Fabryka Marzeń
Zapraszamy do Klockowni!

Muzeum Krakowa – Pałac Krzysztofory

Lekcje
1. Na zamku rycerskim – kultura, zwyczaje, tradycja
2. Broń na polach bitewnych

Warsztaty

1. Najpiękniejsze budowle Krakowa – warsztaty plastyczne
Zajęcia odbywają się w muzealnej Galerii, gdzie prezentowana jest bogata kolekcja dawnych widoków Krakowa. Podczas zajęć uczniowie poznają najciekawsze przedstawienia krajobrazu miejskiego i zabytków architektury. Historyk prowadzący warsztaty opowiada o wyglądzie miasta w przeszłości i sposobach utrwalania widoków w obrazach. Uczniowie zdobywają umiejętności rozpoznawania podstawowych technik malarskich i graficznych, poznają również takie terminy jak panorama i perspektywa. Elementem, który w twórczy sposób pomoże utrwalić zdobytą wiedzę, jest samodzielne wykonanie własnego widoku Krakowa inspirowanego poznanymi obrazami.

2. Broń biała na przestrzeni dziejów
Miejsce: Pałac Krzysztofory, I piętro, Zbrojownia
Prezentacja odbywa się pod nadzorem pracownika Działu Edukacji oraz nauczyciela – opiekuna grupy. Zajęcia prowadzone są w muzealnej Zbrojowni, pomieszczeniu mieszczącym niezmiernie interesującą kolekcję dawnej broni. Niewątpliwą atrakcją dla uczestników warsztatów jest bezpośredni kontakt z eksponatami; reprezentatywne przykłady broni uczniowie otrzymują do własnych rąk. Podczas zajęć prowadzący omawia i prezentuje różne rodzaje i typy broni białej: siecznej oraz drzewcowej używanej w przeszłości. Przed zajęciami w celu ochrony obiektów muzealnych każdy uczestnik otrzymuje białe rękawiczki.

3. Lokujemy miasto
Warsztaty architektoniczne. Miejsce: Pałac Krzysztofory, I piętro, Sala Królewska i Sala Władz Miejskich
Pierwsza część zajęć odbywających się w sali Królewskiej to wprowadzenie do tematu „Lokacja miasta średniowiecznego”. Uczestnicy poznają warunki i zasady funkcjonowania miast średniowiecznych na przykładzie Krakowa i, analizując dokument lokacji miasta z 1257 roku, poznają podstawowe pojęcia związane z zakładaniem nowych ośrodków, takie jak: lokacja, wójt, wolnizna, ratusz, cech, rada miejska etc. W dalszej części spotkania klasa
dzieli się na grupy złożone z osadników. Zadaniem każdej z grup, kierowanych przez lidera – wójta – jest zaprojektowanie fikcyjnego miasta średniowiecznego, lokowanego na prawie niemieckim. Po wykonaniu zadań „wójtowie” dokonują konkursowej prezentacji swoich projektów.

4. Legendy i zwyczaje krakowskie
Warsztaty z wykorzystaniem eksponatów. Miejsce: Pałac Krzysztofory, Sala Królewska
wariant I: zajęcia dla uczniów niewidomych i niedowidzących
wariant II: zajęcia dla przedszkoli i szkół podstawowych

Warsztaty dają dzieciom możliwość poznania najpopularniejszych legend, prezentują też genezę dawnych zwyczajów, charakterystycznych dla Krakowa. Elementem ubarwiającym spotkanie jest bezpośredni kontakt z rzeźbami prezentującymi Smoka Wawelskiego, pana Twardowskiego, Wandę czy Lajkonika. Dzieci, wykorzystując technikę dramy, mogą wcielić się w legendarne postaci lub same zaprezentować własne wersje legend w formie plastycznej czy literackiej. Starsze dzieci przygotowują w grupach rysunkowy scenariusz filmu, którego kanwą jest wybrana historia.

5. Szopka krakowska
Warsztaty plastyczne dla dzieci najmłodszych. Miejsce: Pałac Krzysztofory, wystawa szopek krakowskich
Dawna tradycja budowania szopek w okresie Bożego Narodzenia w Krakowie przyczyniła się do powstania jej charakterystycznej odmiany, określanej jako szopka krakowska. Konstruowana z kartonu i deseczek, ozdobiona lśniącym staniolem, bajecznie kolorowa, jest szeroko znana i podziwiana. Formy szopki krakowskiej inspirowane są dziełami architektury i sztuki zabytkowego Krakowa. W trakcie warsztatów dzieci poznają tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, a w szczególności ze zwyczajem budowania szopek oraz z jasełkami.
Drugą część zajęć stanowią warsztaty plastyczne, w trakcie których dzieci kolorują pastelami wybrane przez siebie, a przygotowane przez muzeum wzory szopek. Warsztat „Szopka krakowska” prowadzony jest jedynie w okresie świąt Bożego Narodzenia.

6. Z pergaminem i piórem – w kancelarii skryby miejskiego
Warsztaty pisarskie. Miejsce: Pałac Krzysztofory, I piętro, sala Królewska
Uczestnicy zajęć poznają warsztat pracy średniowiecznego pisarza na przykładzie kancelarii miejskiej (metody przygotowania pergaminu i atramentu, przycinanie piór, wykonanie pieczęci oraz sam proces „wygotowania” dokumentu). W czasie spotkania omawiane będą różne typy dokumentów umieszczonych w Kodeksie Behema. Analizując je, uczniowie wydzielają protokół, kontekst i eschatokół wspomnianych źródeł oraz sami – metodami zbliżonymi do pracy średniowiecznego skryby – przygotowują na czerpanym papierze z użyciem gęsiego pióra własny dokument i pieczęć. Materiami uzupełniającymi są eksponaty z sali Władz Miejskich.

Prelekcje monograficzne połączone z projekcją filmową

Miejsce: Pałac Krzysztofory, II piętro, Sala Odczytowa
1. Akademia Krakowska w czasach średniowiecza oraz pokaz filmu Collegium Maius UJ
2. Mistrz Wit Stwosz oraz pokaz filmu Requiem Wita Stwosza
3. Kraków w początkach doby autonomicznej oraz pokaz filmu Dietl i inni

887 ocen
4.99
dodaj ocenę
×
Muzeum Krakowa – Pałac Krzysztofory

Adres:

Rynek Główny 35,
31-011 Kraków

Kontakt:

(12) 619-23-00
info@mhk.pl
http://mhk.pl/oddzialy/palac_krzysztofory

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku