Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Podstawowym zadaniem Muzeum jest gromadzenie, naukowe opracowywanie, przechowywanie, ochrona, konserwacja i udostępnianie dóbr kultury. Muzeum gromadzi także materiały dokumentacyjne dotyczące etnologii oraz nauk pokrewnych. Prowadzi również działalność oświatową i wydawniczą oraz współpracuje z organizacjami posiadającymi podobne cele.
Zasięg działania Muzeum Etnograficzne w Toruniu to obszar całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem terenów województwa kujawsko-pomorskiego.
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Adres:

Wały gen. Sikorskiego 19
87-100 Toruń

Kontakt:

0-56/ 622 80 91
kontakt@etnomuzeum.pl
http://www.etnomuzeum.pl
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku