W codziennej pracy stawiamy sobie jasne cele. Dążymy do tego, by nasi podopieczni czuli się potrzebni, kochani… by nie musieli bać się jutra. Dbamy o ich wszechstronny rozwój. Wierzymy, że poznawanie siebie i otaczającego świata pozwoli wykorzystywać naszym pociechom drzemiący w każdym z nich potencjał, nauczy stawiać czoła niełatwej rzeczywistości i pokonywać bariery oraz wyzwoli wiarę we własne siły, by mogli śmiało i z podniesionym czołem kroczyć do przodu. Profesjonalizm w działaniu jest dla nas równie ważny co zachowanie życzliwej rodzinnej atmosfery, dlatego zatrudniamy grono specjalistów, którzy każdego dnia, wykorzystując swą wiedzę i umiejętności dbają o harmonijny rozwój naszych podopiecznych, będąc jednocześnie najbliższymi im osobami.

Dzieci są otoczone opieką wychowawców, pedadoga i psychologa, otrzymują kompleksową opiekę pielęgniarską oraz są poddawane rehabilitacji przez fizjoterapeutę, hipoterapeutę i logopedę.