Fabryka Marzeń
Zapraszamy do Klockowni!

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży: Oswojone strachostwory

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży: Oswojone strachostwory
Strach, stwór, straszydło – czy to słowa, których należy się bać? Niekoniecznie! Żaden potworek nie będzie mógł nas nastraszyć, jeżeli go oswoimy. Jeśli któryś z nich czai się w Twojej szafie lub pod Twoim łóżkiem to spróbuj się z nim po prostu zaprzyjaźnić. Gdy już będziecie przyjaciółmi to chwyć za kredki lub farby i pokaż nam jak wygląda Twój „oswojony strachostwór”. Zgłoś swoją pracę do konkursu plastycznego „Oswojone strachostwory”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu i wygraj wspaniałe nagrody. Regulamin i kartę zgłoszeniową tej wakacyjnej zabawy znajdziesz na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl

Dodatkowo – najlepsze prace zostaną powiększone, zaaranżowane graficznie i będą prezentowane w formie wystawy w Zagłębiowskiej Mediatece przez całe wakacje 2022. Zatem jest o co walczyć!

Regulamin konkursu plastycznego
„Oswojone strachostwory”

Tytuł konkursu: „Oswojone strachostwory”
Forma pracy: płaska w formacie A3

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikiem konkursu pt. „Oswojone strachostwory” może być każde dziecko w wieku
6-15 lat.
2. Zasięg konkursu: ogólnopolski.
3. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
4. Konkurs odbywa się w ramach akcji „MOC eMOCji, czyli lato z biblioteką” dofinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Partnerstwo dla Książki”.
5. Konkurs rozpoczyna się 11 kwietnia 2022 r., a kończy 31 maja 2022 r.
6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu:
1. Kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych.
2. Pobudzanie fantazji, wyobraźni oraz ciekawości świata.
3. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze.
4. Twórcze spędzanie czasu wolnego (wakacje).

Zasady konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-15 lat:

  • Grupa 6-10 lat
  • Grupa 11-15 lat

2. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
3. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu wizerunku oswojonego stracha, stwora, potworka, straszydła.
5. Technika wykonania: dowolna (różne techniki plastyczne), format pracy: A3.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niezwiązanych z tematem.
7. Prace można:
przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, Dział Instruktażu i Promocji z dopiskiem „Oswojone strachostwory” do dnia 31 maja 2022 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego);
dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11 (Dział Instruktażu i Promocji – poziom II) lub do jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu w godzinach ich otwarcia.
8. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (www.biblioteka.sosnowiec.pl).
9. Karty zgłoszeń są dostępne we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu lub do wydrukowania ze strony internetowej Organizatora.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:
1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
2. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych, za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
3. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę i samodzielność wykonania pracy.
4. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
5. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
6. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www Organizatora najpóźniej do 30 czerwca 2022 r. Natomiast rozdanie nagród odbędzie się podczas finału akcji letniej, w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, w dniu 31 sierpnia 2022 r.
7. Najciekawsze prace zostaną plastycznie zaaranżowane przez plastyków MBP i pokazane podczas pokonkursowej wystawy, prezentowanej przez całe wakacje w Galerii „Pod Świetlikiem” Zagłębiowskiej Mediateki.

227 ocen
4.97
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent