Fundacja ”Promyk Słońca”

Dziecko z zaburzeniem rozwoju wymaga kompleksowych, wielospecjalistycznych działań na płaszczyźnie medycznej, edukacyjnej i społeczno-prawnej. Dopiero taka zintegrowana pomoc przynieść może najlepsze efekty w postaci poprawy funkcjonowania, daje też szanse na to, że w wielu przypadkach nieprawidłowości rozwojowe nie będą się pogłębiały.

Fundacja „Promyk Słońca” realizuje model zintegrowanych i kompleksowych działań w zakresie opieki nad dzieckiem i jego rodziną poprzez aktywność w następujących obszarach:

  • Wczesna diagnostyka
  • Rehabilitacja
  • Opieka
  • Edukacja
  • Wczesne wspomaganie rozwoju
  • Wsparcie dla rodziców i opiekunów
  • Kampanie społeczne
  • Szkolenie i doskonalenie zawodowe specjalistów
  • Badania naukowe
  • Budowanie partnerstwa publiczno-społecznego w celu wypracowania spójnych, systemowych rozwiązań na rzecz dziecka niepełnosprawnego
Fundacja ”Promyk Słońca”

Adres:

ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

Kontakt:

71 7827777
fundacja@promykslonca.pl
http://www.promykslonca.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku