Weleda
Weleda Baby

Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej „Centerko”

Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej „CENTERKO”

Biuro pośrednictwa pracy wolontarystycznej o zasięgu lokalnym promujące wolontariat jako formę aktywizacji zawodowej.

Głównym celem Punktu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji, dlatego działa w wielu obszarach:

* szpitale i hospicja
* bezdomni
* wolontariat 50 + (kluby seniora i Uniwersytety III Wieku)
* uchodźcy i cudzoziemcy
* niepełnosprawność (wolontariat integracyjny)
* młodzież (Szkolne Kluby Wolontariusza)
* sektor biznesu (wolontariat pracowniczy)
* OPS (wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej)

Misją wolontariuszy jest docierać wszędzie, gdzie potrzebna jest pomoc, szerzyć misję wolontariatu wśród grup defaworyzowanych oraz integrować poszczególne grupy społeczne.
Cele i zadania:

* prowadzenie stałej rekrutacji wolontariuszy i organizacji,
* poszukiwanie odpowiednich dla indywidualnych możliwości i predyspozycji miejsc pracy wolontarystycznej,
* przeszkolenie w zakresie pracy wolontarystycznej,
* kierowanie wolontariuszy do organizacji,
* koordynowanie pracy wolontariuszy przy otwartych imprezach kulturalnych organizowanych na terenie województwa,
* sprawowanie nad wolontariuszami opieki podczas wykonywania przez nich świadczeń wolontarystycznych,
* prowadzanie na bieżąco monitoringu współpracy pomiędzy PPPW, a instytucjami korzystającymi z jego usług,
* promocja działań i idei wolontariatu.

Rolą PPPW jest dobór odpowiednich zadań do preferencji wolontariuszy, ich oczekiwań, umiejętności, doświadczenia, motywacji oraz możliwości. Zakres ofert dla ochotników jest bogaty, począwszy od prac biurowych, pomocy przy organizacji konferencji, eventów, animacji czasu dzieciom, po specjalistyczne usługi – porady prawne, księgowe, opracowanie materiałów na stronę internetową.

 

521 ocen
4.97
dodaj ocenę
×
Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej „Centerko”

Adres:

Stowarzyszenie "POMOST"
90-408 Łódź
ul. Próchnika 7 (I p.)

Kontakt:

513102508
kontakt@centerko.org
http://www.centerko.org
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku