menu
×
Wybierz miasto
x
Fundacja DOROŚLI DZIECIOM

Modna jesień z 5.10.15.


Fundacja DOROŚLI DZIECIOM

DOROŚLI DZIECIOM to fundacja, która została stworzona dla potrzeb pomocy dzieciom.

Jej działanie jest wszechstronne. Obejmuje przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym, których ze względów finansowych nie stać na leczenie i kompleksową rehabilitacje bez, której powrót do zdrowia i utrzymanie sprawności jest niemożliwe .

Zajmuje się także ofiarami patologii społecznej i dziećmi, których rodzina nie jest w stanie zapewnić godnego i szczęśliwego dzieciństwa.

Fundacja będzie przekazywać środki na szerzenie kultury fizycznej, oraz organizowanie wycieczek sportowych i krajoznawczych.
Pomocą obejmiemy także instytucje oświatowe, poprzez kształcenie i przekazywanie środków dla potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży..

Celem fundacji DOROŚLI DZIECIOM jest również wspieranie finansowe placówek wychowawczo – opiekuńczych i zapewnienie dzieciom tam przebywającym odpowiednich warunków do życia i prawidłowego rozwoju. . Pomocą zostaną objęte ofiary katastrof, klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych.


Adres:

ul. Staszica 10
27-200 Starachowice


Kontakt:

041 2751086
fundacja@doroslidzieciom.org
http://www.doroslidzieciom.org

Fundacja DOROŚLI DZIECIOM

zabawki dla dzieci

Przyjazne dziecku

Zajęcia i miejsca

Wybierz miasto
Dołącz do katalogu
KOLOROWE MEDIA SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie procesu projektowego dla warsztatów rozwoju osobistego on-line w firmie Kolorowe Media Sp z o.o.”. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz dywersyfikacja przychodów. Planowanym efektem (wskaźniki rezultatu) jest wdrożenie 4 nowych projektów wzorniczych. Wartość projektu ogółem: 623 040,00 PLN Wartość wydatków kwalifikowanych: 506 536,58 PLN Dofinansowanie projektu z UE (wkład Funduszy Europejskich): 420 360,97 PLN