Regulamin konkursu Trolle

REGULAMIN Organizatorem Konkursu jest firma KOLOROWE MEDIA Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-904 przy ul. Bernardyńskiej 22 lok 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000208926, właściciel wortalu www.miastodzieci.pl (zwana dalej KOLOROWE MEDIA) Czas trwania konkursu: 2 – 17 listopada 2016 r. Uczestnikami […]

Regulamin konkursu

REGULAMIN Organizatorem Konkursu jest firma KOLOROWE MEDIA Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-904 przy ul. Bernardyńskiej 22 lok 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000208926, właściciel wortalu www.miastodzieci.pl (zwana dalej KOLOROWE MEDIA) Czas trwania konkursu: 2 – 17 listopada 2016 r. Uczestnikami […]