Wycieczka do Muzeum Wsi Opolskiej

Opolskie muzeum na wolnym powietrzu zwane potoczenie skansenem jest doskonałym miejscem dla całej rodziny, zwłaszcza dzieci, dla których nauka historia może stać się przyjemnością.

Skansen został utworzony w 1961 roku. Głównym jego celem jest ochrona i popularyzacja kultury ludowej Opolszczyzny. Prace związane z budową ekspozycji stałej rozpoczęto w 1965 r. Opolski prak etnograficzny udostępniono zwiedzającym w 1970 roku. Ekspozycja przestrzenna urządzona na 10 ha terenie jest nadal uzupełniana i rozbudowywana. Zgodnie z programem naukowym przewiduje sie docelowo przeniesienie do muzeum ok. 60 najceniejszych i reprezentatywnych dla regionu obiektów wiejskiego budownictwa drewnianego. Dotychczas – po odpowiednich zabiegach budowlano-konserwatorskich – zmontowano i oddano do zwiedzania 48 zabytków. Pod względem chronologicznym przeważają obiekty z XVIII i XIX w.

Njaliczniej reprezentowane są budynki mieszkalne i gospodarcze (chałupy, stodoły, spichlerze i in.). Uzupełniają je przykłady zabytków techniki wiejskiej (młyn, kuźnia, wiatraki)  i użyteczności publicznej (kościół, sklep, karczma). Zgodnie z projektem zagospodarowania przestrzennego obiekty przeniesione do muzeum sytuowane są w układzie geograficznym nawiązującym do 4 subregionów kulturowych Śląska Opolskiego. Najpełniej reprezentowane są subregiony centralny („opolski”) i północno-wschodni („oleski”).

Równolegle z prowadzonymi pracami budowlano-konserwatorskimi stworzona została od podstaw kolekcja muzealiów z zakresu kultury materialnej. Obejmuje ona przedmioty zabytkowe charakterystyczne dla gospodarki rolnej, hodowlanej, rzemiosła i życia codziennego mieszkańców dawnej wsi opolskiej. Inwentarz eksponatów liczący około 6500 przedmiotów umożliwia odtworzenie dawnych wnętrz mieszkalnych, gospodarczych i usługowych.

Muzeum Wsi Opolskiej zajmuje się również popularyzacją folkloru i tradycyjną kulturą ludową. Służą temu organizowane imprezy, festyny, wystawy problemowe i konkursy.

W udostępnionej zwiedzającym ekspozycji plenerowej na szczególną uwagę zasługują:

– kościół z Gręboszowa p.w. św. Katarzyny, zbudowany w 1613 roku, wyposażony m.in.

w unikalne epitafia chłopskie z lat 1786-1882 pochodzące z kaplicy cementarnej w Ligocie k/Kluczborka,

– zagroda „opolska” z młynem wodnym z Siołkowic Starych i chałupą z Antoniowa (XVIII/XIX w.) z wnętrzem typowym dla pocz. XX w.,

– chałupa biedniacka z Wichrowa z ok. 1830 r. zakupiona wraz z oryginalnym jej wyposażeniem,

– zagroda „oleska” z I poł. XIX w. składająca się z 5 obiektów – przykład zagrody „gburskiej” (bogatego chłopa).

– kuźnia z Ziemiełowic z 1726 r., wyposażona w oryginalne sprzęty i narzędzia, w której odbywają się pokazy rzemiosła kowalskiego.

adres: 45-835 Opole, ul. Wrocławska 174,

www.muzeumwsiopolskiej.pl

Dojazd:
Muzeum położone jest przy drodze krajowej nr 94, ok.6 km od centrum miasta w kierunku Wrocławia. Przed muzeum parking na samochody osobowe i autobusy.

 

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
 
ZOBACZ TAKŻE:muzeumweekend