Kolorowy Świat – Fundacja Pomocy Dzieciom

Kolorowy Świat – Fundacja Pomocy Dzieciom

pomoc dla dzieciFundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 15 maja 2003 roku. Pomaga dzieciom z porażeniem mózgowym (MPD), udowadniając, że możliwe jest pokonywanie ograniczeń wynikających z ich niepełnosprawności. Fundacja powstała z przekonania, że mózgowe porażenie dziecięce to nie wyrok.

To jedyna w województwie łódzkim i jedna z niewielu w Polsce organizacja zajmująca się profesjonalną pomocą dzieciom dotkniętym porażeniem mózgowym. Nie tylko finansuje leczenie oraz rehabilitację dzieci z porażeniem mózgowym, lecz także pomaga najmłodszym dotkniętym szeroko rozumianymi wadami rozwojowymi oraz maluchom z najuboższych rodzin.

Od 2009 roku działa Kolorowe Przedszkole, prowadzone nieodpłatnie przez Fundację. Dzieci z porażeniem mózgowym otrzymują tutaj należną im uwagę, pomoc specjalistów oraz warunki do rozwoju  w atmosferze szacunku, akceptacji i troski.

W odpowiedzi na potrzebę społeczną wynikającą z dużej ilości dzieci dotkniętych MPD oraz utrudnionego dostępu do specjalistycznych placówek edukacyjnych, rok później powstała Kolorową Szkoła.

W początku stycznia 2012 roku powstał przy Fundacji „Kolorowy Ośrodek”:

NZOZ Dzienny Oddział Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego „Kolorowy Ośrodek”

„Kolorowy Ośrodek” przyjmuje dzieci w wieku 0-18 lat. Pacjenci „Kolorowego Ośrodka” mogą korzystać bezpłatnie z kompleksowej opieki medycznej oraz terapeutycznej.
W placówce dzieci otrzymują pomoc specjalistów w zakresie fizjoterapii, logopedii, neurologopedii, psychologii, psychologii klinicznej, rehabilitacji, neurologii oraz pedagogiki specjalnej.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.

 

429 ocen
5.00
dodaj ocenę
×
Kolorowy Świat – Fundacja Pomocy Dzieciom

Adres:

ul. Żabia 10/12
91-457 Łódź

Kontakt:

42 640 67 05
http://www.kolorowyswiat.org
facebook

Kolorowe Centrum to unikalne połączenie pasji pracy z dziećmi, profesjonalnej wiedzy terapeutycznej oraz bogatego zaplecza sprzętowego.

pomoc dla rodzinyOferujemy wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym.
Nasi doświadczeni specjaliści zajmują się małymi pacjentami holistycznie, dbając nie tylko o ich rozwój psychoruchowy, ale również uczuciowy z jednoczesnym poszanowaniem godności osobistej. Podejście to zdecydowanie ułatwia proces diagnostyczno-terapeutyczny, co zapewnia skuteczniejszą rehabilitację.

„Kolorowy Ośrodek” to doświadczona kadra medyczno-terapeutyczno-pedagogiczna.

 • lekarze rehablilitacji
 • logopedzi i neurologopedzi
 • psycholodzy kliniczni
 • fizjoterapeuci posiadający uprawnienia do prowadzenia terapii metodami NDT Bobath, PNF oraz Integracji Sensorycznej
 • pedagodzy specjalni z doświadczeniem  w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym i metod wspierania rodziny

 

Na dzieci czekają w pełni wyposażone sale do fizjoterapii (krioterapia, pole magnetyczne) hydroterapii, terapii NDT Bobath, a także gabinety logopedyczne oraz psychologiczne wyposażone w gry i zabawki stymulujące rozwój, komputery z ekranami dotykowymi wyposażone w programy komputerowe do pracy z dziećmi oraz komunikatory umożliwiające porozumiewanie się z dzieciom niemówiącym.

Do placówki przyjmowane są m.in. dzieci z następującymi schorzeniami:

 • całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz innymi zaburzeniami zachowania i emocji
 • mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)
 • encefalopatią toksyczną i innymi zaburzeniami mózgu
 • wadami wrodzonymi układu nerwowego
 • przepukliną mózgową
 • rozszczepem kręgosłupa
 • zespołem Downa
 • zanikiem mięśni i pierwotnymi zaburzeniami mięśniowymi
 • specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka

 

NZOZ Kolorowy Ośrodek – Dzienny Oddział Rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

W ramach podpisanego kontraktu z NFZ wszystkie usługi świadczymy bezpłatnie.

Rejestracja „Kolorowego Ośrodka” jest czynna: poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 18:00, tel:(42) 640 67 05

715 ocen
4.97
dodaj ocenę
×

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku