Konkurs Zdrowie w roli głównej

Zdrowie w roli głównej

Zapraszamy na konkurs „Zdrowie w roli głównej”, którego przesłaniem jest nauczenie młodych ludzi dbania o swoje zdrowie i profilaktyki prozdrowotnej.

Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.

Kochanowski Na Zdrowie

REGULAMIN  konkursu  „Zdrowie w roli głównej”

forma prezentacji: FORMY TEATRALNE,  PIOSENKA,  HAPPENING

I. Organizator – Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie ul. H.Wietora 15, Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4

II. Cel konkursu.

Celem konkursu  „ZDROWIE W ROLI GŁÓWNEJ” jest promowanie zdrowego żywienia          i stylu życia – zdrowej żywności, aktywności fizycznej oraz kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowego odżywiania wśród dzieci. Uświadomienie, że zdrowe odżywianie  może zapobiegać wielu chorobom zapewniając tym samym komfort życia i dobre samopoczucie  przez całe życie.

III. Kryteria uczestnictwa.

Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-IV ze szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków.

Dobór repertuaru i charakter prezentacji nie są niczym ograniczone / formy  teatralne, piosenka,  happening /. Czas  prezentacji  maksymalnie do 20 min.

IV. Termin.

Konkurs odbędzie się w dniach 2 grudnia i 5 grudnia 2016 r. na scenie Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie ul. H.Wietora 15

Zgłoszenia wg załączonego wzoru, należy przesłać na adres: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży ul. Wietora 15, 31-067 Kraków do dnia 24 listopada 2016  roku. (karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej www.sckm.krakow.pl).

Zgłoszenia można przesłać także mailem na adres biuro@sckm.krakow.pl.

V. Jury.

Oceny konkursu dokona profesjonalne jury, specjaliści w dziedzinie teatru i muzyki.
Jury wyłoni laureatów, którzy zostaną wyróżnieni i nagrodzeni. Ocena jury jest ostateczna  i niepodważalna.

VI. Nagrody

W każdej z wymienionych form scenicznych zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia  w dwóch kategoriach wiekowych – przedszkola i szkoła podstawowa (w każdej kategorii miejsca I – III oraz wyróżnienia).

Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagród zgodnie z decyzją jury.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży.

VII. Informacje :

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.sckm.krakow.pl oraz pod numerem telefonu 12 430 50 90 , 12 432 01 70

Szczegółowy harmonogram konkursu, daty i godziny występów wraz z listą zgłoszonych zespołów dostępny będzie na stronie www.sckm.krakow.pl

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i godziny konkursu. O ewentualnych zmianach zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni.

VIII. Postanowienia końcowe.

Zgłoszenie uczestnictwa na konkurs oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w mediach, druku, publikowanie ich w internecie, umieszczenie na nośnikach cyfrowych oraz eksponowanie ich w innych miejscach z podaniem danych osobowych w celu propagowania konkursu. Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży oświadcza, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji oraz promocji konkursu oraz działalności SCKM..

Zgłoszenia przyjmują  i informacji udzielają:

Maria Wanicka – maria.wanicka@gmail.com

Agnieszka Perc

 

 Karta Zgłoszenia

UWAGA!  Wypełniamy drukowanymi literami bez używania skrótów.

Nazwa zespołu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa placówki:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

tel. ……………………………………………………………………………………………

e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………………………………….
tel. ……………………………………………………..

Tytuł prezentacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Scenariusz:………………………………………………………………………………………………………………………

Reżyseria: ………………………………………………………………

Muzyka:……………………………………………………………………………..

inne: ………………………………………………………….

Kategoria sceniczna: …….…….……,………………………………..

Czas trwania prezentacji: ………………………..czas montażu: ……………………. czas demontażu:…………………………..

ilość uczestników :……………………………………………………………………………

(UWAGA! Do zgłoszenia prosimy dołączyć szczegółowy wykaz wykonawców z imieniem i nazwiskiem)

Potrzeby techniczne

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

WAŻNE!!!

Uczestników Konkursu “Zdrowie w roli Głównej” zobowiązuje się do wyrażenia zgody na opublikowanie jego danych osobowych oraz wizerunku na stronach internetowych www.sckm.krakow.pl, www.portaledukacyjny.krakow.pl oraz innych mediach, gdzie prezentowane będą informacje o konkursie. Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży oświadcza, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji oraz promocji konkursu.

WZÓR

Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska wraz z wizerunkiem w ramach promocji i realizacji Konkursu “ZDROWIE W ROLI GŁÓWNEJ” organizowanego przez Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.

Czytelny podpis uczestnika …………………………………………….

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie