Weleda
Weleda Baby

Fundacja św. Krzysztofa Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Samochodowych

Od rozpoczęcia swojej działalności Fundacja udzieliła pomocy wielu osobom prywatnym poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych (zakup sprzętu rehabilitacyjnego, refundacja kosztów rehabilitacji oraz kosztów leczenia itp.)

Oprócz pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych, oraz wsparciu rzeczowemu podmiotów udzielających tejże pomocy, kładziemy szczególny nacisk na edukację oraz podnoszenie kwalifikacji w zakresie medycyny ratunkowej. Fundacja św. Krzysztofa jest corocznie głównym sponsorem Mistrzostw Polski Południowo Zachodniej w Ratownictwie Medycznym i Drogowym.

Przyjęcia interesantów w środy w godz. 9:00-15:00.

400 ocen
4.95
dodaj ocenę
×
Fundacja św. Krzysztofa Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Samochodowych

Adres:

ul. św. Antoniego 18
50-073 Wrocław

Kontakt:

71 795-92-82
fundacjaswkrzysztofa@wp.pl
http://www.fundacjaswkrzysztofa.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku