Białowieski Park Narodowy

Puszcza Białowieska - zamglony las

Białowieski Park Narodowy wywodzi swe początki od dnia utworzenia leśnictwa „Rezerwat” w Puszczy Białowieskiej, w widłach rzeki Narewka i Hwoźna, w 1921 roku. Obecnie Puszcza Białowieska to prastary, najlepiej zachowany kompleks leśny na niżu europejskim.

Zaczątki Białowieskiego  Parku Narodowyego stanowiło leśnictwo „Rezerwat” w Puszczy Białowieskiej, utworzone decyzją zespołu wybitnych naukowców i działaczy z dnia 29 grudnia 1921 roku. Na posiedzeniu komisji rządowej w Departamencie Leśnictwa Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych postanowiono ten najlepiej zachowany fragment pierwotnej Puszczy objąć najwyższą podówczas formą ochrony przyrody. Stał się on z czasem zalążkiem Białowieskiego Parku Narodowego, do dzisiaj stanowi jego najcenniejszy obszar, objęty ochroną ścisłą.

Białowieski Park Narodowy latemPuszcza Białowieska to prastary, najlepiej zachowany kompleks leśny na niżu europejskim. Jej bogactwo przyrodnicze i naturalny charakter to efekt wielowiekowej ochrony, jaką otaczali ją władcy wschodniej części Europy: książęta Litwy, królowie Polski i carowie Rosji. Różnorodność biologiczna Puszczy to niespotykane gdzie indziej bogactwo gatunków roślin, grzybów i zwierząt, często reliktowych. Wysoki stopień naturalności puszczańskich ekosystemów oraz ciągłość procesów przyrodniczych czynią z Puszczy Białowieskiej swoiste laboratorium przyrodnicze, ważny punkt odniesienia dla zmienionych gospodarką ludzką lasów całej Europy.

O wszystkich atrakcjach turystycznych BPN przeczytasz tutaj.

Kontakt

17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11

tel.: 85 682-97-00

fax: 85 68-12-306

www: www.bpn.com.pl

email: bpn@bpn.com.pl

 

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie