Fundacja DOROŚLI DZIECIOM

DOROŚLI DZIECIOM to fundacja, która została stworzona dla potrzeb pomocy dzieciom.

Jej działanie jest wszechstronne. Obejmuje przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym, których ze względów finansowych nie stać na leczenie i kompleksową rehabilitacje bez, której powrót do zdrowia i utrzymanie sprawności jest niemożliwe .

Zajmuje się także ofiarami patologii społecznej i dziećmi, których rodzina nie jest w stanie zapewnić godnego i szczęśliwego dzieciństwa.

Fundacja będzie przekazywać środki na szerzenie kultury fizycznej, oraz organizowanie wycieczek sportowych i krajoznawczych.
Pomocą obejmiemy także instytucje oświatowe, poprzez kształcenie i przekazywanie środków dla potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży..

Celem fundacji DOROŚLI DZIECIOM jest również wspieranie finansowe placówek wychowawczo – opiekuńczych i zapewnienie dzieciom tam przebywającym odpowiednich warunków do życia i prawidłowego rozwoju. . Pomocą zostaną objęte ofiary katastrof, klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych.

231 ocen
4.99
dodaj ocenę
×
Fundacja DOROŚLI DZIECIOM

Adres:

ul. Staszica 10
27-200 Starachowice

Kontakt:

041 2751086
fundacja@doroslidzieciom.org
http://www.doroslidzieciom.org

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku