Pochodzenie


Waga

Angela

  Historia imienia Greckim słowem angelos nazywano najpierw wszelkich wysłanników, posłańców i kurierów, później słowo to przylgnęło do niebiańskich duchów, wysłanników Boga – czyli do aniołów. Powstało od greckiego słowa ángelos „posłaniec”. Jest kilka imion o znaczeniu „anioł” lub „anielska”. Angela (pisane też: Angelika lub Andżelika), Aniela, Angelina.  Jest żeńskim odpowiednikiem imienia Anioł (Angel)  Angela znaczy „anielska”. […]