Wycieczka do Muzeum Wsi Opolskiej
UD

Wycieczka do Muzeum Wsi Opolskiej

chata w Muzeum Wsi Opolskiej
Skansen został utworzony w 1961 roku. Głównym jego celem jest ochrona i popularyzacja kultury ludowej Opolszczyzny. Prace związane z budową ekspozycji stałej rozpoczęto w 1965 r. Opolski prak etnograficzny udostępniono zwiedzającym w 1970 roku. Ekspozycja przestrzenna urządzona na 10 ha terenie jest nadal uzupełniana i rozbudowywana. Zgodnie z programem naukowym przewiduje sie docelowo przeniesienie do muzeum ok. 60 najceniejszych i reprezentatywnych dla regionu obiektów wiejskiego budownictwa drewnianego. Dotychczas – po odpowiednich zabiegach budowlano-konserwatorskich – zmontowano i oddano do zwiedzania 48 zabytków. Pod względem chronologicznym przeważają obiekty z XVIII i XIX w.

Njaliczniej reprezentowane są budynki mieszkalne i gospodarcze (chałupy, stodoły, spichlerze i in.). Uzupełniają je przykłady zabytków techniki wiejskiej (młyn, kuźnia, wiatraki)  i użyteczności publicznej (kościół, sklep, karczma). Zgodnie z projektem zagospodarowania przestrzennego obiekty przeniesione do muzeum sytuowane są w układzie geograficznym nawiązującym do 4 subregionów kulturowych Śląska Opolskiego. Najpełniej reprezentowane są subregiony centralny („opolski”) i północno-wschodni („oleski”).

Równolegle z prowadzonymi pracami budowlano-konserwatorskimi stworzona została od podstaw kolekcja muzealiów z zakresu kultury materialnej. Obejmuje ona przedmioty zabytkowe charakterystyczne dla gospodarki rolnej, hodowlanej, rzemiosła i życia codziennego mieszkańców dawnej wsi opolskiej. Inwentarz eksponatów liczący około 6500 przedmiotów umożliwia odtworzenie dawnych wnętrz mieszkalnych, gospodarczych i usługowych.

Muzeum Wsi Opolskiej zajmuje się również popularyzacją folkloru i tradycyjną kulturą ludową. Służą temu organizowane imprezy, festyny, wystawy problemowe i konkursy.

W udostępnionej zwiedzającym ekspozycji plenerowej na szczególną uwagę zasługują:

– kościół z Gręboszowa p.w. św. Katarzyny, zbudowany w 1613 roku, wyposażony m.in.

w unikalne epitafia chłopskie z lat 1786-1882 pochodzące z kaplicy cementarnej w Ligocie k/Kluczborka,

– zagroda „opolska” z młynem wodnym z Siołkowic Starych i chałupą z Antoniowa (XVIII/XIX w.) z wnętrzem typowym dla pocz. XX w.,

– chałupa biedniacka z Wichrowa z ok. 1830 r. zakupiona wraz z oryginalnym jej wyposażeniem,

– zagroda „oleska” z I poł. XIX w. składająca się z 5 obiektów – przykład zagrody „gburskiej” (bogatego chłopa).

– kuźnia z Ziemiełowic z 1726 r., wyposażona w oryginalne sprzęty i narzędzia, w której odbywają się pokazy rzemiosła kowalskiego.

adres: 45-835 Opole, ul. Wrocławska 174,

www.muzeumwsiopolskiej.pl

Dojazd:
Muzeum położone jest przy drodze krajowej nr 94, ok.6 km od centrum miasta w kierunku Wrocławia. Przed muzeum parking na samochody osobowe i autobusy.

 

 

407 ocen
4.99
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent