Weleda
Weleda Baby

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Przyroda Polska – Z Lupą o Lasu”

z lupa do lasu przyroda konkurs ryunkowy
 

Regulamin

Inspiracją do prac tegorocznej edycji konkursu niech będzie przyroda w skali makro.

W swoich pracach pokażcie najmniejszych mieszkańców lasu i bogactwo otaczającego ich świata.

Zabawcie się w leśnych detektywów. Zajrzyjcie do mysiej nory, pod stary korzeń, do dziupli, pod kamień.

Przyjrzyjcie się kroplom rosy, pająkom, pracowitym mrówkom itp.

Pokażcie nam las oglądany przez lupę.

 1. ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

tel./fax: (058) 698 86 18

e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl

 1. CELE KONKURSU:

 • umożliwienie dzieciom zaprezentowania prac plastycznych,

 • wymiana doświadczeń między instruktorami i nauczycielami z różnych placówek.

 1. MIEJSCE I TERMIN:

 • Nadesłanie prac do 30 listopada 2016 roku

na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

z dopiskiem „Przyroda polska – z lupą do lasu” – konkurs plastyczny

w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu, nie dopuszczamy prac w rulonach.

 • O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub listownie. Protokół jury będzie zamieszczony również na stronie internetowej placówki.

 • Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu wyślemy pocztą.

 1. UCZESTNICY:

 • Dzieci w wieku od 7 do 13 lat.

 • Kategorie wiekowe:

– 7-9 lat,

– 10-13 lat.

Prosimy nie przysyłać prac dzieci młodszych niż wyznaczone kategorie wiekowe.

 1. ZASADY UCZESTNICTWA:

 • wykonanie pracy w czerni, bieli lub szarości (bez domieszki innych kolorów),

 • wykonanie pracy w jednej z technik rysunkowych: ołówek, pisak, marker, tusz, kredki różnego typu (bądź w technice mieszanej, łączącej wybrane techniki),

 • wymiary prac max A3,

 • prosimy o przesłanie prac nie oprawionych, płasko zapakowanych – nie w rolkach,

 • prosimy o spis uczestników konkursu z danej placówki wraz z adresem instytucji i adresem e-mail,

 • każda praca na odwrocie powinna być czytelnie opisana pismem drukowanym:

imię i nazwisko autora pracy, wiek, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego, adres szkoły/instytucji, pieczątka firmowa ( adres z kodem, telefon, e-mail ).

 1. KRYTERIA OCENY PRAC:

 • twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu,

 • ogólna estetyka i samodzielność wykonania prac,

 • stopień opanowania technik plastycznych.

 1. ZASADY ORGANIZACYJNE:

 • Wszystkie prace biorące udział w konkursie plastycznym przechodzą na własność organizatora. Prac nie zwracamy!

 • Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, reprodukcji prac w środkach masowego przekazu oraz publikacji imion , nazwisk i informacji o laureatach konkursu, również na stronie internetowej placówki.

 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

670 ocen
4.99
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent