Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Muzeum Archeologiczne w Krakowie jest najstarszą archeologiczną placówką w Polsce.

Obecnie w magazynach i na wystawach znajduje się ponad 500 tys. zabytków o walorach ekspozycyjnych. Liczącą się grupę stanowią zabytki ofiarowane do przez odkrywców, kolekcjonerów i zbieraczy. Jednak podstawą zbiorów są materiały pozyskane drogą badań archeologicznych. Pochodzą one z terenów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Ukraina, Litwa, Białoruś) oraz przede wszystkim z terenu Małopolski, która stanowi główny obszar zainteresowań muzeum.

Siedzibą krakowskiego Muzeum Archeologicznego jest zabytkowy zespół gmachów św. Michała. Placówka posiada też oddział w Nowej Hucie ((012  644-09-40)

Muzeum prowadzi działalność oświatową poprzez popularyzację wiedzy archeologicznej za pośrednictwem wystaw stałych i czasowych oraz odczyty, pogadanki, prelekcje i lekcje dla szkół.

 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Adres:

ul. Senacka 3
31-002 Kraków

Kontakt:

(012) 422-71-00; (012) 422-75-
mak@ma.krakow.pl
http://www.ma.krakow.pl
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku