Pochodzi od imienia Erma, będącego skróconą formą imion zaczynających się na Irm-, Erm-, tak jak Ermengard czy Irmgard. Do Polski imię to przyszło w XIX wieku. Równie często spotykana forma to Emma. Znaczenie imienia Ema Od imienia Erma. Numerologia imienia Ema Imię Ema powiązane […]

Skorpion

Zygmunt

    Historia imienia Stare imię germańskich rycerzy – Zygmunt – pochodzi od słów sigu – „zwyciężać” i munt – „pomoc, opieka”. W Polsce nosili to imię królowie z rodu Jagiellonów i Wazów. Znaczenie imienia Zygmunt Zygmunt znaczy – pomocny w zwycięstwie. Numerologia imienia Zygmunt Swoim brzmieniem, a także wojennym znaczeniem i rycerską przeszłością, imię […]

Skorpion

Ziemowit

    Historia imienia Większość słowiańskich imion przetrwała do naszych czasów w formie przekręconej i zaciemniającej pierwotne znaczenie. Tak też było i z Siemowitem, imieniem, które nosił syn Piasta, a pradziad Mieszka Pierwszego. Z Siemowita zrobił się później Ziemowit, niby od ziemi, tymczasem imię Siemowit pochodzi od „rodziny”, gdyż w dawnej polszczyźnie było słowo siemia, […]

Skorpion

Wilhelm

      Historia imienia Wilhelm to stare germańskie imię, które znaczyło „chętnie stający w obronie”. Młodzieniec, który tak się nazywa, rzeczywiście może stać się godny licznych królów i rycerzy – swoich imienników. Znaczenie imienia Wilhelm Chętnie stający w obronie. Numerologia imienia Wilhelm Liczba imienia równa się DZIEWIĘĆ, co oznacza – wraz z historią tego […]

Skorpion

Waldemar

      Historia imienia Imię Waldemar jest germańskiego pochodzenia i znaczyło „sławny władzą”. U nas pojawiało się już w średniowieczu, chociaż najwięcej sławy przysporzyła mu Helena Mniszkówna, tak nazywając męskiego bohatera swojej powieści „Trędowata”. Znaczenie imienia Waldemar Sławny władzą.   Numerologia imienia Waldemar Liczba imienia Waldemar wynosi OSIEM, co oznacza, że pasuje ono do […]

Skorpion

Teresa

    Historia imienia Po grecku imię Teresa znaczyło „pochodząca z wyspy Thera”. Wyspa ta, dziś nosząca nazwę Santoryn, jest szczytem olbrzymiego podmorskiego wulkanu. Ponad trzy tysiące lat temu wybuch tego wulkanu zniszczył kwitnącą cywilizację na sąsiedniej Krecie. Pamięć o tej katastrofie dała początek legendom o Atlantydzie. W nazwie wyspy Thera tkwi stary indoeuropejski rdzeń […]

Skorpion

Stefan

    Historia imienia Stefan to jedno z imion „królewskich” – podobnie jak Karol, Edward czy Ludwik .Tak miał na imię pierwszy król Węgier, uznany przez Kościół za świętego, i od jego czasu królestwo węgierskie jest zwane „koroną św. Stefana”. Do niedawna imię Stefan było w Polsce nader popularne, lecz od dwóch pokoleń mniej o […]

Skorpion

Róża

      Historia imienia Imię Róża brzmi tak samo jak nazwa kwiatu i od tego kwiatu – pięknego choć kolczastego – się wywodzi. Wspomnijmy w tym miejscu świętą Różę z Limy, która za życia była skromną zakonnicą, w niebie zaś dostała pod opiekę całą Amerykę Południową.   Znaczenie imienia Róża Róża – nazwa kwiatu. […]

Skorpion

Renata

      Historia imienia W imieniu Renata zapisane jest przekonanie, że ten, kto przyjmuje chrzest, rodzi się na nowo.  Znaczenie imienia Renata „Renata” znaczy bowiem „odrodzona” czy też „urodzona na nowo”. (To imię niekoniecznie musi się łączyć z wiarą w reinkarnację). Numerologia imienia Renata Liczbą imienia Renata jest DZIEWIĄTKA, liczba mistrzostwa i doskonałości. Jaka […]

Skorpion

Regina

        Historia imienia  Święta Regina była męczennicą z Galii; żyła kiedyś w czasach pierwszych chrześcijan.   Znaczenie imienia Renata Regina znaczy po łacinie „królowa”   Numerologia imienia Renata Liczba imienia Regina równa się OSIEM (a jest to liczba wielkiej mocy), i z liczby tej oraz z królewskiego majestatu wpisanego w to imię […]

Skorpion

Paweł

    Historia imienia  Pierwszym i najsłynniejszym Pawłem w historii był święty Paweł z Tarsu, pierwszy wielki misjonarz wiary chrześcijańskiej. Święty Paweł naprawdę miał na imię Saul (Szaweł), ale jako że był obywatelem rzymskim, zamienił hebrajskie imię Saul na podobne łacińskie Paulus (Paweł). Święty Paweł miał charakter, który później stał się typowy dla wszystkich Pawłów. […]

Skorpion

Milena

      Historia imienia 18 czerwca obchodzą imieniny Milan, Milana i Milena. Imiona te są rdzennie słowiańskie, tak samo jak podobne do nich i znaczące prawie to samo imiona: Kochan, Ciechan, Chocian, Radowan – i ich żeńskie odpowiedniki.  Znaczenie imienia Milena Milena znaczy tyle, co „ukochana”, „ulubiona”. Numerologia imienia Milena Liczba imienia równa jest […]

Skorpion

Martyna

      Historia imienia Imię Martyna jest żeńską odmianą Marcina, czyli tak samo jak Marcin wywodzi się od ulubionego boga Rzymian, opiekuna Wiecznego Miasta – Marsa. Znaczenie imienia Martyna Martyna to żeńska forma imienia Marcin. Numerologia imienia Martyna Liczbą imienia jest DZIEWIĘĆ, i to jest powód, dla którego Martyny czują się wolne duchem, wewnętrznie niezależne i […]

Skorpion

Magdalena

    Historia imienia Magdalena, a właściwie Maria Magdalena, nazywała się owa uczennica Jezusa, która pierwsza zobaczyła swego Mistrza w ogrodzie po tym, jak powstał z martwych. Pochodziła z miasteczka Magdala (co znaczy „wieża”) koło Nazaretu. Stad się wziął jej przydomek, a potem imię „Magdalena”, czyli „z Magdali”. Była z pewnością blisko związana z Jezusem. […]

Skorpion

Lucjan

        Historia imienia Lucjan jest odmianą łacińskiego imienia Lucjusz (Lucius). Znaczenie imienia Lucjan Imię Lucjusz otrzymywały dzieci urodzone o świcie, wraz z pierwszym światłem dnia. Światło to po łacinie lux. Numerologia imienia Lucjan Liczba imienia Lucjan równa się JEDEN. Jedynka jest liczbą tych, którzy żyją na własny rachunek i muszą koniecznie wyróżniać […]

Skorpion

Laura

      Historia imienia W imieniu Laura dźwięczy nazwa lauru, czyli wawrzynu, inaczej zwanego bobkowym drzewem. W zamierzchłej starożytności była to roślina święta i magiczna. Kto zjadł jej liście, wpadał w szał lub prorokował; zaś wodzowie zakładali na głowy laurowe wieńce na znak, że już przeszło im bitewne szaleństwo. O kimś, komu już się […]

Skorpion

Konrad

    Historia imienia Konrad, imię rycerzy i książąt, przywędrowało do nas w średniowieczu z Niemiec. Konradowie – zarówno ci historyczni, jak i bohaterowie utworów literackich – to często postaci niezwykłe i niejednoznaczne. Książę Konrad Mazowiecki sprowadził do Polski Krzyżaków: niewątpliwie chciał dobrze, a ściągnął na swój kraj śmiertelne niebezpieczeństwo. Konrad Wallenrod, bohater poematu Mickiewicza, […]

Skorpion

Kaja

      Historia imienia Imię to rodziło się kilka razy. Najpierw u starożytnego ludu Etrusków, a potem w Rzymie były męskie imiona Caius (Kajusz) i żeńskie – Caia. Później, w średniowieczu imiona Kaj i Kaja pojawiły się w Skandynawii; pamiątką tego jest Kaj, którego w baśni Andersena zaczarowała Królowa Śniegu. I wreszcie u nas […]

Skorpion

Julian

      Historia imienia Imię Julian wywodzi się od rzymskiego rodu Juliuszów – po łacinie gens Iulia. Jednym z nich był największy wódz i zdobywca w dziejach Rzymu, Juliusz Cezar. Juliuszowie wywodzili swój ród od herosa Julusa, jednego z mitycznych założycieli Wiecznego Miasta. Ów Julus był wnukiem Wenus, bogini miłości. Znaczenie imienia Julian Julian […]

Skorpion

Joanna

    Historia imienia Hebrajskie imię Jan (Johohanan: „łaska Jahwe”) Grecy wymawiali Joannes i stąd powstała jego żeńska odmiana – Joanna. Dziś Joanna jest jednym z często nadawanych kobiecych imion w Polsce. Liczba tego imienia wynosi DWA. W numerologii liczby nieparzyste (1, 3, 5 i tak dalej) są uważane za męskie, natomiast dwójka rozpoczyna ciąg […]

Skorpion

Jerzy

  Historia imienia Kiedyś mówiono również „Jurzy” i dlatego zdrobniale mówimy Jurek. Święty Jerzy należy do świętych nie tyle historycznych, co legendarnych – rozumiemy przez to, że legenda o jego czynach przyćmiła postać historyczną. Podobnie było też ze św. Mikołajem, Barbarą, Krzysztofem, Urszulą. Święty Jerzy – patron rycerstwa – pochodził z Kapadocji, górzystej krainy w […]

Skorpion

Hanna

      Historia imienia Imię Hanna to jakby bliźniacza siostra Anny. Oba imiona pochodzą od tego samego hebrajskiego słowa hannah znaczącego „łaska” lub „wdzięk”, albo „pełna łaskawości (wdzięku)”. Różnica jednej litery sprawia jednak, że imię to inaczej brzmi i inaczej działa na podświadomość. Wyrazem tego są różne liczby obu tych imion w numerologii. Znaczenie […]

Skorpion

Grzegorz

      Historia imienia „Czujność” umysłu w prostej linii prowadzi do nadzwyczajnych zdolności, nic więc dziwnego, że imię Grzegorz nosiło wielu ludzi naprawdę niepospolitych. W starożytności żył św. Grzegorz Cudotwórca, o którym powiadano, że siłą woli przesuwał rzeki i góry. Inny święty (wspominany 12 marca, kiedy „zima idzie do morza”), zwany Grzegorzem Wielkim, żył […]

Skorpion

Gerard

      Historia imienia Warto wiedzieć, że od imienia Gerard pochodzi znane nazwisko: Gierek. Na Śląsku jest miasteczko Gierałtowice – to też od Gerarda. Jako ciekawostkę dodajmy, że Słowianie – w przeciwieństwie do Germanów – nie urabiali swoich imion od broni, więc słowiańskiego imienia w rodzaju Gerard-Gerhard u nich być nie mogło. Nie mieli […]

Skorpion

Eugeniusz

        Historia imienia „Geniuszami” nazywano pierwotnie duchy opiekuńcze rodu, tak więc człowiekiem genialnym nazywano kogoś, kogo owe duchy miały w szczególnej opiece i pozwalały mu ujawnić wszystkie zalety swoich wybitnych przodków. Znaczenie imienia Eugeniusz Eugeniusz, po grecku Eugenes lub Eugenios, znaczy „pochodzący z dobrego rodu”. Numerologia imienia Eugeniusz Liczba imienia Eugeniusz to […]

Skorpion

Eliza

        Historia imienia Imię Eliza to krótszy wariant Elżbiety. Skrót ten powstał w Niemczech lub w Anglii, ale samo imię pochodzi z języka hebrajskiego, gdzie, w pełnym brzmieniu Eliszeba, znaczyło „Bóg moją doskonałością”. W Biblii pojawia się inne imię, chociaż męskie, to uderzająco podobne do Elizy: Elisza (po polsku Elizeusz), które znaczyło: […]

Skorpion

Bartosz

    Historia imienia Bartosz i Bartłomiej to w zasadzie to samo imię. Bartosz to staropolskie zdrobnienie od Bartłomieja, które jest używane także jako samodzielne imię. Drobna zmiana brzmienia powoduje jednak istotne skutki: imię Bartosz inaczej działa na swojego właściciela, i wbrew pozorom wcale nie skłania do beztroski i młodzieńczej nieodpowiedzialności. Przeciwnie: Bartosz to imię […]

Skorpion

Arnold

    Historia imienia Wiele jest imion „niedźwiedzich”, czyli pochodzących od słów oznaczających niedźwiedzia w różnych językach (Urszula, Arkadiusz, Artur, Bernard); imion lwich (Leon,  Leonard), nawet wilczych (Adolf, Wolfgang), ale jest chyba tylko jedno imię orle – właśnie Arnold. Orzeł był w wyobrażeniach chyba wszystkich dawnych ludów ptakiem wybitnie magicznym: symbolizował dumę i godność, mądrość […]