menu
×
Wybierz miasto

ZAPRASZAMY
DO KIN!


Fundacja ”Promyk Słońca”

Dziecko z zaburzeniem rozwoju wymaga kompleksowych, wielospecjalistycznych działań na płaszczyźnie medycznej, edukacyjnej i społeczno-prawnej. Dopiero taka zintegrowana pomoc przynieść może najlepsze efekty w postaci poprawy funkcjonowania, daje też szanse na to, że w wielu przypadkach nieprawidłowości rozwojowe nie będą się pogłębiały.

Fundacja „Promyk Słońca” realizuje model zintegrowanych i kompleksowych działań w zakresie opieki nad dzieckiem i jego rodziną poprzez aktywność w następujących obszarach:

  • Wczesna diagnostyka
  • Rehabilitacja
  • Opieka
  • Edukacja
  • Wczesne wspomaganie rozwoju
  • Wsparcie dla rodziców i opiekunów
  • Kampanie społeczne
  • Szkolenie i doskonalenie zawodowe specjalistów
  • Badania naukowe
  • Budowanie partnerstwa publiczno-społecznego w celu wypracowania spójnych, systemowych rozwiązań na rzecz dziecka niepełnosprawnego

Adres:

ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław


Kontakt:

71 7827777
fundacja@promykslonca.pl
http://www.promykslonca.pl

Fundacja ”Promyk Słońca”
ZOBACZ TAKŻE:opieka

zabawki dla dzieci

Przyjazne dziecku

Zajęcia i miejsca

Wybierz miasto
Dołącz do katalogu
KOLOROWE MEDIA SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie procesu projektowego dla warsztatów rozwoju osobistego on-line w firmie Kolorowe Media Sp z o.o.”. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz dywersyfikacja przychodów. Planowanym efektem (wskaźniki rezultatu) jest wdrożenie 4 nowych projektów wzorniczych. Wartość projektu ogółem: 623 040,00 PLN Wartość wydatków kwalifikowanych: 506 536,58 PLN Dofinansowanie projektu z UE (wkład Funduszy Europejskich): 420 360,97 PLN