Fabryka Marzeń
Zapraszamy do Klockowni!

Jak działa ubezpieczenie dziecka?

Jak działa ubezpieczenie dziecka?
📖 Czyta się średnio w 4 min. 🕑

Ubezpieczenie dziecka to oferta, na którą decyduje się coraz większa liczba rodziców i opiekunów dzieci. Wynika to z faktu, iż takie ubezpieczenie pozwala na skuteczne zabezpieczenie przed ponoszeniem kosztów rehabilitacji i leczenia różnego rodzaju urazów.

Ubezpieczenie dziecka jest dostępne na rynku już od wielu lat, ale nadal rodzi wiele pytań. Warto zatem odpowiedzieć sobie na te, które najbardziej nas nurtują.

Wiek i liczba ubezpieczonych dzieci

W wielu towarzystwach ubezpieczeniowych ubezpieczenie zdrowia dziecka obejmuje dzieci w każdym wieku – od 0 do 18 lat i obowiązuje ono przez ustalony okres (zwykle rok), po którym można zawrzeć nową umowę. Z odpowiednio dobranym ubezpieczeniem dla dziecka zapewnimy zatem ochronę dopiero poznającemu świat niemowlakowi, ruchliwemu przedszkolakowi czy żądnemu przygód nastolatkowi. Warto wiedzieć także o tym, że w ramach jednej polisy można ubezpieczyć więcej niż jedno dziecko. Pozwala to na ograniczenie formalności do minimum oraz na oszczędność czasu.

Uzyskanie świadczenia po wystąpieniu zdarzenia objętego ubezpieczeniem

W wielu ofertach ubezpieczenia dzieci, jeśli wystąpi zdarzenie objęte ubezpieczeniem, jak np. skręcenie, złamanie, zwichnięcie lub oparzenie, pieniądze wypłacane są niezwłocznie, tuż po dokonaniu zgłoszenia. Nie trzeba czekać, aż zakończy się proces leczenia. Zgodnie treścią art. 817 Kodeksu cywilnego zakład ubezpieczeń ma 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o zdarzeniu na dokonanie stosownej wypłaty. W innym przypadku ma on obowiązek naprawienia szkody, np. przez zapłatę odsetek za zwłokę. Do wypłaty pieniędzy z ubezpieczenia potrzebne są określone dokumenty. Po pierwsze – wniosek o wypłatę świadczenia, po drugie – odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający bycie jego rodzicem bądź opiekunem prawnym, a także oświadczenie o okolicznościach zdarzenia. Bardzo istotne jest to, że kwota ubezpieczenia, która będzie wypłacona, jest znana już przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Wysokość takiego świadczenia jest zależna od rodzaju pakietu.

Wyłączenia z ubezpieczenia dziecka

Świadczenie związane z polisą ubezpieczeniową wypłacane jest z wyłączeniem kilku przyczyn. Na takie świadczenie nie można liczyć często w przypadku, w którym uraz dziecka wystąpił w związku z uprawianiem przez nie sportów ekstremalnych (np. wspinaczki wysokogórskiej lub skoków na bungee). Świadczenie nie zostanie również przez ubezpieczyciela wypłacone wtedy, gdy zwichnięcie, złamanie lub inny uraz były wynikiem przemocy fizycznej w stosunku dziecka albo jego próby samobójczej. Warto dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie dziecka a limit wypłat

Złamanie nogi, a po kilku miesiącach inne nieszczęśliwe zdarzenie, np. oparzenie dłoni? Nawet przy skumulowaniu się określonych zdarzeń objętych ubezpieczeniem nie trzeba się martwić o problemy z wypłatą świadczenia. Polisa obejmuje wiele zdarzeń i zajście jednego nie przerywa ochrony.

Sposób zawarcia umowy ubezpieczenia dziecka

Uprawnienie do zawarcia umowy ubezpieczenia dziecka mają rodzice lub opiekuni prawni. Ubezpieczenie dziecka można obecnie zawrzeć już nie tylko przez agenta ubezpieczeniowego na spotkaniu, ale również online. To znacznie upraszcza całą procedurę. W większości przypadków wystarczy wypełnić formularz online, w którym podaje się podstawowe dane dzieci (imię i nazwisko oraz datę urodzenia), a także swoje dane (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail).

Właściwy ubezpieczyciel – skuteczna ochrona dziecka

Na rynku funkcjonuje wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenie dla dziecka. Tylko niektóre z nich spełniają najwyższe światowe standardy. Przykładem takiego ubezpieczenia jest „Ubezpieczenie bez przerwy” od Nationale-Nederlanden TU S.A. Zapewnia ono nie tylko ochronę dziecka w wieku od 0 do 18 lat i natychmiastową wypłatę świadczenia po wystąpieniu zdarzenia i w dopasowanej do urazu kwocie. Bardzo istotna jest tutaj wygoda. Możliwość ubezpieczenia w ramach jednej polisy aż do 10 dzieci czy też zawarcia polisy w pełni zdalnie sprawiają, że ubezpieczenie w Nationale-Nederlanden zdobyło dużą popularność.

Wymieniona umowa ubezpieczenia dostępna jest Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe informacje na temat wymienionej umowy znajdują się w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dziecka Bez przerwy. Wszystkie powyższe dokumenty dostępne są na https://www.nn.pl/dla-ciebie/ubezpieczenie-dziecka.html Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; tel. +48 22 522 71 24, fax +48 22 522 11 11, www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000647311, NIP: 525-26-85-595; Kapitał zakładowy – 28 500 000 zł, wpłacony w całości. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Artykuł zewnętrzny

891 ocen
4.96
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent