Weleda
Weleda Baby

Stowarzyszenie Ocalić Szansę SOS

Naszym celem jest pomoc dzieciom i młodzieży w adaptacji w świecie często dla nich brutalnym, bez czułości i wsparcia, gdzie muszą liczyć tylko na siebie, gdzie zostawieni są samym sobie – co sprzyja sięganiu po używki. Chcemy im pokazywać, że wokół nich są inni ludzie chętni do pomocy, do wsparcia, życzliwi i uczciwi i że oni sami mogą takimi ludźmi być. Metoda, którą pracujemy, czyli socjoterapia, uczy naszych podopiecznych działania we wspólnocie, tolerancji i akceptowania tego, ze każdy człowiek jest inny i ma prawo do własnych poglądów. Pokazuje też jak ważne jest wzajemne wsparcie i pomoc; nakreśla wartość przyjaźni. W naszych codziennych działaniach budujemy bliskie i serdeczne relacje, które pozwalają na zdobycie zaufania, będącym warunkiem niezbędnym do zmiany zachowań i pracy terapeutycznej. Poprzez nasze działania chcemy wspierać i pomagać w prawidłowym rozwoju emocjonalnym i społecznym, szczególnie w okresie dojrzewania – wchodzenia w dorosłość, kiedy kształtuje się osobowość młodego człowieka.

Naszym kolejnym celem jest propagowanie i uczenie socjoterapii innych ludzi zajmujących się pracą z dziećmi: studentów, pedagogów, psychologów. Pokazujemy przyszłym socjoterapeutom jak ważna jest praca w zespole, wzajemne wsparcie.

755 ocen
5.00
dodaj ocenę
×
Stowarzyszenie Ocalić Szansę SOS

Adres:

ul. Wapienna 24/1
Wrocław 50-518

Kontakt:

667 966 495
biuro@sos-wroclaw.pl
http://www.sos-wroclaw.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku