Konkurs plastyczny Mój przyjaciel miś

Konkurs plastyczny Mój przyjaciel miś

Już od ponad 100 lat pluszowy miś towarzyszy dzieciom w ich codziennym życiu, dzieląc z nimi radości i troski. Przez ten czas stał się także ulubionym bohaterem literatury dziecięcej i śmiało wkroczył do świata bajek. Ta popularna zabawka ma nawet swoje światowe święto – 25 listopada.

Z tej okazji Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie ogłasza dla dzieci w wieku 3 – 6 lat konkurs plastyczny pn. „Mój przyjaciel miś”.

Celem konkursu jest :

 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności u dzieci
 • Rozwijanie umiejętności manualnych
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej
 • Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury
Al. 29 Listopada 102
31-406 Kraków
tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68

www.mdkna102.krakow.pl

mdk.animacja.kultury@gmail.com

Termin:

 • Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora  do dnia 10.11.2017 roku

Warunki uczestnictwa:

 • Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać wymyślonego misia jako przyjaciela.
 • Postać misia powinna być obdarzona indywidualnymi cechami i atrybutami.
 • Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, grafika itp.). Prace należy wykonać na kartce o powierzchni formatu A-4 lub A3.
 • Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę .
 • Każda dostarczona praca musi zawierać metryczkę wg załączonego wzoru

Kryteria oceny:

 • Samodzielność wykonania pracy
 • Estetyka pracy
 • Atrakcyjność formy i kolorystyki
 • Innowacyjność pomysłu

Postanowienia końcowe:

 1. Prace będą oceniane przez jury oddzielnie w czterech kategoriach wiekowych: dzieci 3, 4, 5 i 6  letnich.
 2. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) imię i nazwisko autora projektu zostanie zamieszczone na pracy.
 3. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na:
 • bezpłatne prezentowanie i publikowanie prac konkursowych we fragmentach lub w całości, z zachowaniem praw autorskich, w celach promocyjnych Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie
 • publikację pracy na stronie Portalu Miasto Dzieci
 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 1. O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie.
 2. Prace nadesłane na konkurs można odebrać osobiście po uzgodnieniu telefonicznym.

Prace przechowywane będą przez Organizatora do 9 lutego 2018 r

METRYCZKA do konkursu „Mój przyjaciel miś” 2017

Dane uczestnikaOświadczenie opiekuna prawnego

imię i nazwisko autora:

……………………………………………

wiek, nazwa i adres szkoły/placówki:

……………………………………………

telefon szkoły/placówki, miejscowość:

……………………………………………

praca powstała pod kierunkiem:

……………………………………………

Jako opiekun prawny dziecka …………………………………… (imię i nazwisko dziecka) oświadczam, że jest ono autorem pracy i nie narusza praw autorskich i majątkowych osób trzecich

…………………………………

Podpis

Jako opiekun prawny dziecka ………………………………..… (imię i nazwisko dziecka) zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu* i  zawarte w nim postanowienia.

…………………………………

Podpis

*Treść regulaminu dostępna na stronie www.mdkna102.krakow.pl

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie