XXVII Bałuckie Spotkania Recytatorów

XXVII Bałuckie Spotkania Recytatorów

Centrum Edukacji Kulturowej "Na Żubardzkiej" Bałuckiego Ośrodka Kultury
🗺 mapa
📅 piątek 09.03.2018
Wstęp wolny
Bałuckie Spotkania Recytatorów

Zapraszamy Państwa na wyjątkowe wydarzenie na mapie Łodzi – Bałuckie Spotkania Recytatorów, imprezę zapoczątkowaną w 1991 roku, a więc odbywającą się już po raz 27! Impreza skierowana jest do dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i pierwszych klas licealnych.

Celem spotkań jest popularyzacja kultury żywego słowa, praca nad własnym warsztatem aktorskim, inspirowanie poszukiwań repertuarowych i wyselekcjonowanie oraz promowanie młodych talentów. Dzięki organizowanym warsztatom zarówno dla dzieci, jak i dla nauczycieli pragniemy stworzyć odpowiednie warunki do wymiany doświadczeń i integracji środowiska pasjonatów recytacji. Zaproszeni goście – reżyserzy teatralni – wydobywają ogromny potencjał z uczestników, rozbudzając ich pasję. Podsumowaniem XXVII Bałuckich Spotkań Recytatorów będzie wieczór poetycki „Refleksje i nastroje”, na który już dziś serdecznie zapraszamy.

Wstęp wolny.

XXVII Bałuckie Spotkania Recytatorów
23.02-9.03.2018
23.02.2018 godz.17.00 konsultacje dla recytatorów i nauczycieli.
2.03.2018 godz. 17.00 warsztaty dla recytatorów i nauczycieli
5.03.2018 godz. 10.00 prezentacje recytatorów – uczniów szkół podstawowych
6.03.2018 godz. 10.00 prezentacje recytatorów – uczniów szkół gimnazjalnych
9.03.2018 godz. 15.00 warsztaty dla wyróżnionych recytatorów
9.03.2018 godz. 18.00 „Refleksje i nastroje” Wieczór poetycki – podsumowanie spotkań

Gdzie: Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej” Bałuckiego Ośrodka Kultury

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Organizatorem XXVII Bałuckich Spotkań Recytatorów jest Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej”.
 2. Celem Spotkań jest:
 • stworzenie sytuacji i optymalnych warunków dla wyzwalania, pogłębiania dyspozycji i umiejętności twórczych uczestników;
 • umożliwienie wymiany doświadczeń między uczestnikami, nauczycielami, instruktorami;
 • inspirowanie poszukiwań repertuarowych;
 • podniesienie poziomu umiejętności warsztatowych recytatorów;
 • popularyzacja kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
 1. W Spotkaniach mogą uczestniczyć recytatorzy w wieku 11-16 lat.
 2. Uczestnicy prezentują dowolnie prozę lub poezję w czasie do 5 minut (1 wybrany utwór).
 3. Recytatorzy występują indywidualnie, bez akompaniamentu i podkładu muzycznego.
 4. Rada Artystyczna wyróżni najciekawsze prezentacje biorąc pod uwagę dobór repertuaru, dbałość o słowo, interpretację oraz ogólne wrażenie artystyczne.
 5. Organizatorzy mogą wyróżnić za realizację celu Spotkań nauczycieli, instruktorów oraz patronujące recytatorom szkoły i instytucje.
 6. Recytatorzy wyróżnieni przez Radę Artystyczną biorą udział w Wieczorze Poetyckim pt: „Refleksje i Nastroje” podsumowującym Spotkania.
 7. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych kwalifikacji.
 8. Wypełnione i podpisane karty zgłoszeń według wzoru należy dostarczyć w terminie do 23 lutego 2018 do sekretariatu Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej”, 91-022 Łódź, ul. Żubardzka 3, zubardzka@bok.lodz.pl , informacje: Dorota Radziewicz tel: 42 651 67 47, www.bok.lodz.pl
 9. Instytucje zgłaszające recytatorów do udziału w Spotkaniach oraz rodzice i recytatorzy wyrażają zgodę na rejestrację prezentacji przez media, na współcześnie dostępnych nośnikach obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystanie przez organizatora – bez roszczeń finansowych z tym związanych.
 10. Uczestnicy Spotkań wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas udziału w projekcie. Wizerunek ten może zostać wykorzystany wyłącznie w publikacjach metodycznych, promocyjnych i reklamowych BOK oraz na stronach internetowych projektu.
 11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 12. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie: www.bok.lodz.pl (wydarzenia- Na Żubardzkiej)

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie