UD

Usypianki dla dzieci do czytania przed snem: wybór rodziców

Usypianki dla dzieci do czytania przed snem: wybór rodziców
📖 Czyta się średnio w 11 min. 🕑
Zapewne zgodzisz się, że nasza wiedza o wychowaniu dzieci rośnie wraz z upływem czasu – współczesne metody wychowawcze są najczęściej znacznie lepsze niż podejście z dawnych lat. Empatia, komunikacja i zrozumienie przyświecają wychowaniu nowego, lepszego (i zdrowszego) pokolenia. Ale, ale! Jest kilka starych rozwiązań, które warto wdrożyć nawet współcześnie. Jednym z nich jest… bajka na dobranoc. Zgadza się – bajki dla dzieci do czytania na chwilę przed zaśnięciem mają ogromną moc edukacyjną. Skorzystaj z niej, aby usprawnić zdolności językowe swojego malucha. 

Bajka na dobranoc przeczytana z ulubionej dziecięcej książki to piękne zamknięcie dnia i przygotowanie dziecka do snu. Kojący dla tycich uszu głos rodzica buduje atmosferę bezpieczeństwa przed zapadnięciem ciemności. A usłyszana historia pobudza wyobraźnię, dając zapowiedź przygód, które czekają na Twoją pociechę w krainie kolorowych snów. Taki domowy zwyczaj to również idealna nauka czytania po angielsku dla dzieci. Jak to jest możliwe? 

Bajka dla dzieci do czytania na dobranoc a poznawanie języka angielskiego. Jak to działa? 

Bajka dla dzieci do czytania przed snem ma walor edukacyjny. Być może Twoi rodzice czytali Ci do poduszki i do tej pory pamiętasz tę jedną historię, która mogła wybrzmiewać każdego wieczoru, a nigdy Cię nie nudziła. Jest szansa, że w wyobraźni widzisz nawet jej okładkę lub charakterystyczne obrazki. I właśnie w tym tkwi walor edukacyjny. Magia zapamiętywania w młodym wieku jest wbrew pozorom naprawdę potężna. A kluczowe jest dla niej powtarzanie – postaw na nie poprzez czytanie po angielsku dla początkujących użytkowników języka: swoich dzieci. I uwaga! Możliwe, że Twoje dziecko samo już doskonale pamięta, jak przebiega jego ulubiona bajka na dobranoc po angielsku i poprawi Cię, kiedy tylko zmienisz bieg opowieści.

To możliwe bez komunikatywnego angielskiego?

Nawet nie mając biegłości językowej, jest duża szansa, że po pewnym czasie Twoje dziecko będzie w stanie odtworzyć brzmienie stale powtarzanych przez Ciebie zdań ulubionego tekstu. Słuchając regularnie swojej bajki na dobranoc, maluch rozwija zdolności językowe i osłuchuje się z wymową wyrazów obcego pochodzenia. Dzięki takiemu zanurzeniu w środowisku językowym, w przyszłości nauka angielskiego będzie mu sprawiać mniejsze trudności. 

Zapisz się do newslettera Novakid i poznaj tajniki rodzicielstwa:

5 darmowych lekcji próbnych! Newsletter z materiałami dla rodziców.
Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj eksperckie materiały na temat wychowania dzieci. Na dobry początek otrzymasz od nas 5 darmowych lekcji próbnych!
Zgody:

for (var i = 0; i < allInputs.length; i++) { var regexStr = "field\\[(\\d+)\\]"; var results = new RegExp(regexStr).exec(allInputs[i].name); if (results != undefined) { allInputs[i].dataset.name = window.cfields[results[1]]; } else { allInputs[i].dataset.name = allInputs[i].name; } var fieldVal = getUrlParam(allInputs[i].dataset.name); if (fieldVal) { if (allInputs[i].dataset.autofill === "false") { continue; } if (allInputs[i].type == "radio" || allInputs[i].type == "checkbox") { if (allInputs[i].value == fieldVal) { allInputs[i].checked = true; } } else { allInputs[i].value = fieldVal; } } } var remove_tooltips = function() { for (var i = 0; i < tooltips.length; i++) { tooltips[i].tip.parentNode.removeChild(tooltips[i].tip); } tooltips = []; }; var remove_tooltip = function(elem) { for (var i = 0; i < tooltips.length; i++) { if (tooltips[i].elem === elem) { tooltips[i].tip.parentNode.removeChild(tooltips[i].tip); tooltips.splice(i, 1); return; } } }; var create_tooltip = function(elem, text) { var tooltip = document.createElement('div'), arrow = document.createElement('div'), inner = document.createElement('div'), new_tooltip = {}; if (elem.type != 'radio' && elem.type != 'checkbox') { tooltip.className = '_error'; arrow.className = '_error-arrow'; inner.className = '_error-inner'; inner.innerHTML = text; tooltip.appendChild(arrow); tooltip.appendChild(inner); elem.parentNode.appendChild(tooltip); } else { tooltip.className = '_error-inner _no_arrow'; tooltip.innerHTML = text; elem.parentNode.insertBefore(tooltip, elem); new_tooltip.no_arrow = true; } new_tooltip.tip = tooltip; new_tooltip.elem = elem; tooltips.push(new_tooltip); return new_tooltip; }; var resize_tooltip = function(tooltip) { var rect = tooltip.elem.getBoundingClientRect(); var doc = document.documentElement, scrollPosition = rect.top - ((window.pageYOffset || doc.scrollTop) - (doc.clientTop || 0)); if (scrollPosition < 40) { tooltip.tip.className = tooltip.tip.className.replace(/ ?(_above|_below) ?/g, '') + ' _below'; } else { tooltip.tip.className = tooltip.tip.className.replace(/ ?(_above|_below) ?/g, '') + ' _above'; } }; var resize_tooltips = function() { if (_removed) return; for (var i = 0; i < tooltips.length; i++) { if (!tooltips[i].no_arrow) resize_tooltip(tooltips[i]); } }; var validate_field = function(elem, remove) { var tooltip = null, value = elem.value, no_error = true; remove ? remove_tooltip(elem) : false; if (elem.type != 'checkbox') elem.className = elem.className.replace(/ ?_has_error ?/g, ''); if (elem.getAttribute('required') !== null) { if (elem.type == 'radio' || (elem.type == 'checkbox' && /any/.test(elem.className))) { var elems = form_to_submit.elements[elem.name]; if (!(elems instanceof NodeList || elems instanceof HTMLCollection) || elems.length <= 1) { no_error = elem.checked; } else { no_error = false; for (var i = 0; i < elems.length; i++) { if (elems[i].checked) no_error = true; } } if (!no_error) { tooltip = create_tooltip(elem, "Please select an option."); } } else if (elem.type =='checkbox') { var elems = form_to_submit.elements[elem.name], found = false, err = []; no_error = true; for (var i = 0; i < elems.length; i++) { if (elems[i].getAttribute('required') === null) continue; if (!found && elems[i] !== elem) return true; found = true; elems[i].className = elems[i].className.replace(/ ?_has_error ?/g, ''); if (!elems[i].checked) { no_error = false; elems[i].className = elems[i].className + ' _has_error'; err.push("Checking %s is required".replace("%s", elems[i].value)); } } if (!no_error) { tooltip = create_tooltip(elem, err.join('
'));
}
} else if (elem.tagName == 'SELECT') {
var selected = true;
if (elem.multiple) {
selected = false;
for (var i = 0; i < elem.options.length; i++) { if (elem.options[i].selected) { selected = true; break; } } } else { for (var i = 0; i < elem.options.length; i++) { if (elem.options[i].selected && (!elem.options[i].value || (elem.options[i].value.match(/\n/g)))) { selected = false; } } } if (!selected) { elem.className = elem.className + ' _has_error'; no_error = false; tooltip = create_tooltip(elem, "Please select an option."); } } else if (value === undefined || value === null || value === '') { elem.className = elem.className + ' _has_error'; no_error = false; tooltip = create_tooltip(elem, "This field is required."); } } if (no_error && (elem.id == 'field[]' || elem.id == 'ca[11][v]')) { if (elem.className.includes('phone-input-error')) { elem.className = elem.className + ' _has_error'; no_error = false; } } if (no_error && elem.name == 'email') { if (!value.match(/^[\+_a-z0-9-'&=]+(\.[\+_a-z0-9-']+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,})$/i)) { elem.className = elem.className + ' _has_error'; no_error = false; tooltip = create_tooltip(elem, "Enter a valid email address."); } } if (no_error && /date_field/.test(elem.className)) { if (!value.match(/^\d\d\d\d-\d\d-\d\d$/)) { elem.className = elem.className + ' _has_error'; no_error = false; tooltip = create_tooltip(elem, "Enter a valid date."); } } tooltip ? resize_tooltip(tooltip) : false; return no_error; }; var needs_validate = function(el) { if(el.getAttribute('required') !== null){ return true } if(el.name === 'email' && el.value !== ""){ return true } if((el.id == 'field[]' || el.id == 'ca[11][v]') && el.className.includes('phone-input-error')){ return true } return false }; var validate_form = function(e) { var err = form_to_submit.querySelector('._form_error'), no_error = true; if (!submitted) { submitted = true; for (var i = 0, len = allInputs.length; i < len; i++) { var input = allInputs[i]; if (needs_validate(input)) { if (input.type == 'tel') { addEvent(input, 'blur', function() { this.value = this.value.trim(); validate_field(this, true); }); } if (input.type == 'text' || input.type == 'number' || input.type == 'time') { addEvent(input, 'blur', function() { this.value = this.value.trim(); validate_field(this, true); }); addEvent(input, 'input', function() { validate_field(this, true); }); } else if (input.type == 'radio' || input.type == 'checkbox') { (function(el) { var radios = form_to_submit.elements[el.name]; for (var i = 0; i < radios.length; i++) { addEvent(radios[i], 'click', function() { validate_field(el, true); }); } })(input); } else if (input.tagName == 'SELECT') { addEvent(input, 'change', function() { validate_field(this, true); }); } else if (input.type == 'textarea'){ addEvent(input, 'input', function() { validate_field(this, true); }); } } } } remove_tooltips(); for (var i = 0, len = allInputs.length; i < len; i++) { var elem = allInputs[i]; if (needs_validate(elem)) { if (elem.tagName.toLowerCase() !== "select") { elem.value = elem.value.trim(); } validate_field(elem) ? true : no_error = false; } } if (!no_error && e) { e.preventDefault(); } resize_tooltips(); return no_error; }; addEvent(window, 'resize', resize_tooltips); addEvent(window, 'scroll', resize_tooltips); var hidePhoneInputError = function(inputId) { var errorMessage = document.getElementById("error-msg-" + inputId); var input = document.getElementById(inputId); errorMessage.classList.remove("phone-error"); errorMessage.classList.add("phone-error-hidden"); input.classList.remove("phone-input-error"); }; var initializePhoneInput = function(input, defaultCountry) { return window.intlTelInput(input, { utilsScript: "https://unpkg.com/intl-tel-input@17.0.18/build/js/utils.js", autoHideDialCode: false, separateDialCode: true, initialCountry: defaultCountry, preferredCountries: [] }); } var setPhoneInputEventListeners = function(inputId, input, iti) { input.addEventListener('blur', function() { var errorMessage = document.getElementById("error-msg-" + inputId); if (input.value.trim()) { if (iti.isValidNumber()) { iti.setNumber(iti.getNumber()); if (errorMessage.classList.contains("phone-error")){ hidePhoneInputError(inputId); } } else { showPhoneInputError(inputId) } } else { if (errorMessage.classList.contains("phone-error")){ hidePhoneInputError(inputId); } } }); input.addEventListener("countrychange", function() { iti.setNumber(''); }); input.addEventListener("keydown", function(e) { var charCode = (e.which) ? e.which : e.keyCode; if (charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57) && charCode !== 8) {
e.preventDefault();
}
});
};

var showPhoneInputError = function(inputId) {
var errorMessage = document.getElementById("error-msg-" + inputId);
var input = document.getElementById(inputId);
errorMessage.classList.add("phone-error");
errorMessage.classList.remove("phone-error-hidden");
input.classList.add("phone-input-error");
};

window['recaptcha_callback'] = function() {
// Get all recaptchas in the DOM (there may be more than one form on the page).
var recaptchas = document.getElementsByClassName("g-recaptcha");
for (var i in recaptchas) {
// Set the recaptcha element ID, so the recaptcha can be applied to each element.
var recaptcha_id = "recaptcha_" + i;
recaptchas[i].id = recaptcha_id;
var el = document.getElementById(recaptcha_id);
if (el != null) {
var sitekey = el.getAttribute("data-sitekey");
var stoken = el.getAttribute("data-stoken");
grecaptcha.render(recaptcha_id, {"sitekey":sitekey,"stoken":stoken});
}
}
}; _load_script("https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=recaptcha_callback&render=explicit");
var _form_serialize = function(form){if(!form||form.nodeName!=="FORM"){return }var i,j,q=[];for(i=0;i

Bajka na dobranoc a nauka czytania po angielsku. Oswajaj swojego malucha z brzmieniem języka 

W pracy zbiorowej “Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy” Małgorzata Niemiec-Knaś [1] przywołała za zagranicznymi badaczami następujące twierdzenie: rozumienie jest podstawową umiejętnością w trakcie nauki języka obcego. Droga prowadzi od zrozumienia do wypowiedzi. A czy wiesz, że Twoje dziecko, patrząc Ci przez ramię na tekst i obrazki ulubionej bajki na dobranoc,  powoli  wyłapuje i zaczyna rozumieć cały kontekst historii? Kiedy chłonie Twoje początkowo obco brzmiące słowa, to jednocześnie obserwuje ilustracje i nabywa coraz większego zrozumienia treści. Łączy brzmienie słów z kontekstem oraz emocjami wyrażonymi głosem. I dodatkowo oswaja się z literami. To pierwsza nauka czytania po angielsku dla dzieci w wieku przedszkolnym – jej bardzo wczesna forma poprzez obserwację znaków w relacji z dźwiękami. Dla malucha jest to atrakcyjna nowość, a jednocześnie możliwość obcowania z Tobą, ukochanym rodzicem. I choć sama nauka czytania po angielsku jest tutaj na dalszym planie, to jednak powoli kiełkuje właśnie w tym momencie. 

Najlepsze bajki dla dzieci do czytania przed snem. Co wybrać w zależności od wieku pociechy?

Wiek jest kluczowy w doborze odpowiedniej opowieści. Dlaczego? Chodzi głównie o to, aby Twoje dziecko jak najlepiej zrozumiało bieg historii, pomimo bariery językowej. Zapytaliśmy więc rodziców, jakie bajki dla dzieci do czytania najczęściej wybierają. Oto ich odpowiedzi:

  1. W przedziale wiekowym 0-5 lat Trzy małe świnki to najchętniej wybierana bajka dla dzieci do czytania na dobranoc. Tuż za nią uplasowała się Świnka Peppa razem z Franklinem (tak, to ten żółw, który przyjaźni się z niedźwiedziem). 
  2. W przedziale wiekowym 5-8 lat najwięcej głosów zdobył Pinokio z Królową Śniegu i Smerfami. Z nowoczesnych bajek dla dzieci wymieniano Psi Patrol i Krainę Lodu
  3. Wśród rodziców dzieci od 9 do 12 lat najwięcej osób zdecydowało się na czytanie Harry’ego Pottera. Głosy były tutaj mocniej ukierunkowane na indywidualne  zainteresowania dziecka – w końcu jest to grupa, która często ma dobrze opanowane podstawy języka i posiada wyrobiony gust.

Mamy nadzieję, że któraś z tych propozycji Cię zainspirowała. Każdą z książek w języku angielskim bez problemu kupisz online (w razie czego Psi Patrol to Paw Patrol). Pamiętaj, że najważniejszy jest Twój czas spędzony z dzieckiem. A skoro możesz w nim zmieścić walor edukacyjny, to jest to sytuacja win-win. 

[1 ] M. Niemiec-Knaś, Techniki nauczania i uczenia się stosowane w nauczaniu dwujęzycznym, [w:] Lingwistyka stosowana: Doświadczenia i perspektywy, praca zbiorowa pod redakcją M. Aleksandrzak, L. Ciepielewskiej–Kaczmarek i A. Urban, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 136.

Novakid

474 ocen
4.97
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent