Fabryka Marzeń
Zapraszamy do Klockowni!

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

„Centrum Dialogu” jest otwartą, świecką instytucją kultury, działającą ponad podziałami politycznymi. Jej podstawowym celem jest prowadzenie działalności edukacyjno – badawczo – kulturalnej, dotyczącej przede wszystkim:

– popularyzowania dorobku różnych kultur.
– promowania wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwaŁodzi, ze szczególnym uwzględnieniem kultury żydowskiej.
– upowszechniania idei tolerancji oraz przeciwdziałania przejawu rasizmu, ksenofobii i braku szacunku dla ludzi odmiennych światopoglądów, pochodzenia i kultury.
– edukacji dotyczącej wielokulturowości adresowanej do społeczności polskiej i zagranicznej.
– działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wymiany międzynarodowej.
– prowadzenie biblioteki i archiwum oraz tworzenie różnorodnych kolekcji, związanych z łódzką społecznością żydowską i historią getta łódzkiego (Litzmannstadt Getto).
– realizacji projektów upamiętniających łódzką społeczność żydowską.
– działania na rzecz upamiętnienia Ocalałych i Sprawiedliwych i ich rodzin.
– wspierania i promocji twórców realizujących cele statutowe Centrum Dialogu.
– pozyskiwania środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych i oraz wykorzystywanie ich na realizację zadań statutowych,

Centrum Dialogu w Łodzi powstało w 2010 r. jako ośrodek kulturalno-edukacyjno-badawczy. 6 października 2010 r. nowo powstająca instytucja otrzymała imię Marka Edelmana.

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana mieści się w Parku Ocalałych.

714 ocen
4.99
dodaj ocenę
×
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

Adres:

91-755 Łódź, ul. Wojska Polskiego 83

Kontakt:

+48 42 636 38 21
biuro@centrumdialogu.com
http://www.centrumdialogu.com
facebook

Chodź do parku, jest wtorek
Centrum Dialogu prowadzi działalność edukacyjną, organizuje wydarzenia wielokulturowe (takie jak Dni Kultury niemieckiej, polskiej, żydowskiej, rosyjskiej, romskiej), realizuje działania na rzecz upamiętnienia Ocalałych i Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i ich rodzin, a także spacery, wykłady otwarte, wystawy, koncerty czy przedstawienia.

Projekty przygotowywane przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana mają charakter zarówno międzynarodowy jak i lokalny.

Od początku lipca do końca sierpnia w każdy wtorek Centrum organizuje spacery i warsztaty w Parku Ocalałych.
Wszystkie wydarzenia są bezpłatne.

Dlaczego wtorek? Bo są wakacje, bo w weekendy w Łodzi bardzo dużo się dzieje, bo zostaje tylko trzy dni do soboty… Bo jeśli dziś wtorek, to chodźmy do parku. O tajemnicach Bałut opowiadają JOANNA PODOLSKA i JUSTYNA TOMASZEWSKA.

198 ocen
4.99
dodaj ocenę
×

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku