menu
×
Wybierz miasto
x
Stowarzyszenie Ocalić Szansę SOS

Modna jesień z 5.10.15.


Stowarzyszenie Ocalić Szansę SOS

Naszym celem jest pomoc dzieciom i młodzieży w adaptacji w świecie często dla nich brutalnym, bez czułości i wsparcia, gdzie muszą liczyć tylko na siebie, gdzie zostawieni są samym sobie – co sprzyja sięganiu po używki. Chcemy im pokazywać, że wokół nich są inni ludzie chętni do pomocy, do wsparcia, życzliwi i uczciwi i że oni sami mogą takimi ludźmi być. Metoda, którą pracujemy, czyli socjoterapia, uczy naszych podopiecznych działania we wspólnocie, tolerancji i akceptowania tego, ze każdy człowiek jest inny i ma prawo do własnych poglądów. Pokazuje też jak ważne jest wzajemne wsparcie i pomoc; nakreśla wartość przyjaźni. W naszych codziennych działaniach budujemy bliskie i serdeczne relacje, które pozwalają na zdobycie zaufania, będącym warunkiem niezbędnym do zmiany zachowań i pracy terapeutycznej. Poprzez nasze działania chcemy wspierać i pomagać w prawidłowym rozwoju emocjonalnym i społecznym, szczególnie w okresie dojrzewania – wchodzenia w dorosłość, kiedy kształtuje się osobowość młodego człowieka.

Naszym kolejnym celem jest propagowanie i uczenie socjoterapii innych ludzi zajmujących się pracą z dziećmi: studentów, pedagogów, psychologów. Pokazujemy przyszłym socjoterapeutom jak ważna jest praca w zespole, wzajemne wsparcie.


Adres:

ul. Wapienna 24/1
Wrocław 50-518


Kontakt:

667 966 495
biuro@sos-wroclaw.pl
http://www.sos-wroclaw.pl

Stowarzyszenie Ocalić Szansę SOS

zabawki dla dzieci

Przyjazne dziecku

Zajęcia i miejsca

Wybierz miasto
Dołącz do katalogu
KOLOROWE MEDIA SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie procesu projektowego dla warsztatów rozwoju osobistego on-line w firmie Kolorowe Media Sp z o.o.”. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz dywersyfikacja przychodów. Planowanym efektem (wskaźniki rezultatu) jest wdrożenie 4 nowych projektów wzorniczych. Wartość projektu ogółem: 623 040,00 PLN Wartość wydatków kwalifikowanych: 506 536,58 PLN Dofinansowanie projektu z UE (wkład Funduszy Europejskich): 420 360,97 PLN