Stowarzyszenie Komitet Dziecka

Stowarzyszenie Komitet Dziecka

Stowarzyszenie Komitet Dziecka jest ruchem społecznym, który skupia ludzi różnych profesji.
Działa przede wszystkim na rzecz dzieci z ubogich rodzin.

Cele:

 • Wyrażanie szacunku dla ludzi społecznie zaangażowanych w poczynania na rzecz dziecka i rodziny.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych, utrwalanie pamięci narodowej, pielęgnowanie tradycji i kultury narodowych, w szczególności regionu łódzkiego.
 • Inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania pracy na rzecz osób potrzebujących.
 • Kształtowanie postaw życzliwości, bezstronności, koleżeństwa i tolerancji.
 • Tworzenie możliwości rozwoju młodzieży poprzez działania wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży.
 • Pozyskiwanie środków niezbędnych dla prowadzenia działalności charytatywnej.
 • Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Wspieranie osób i organizacji potrzebujących pomocy, a w szczególności dzieci niepełnosprawnych.

Osiągnięcia:

 • Stowarzyszenie prowadzi „Bank Darów” – tysiące sztuk odzieży, książek i zabawek otrzymały osoby i rodziny potrzebujące wsparcia.
 • Stowarzyszenie funduje zapomogi finansowe, opiekuje się niepełnosprawnymi, zdolnymi, młodymi ludźmi dbając o ich rozwój.
 • Każdego roku organizuje Imprezy Choinkowo-Noworoczne ( w czasie 25 imprez wręczono ponad 50 tys. paczek z owocami i słodyczami.
 • Wspiera działania na rzecz zapobiegania przestępczości wśród młodzieży, upowszechniania postaw prozdrowotnych, integracji dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi.
 • Angażuje młodzież do pracy wolontaryjnej na rzecz dzieci i młodzieży.
 • Organizuje cykliczne spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych – wyznacza i realizuje wspólne przedsięwzięcia.
Stowarzyszenie Komitet Dziecka jest pomysłodawcą medalu „Serce Dziecku” oraz organizatorem uroczystości jego wręczania. Każdego roku Kapituła Dziecięco-Młodzieżowa wyróżnia dorosłych za ich bezinteresowną pracę i pomoc na rzecz dzieci. Medal wręczany jest w Dniu Dziecka pod pomnikiem Pękniętego Serca Matki w Łodzi.
619 ocen
4.99
dodaj ocenę
×
Stowarzyszenie Komitet Dziecka

Adres:

Łódź 94-050
Al. Wyszyńskiego 86
Pałac Młodzieży

Kontakt:

42 686 34 45 wew. 12; 502 759 509
stowarzyszenie@komitetdziecka.org.pl
http://www.komitetdziecka.org.pl
facebook

Medal Serce Dziecku przyznawany przez Stowarzyszenie Komitet Dziecka w Łodzi
Stowarzyszenie Komitet Dziecka jest pomysłodawcą medalu „Serce Dziecku” oraz organizatorem uroczystości jego wręczania.

Projekt medalu wykonała artysta plastyk Katarzyna Biłas.

Fundatorami Medalu są władze Miasta Łodzi i województwa łódzkiego.

Uroczystość wręczenia medali Serce Dziecku odbywa się corocznie w południe 1 czerwca, w Międzynarodowym Dniu Dziecka, pod pomnikiem Pękniętego Serca w Parku im. Szarych Szeregów w Łodzi przy ul. Przemysłowej.

Jest to miejsce byłego obozu koncentracyjnego dla dzieci w okresie okupacji. Spotkanie to jest hołdem dla pomordowanych dzieci i apelem o pokój na świecie. Medal Serce Dziecku jest najważniejszym regionalnym wyróżnieniem dorosłych przez dzieci.   Otrzymuje go rocznie 10 osób, w tym jeden medal przyznawany jest dla instytucji lub organizacji. Kandydatów do wyróżnienia zgłaszać mogą wyłącznie zespoły dziecięce i młodzieżowe mieszkające lub uczące się w województwie łódzkim.  Decyzję o przyznaniu medalu podejmuje Kapituła Dziecięco Młodzieżowa realizująca swoje zadania przy Stowarzyszeniu Komitet Dziecka.

Karta zgłoszenia kandydata do wyróżnienia Medalem „Serce Dziecku” – pobierz.

826 ocen
4.97
dodaj ocenę
×

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku