SONDAŻ: Social media (nie)bezpieczne w edukacji?

SONDAŻ-Social-media-niebezpieczne-w-edukacji
📖 Czyta się średnio w 3 min. 🕑

 
Szkoła lubi social media? 


Największą popularnością wśród zinformatyzowanych nauczycieli cieszy się serwis YouTube, z którego prywatnie korzysta aż 71% ankietowanych, a w procesie nauczania wykorzystuje go niespełna 58%. Blisko 62% badanych posiada profil w popularnym wśród młodzieży portalu społeczościowym Facebook, a 18% wskazuje na jego edukacyjne zastosowanie. Najczęściej za pomocą mediów społecznościowych nauczyciele wyszukują
i docierają do informacji
, które mogą wykorzystać na lekcji (87%) lub polecają ciekawe treści na blogach i portalach, które ich zdaniem pomagają rozwijać zainteresowania
i są przydatne w nauce (43%). 

 

Wykorzystanie informacji znalezionych w mediach społecznościowych oraz polecanie ciekawych treści uczniom wpływa na wzrost kreatywności i zainteresowania lekcją, lepsze przygotowanie do zajęć oraz poprawę wyników w nauce. Ponad połowa ankietowanych pedagogów uważa, że wzbudza większe zaufanie swoich podopiecznych dzięki używaniu tych samych narzędzi komunikacji co oni. Nauczyciele deklarują także zdecydowaną poprawę relacji z uczniami, dzięki wykorzystaniu mediów społecznościowych w nauczaniu.

Na tym jednak kończy się ich pozytywny wpływ na edukację.

Wirtualny świat, oprócz bogactwa informacji, niesie ze sobą także wiele zagrożeń, których młodzi ludzie nie zawsze są świadomi. Dlatego to pedagodzy powinni być wzorem i uczyć, jak bezpiecznie i właściwie wykorzystywać narzędzia social media w edukacji i zasoby znalezione w Internecie.

 

Facebook zamiast wywiadówki? Nie.  


Przeprowadzone badanie wskazało, że duża grupa ankietowanych nauczycieli traktuje social media jako kanał komunikacji na linii nauczyciel-uczeń oraz szkoła-rodzic. Pedagodzy często nie zdają sobie jednak sprawy, że taka forma kontaktu stwarza wiele zagrożeń i w wielu przypadkach może być niezgodna z prawem oraz przepisami wewnątrzszkolnymi. Prowadzenie szkolnej korespondencji online za pomocą czatu lub wiadomości prywatnych wysyłanych na Facebooku to, jak twierdzą nauczyciele, naturalna forma kontaktu dla blisko 60% uczniów.

Czy i jak motywować dzieci

Nie ma jednego powodu, dla którego dziecko nie chce się uczyć i dlatego nie ma jednej prostej recepty na zmotywowanie go do nauki. Na edukację trzeba spojrzeć szerzej, w kontekście całej rodziny. Zapnijcie pasy! Ten kurs to prawdziwa szybka rodzinna edukacyjna rewolucja!

W serwisach internetowych znaleźć można profile nauczycieli, samorządów i bibliotek, a fanpage szkoły na Facebooku nikogo już nie dziwi. Jednak eksperci alarmują: media społecznościowe nie powinny być narzędziem kontaktu z rodzicami i uczniami. Do prowadzenia korespondencji szkolnej powinny służyć profesjonalne systemy, takie jak dziennik elektroniczny, które organizują kontakt w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Rodzice i nauczyciele mają wtedy pewność, że dane oraz informacje o uczniu będą właściwie przesyłane i przechowywane, a dostęp do nich będą miały wyłącznie uprawnione osoby – mówi Marcin Kempka, ekspert w dziedzinie wykorzystania nowych technologii w edukacji, firma Librus.

 

Edukacja na świecie dużymi krokami zmierza do pełnej cyfryzacji. Lekcje z wykorzystaniem multimedialnych rzutników, tablic interaktywnych i platform e-learningowych sprawiają, że nauka staje się ciekawa i inspirująca. Nie dziwi więc fakt, że również media społecznościowe wkraczają do szkół i zdobywają coraz większą popularność. Głównym powodem wykorzystywania ich w procesie nauczania jest dostępność, bogactwo informacji oraz narzędzi sprzyjających szybkiej komunikacji. Jednak social media niosą ze sobą także zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych. To właśnie dlatego należy pamiętać o właściwym, świadomymi zgodnym z prawem wykorzystaniu ich w procesie nauczania. 

 

679 ocen
4.96
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent