Fundacja Plenerownia
Dzień Dziecka w Multikinie

Fundacja Plenerownia

Zajmujemy się przede wszystkim upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego oraz edukacją i animacją kulturalną. Realizujemy projekty skierowane do różnych grup docelowych.

Prowadzimy warsztaty, szkolenia, opracowujemy wydawnictwa i materiały popularyzatorskie i edukacyjne, artykuły, programy, przygotowujemy wystawy, a także organizujemy przedsięwzięcia o charakterze badawczym, dokumentacyjnym i artystycznym.

Podejmujemy inicjatywy związane z rozwojem dialogu i tolerancji między kulturami, pokoleniami, społecznościami. Wśród naszych celów statutowych jest też upowszechnianie turystyki, krajoznawstwa i aktywności fizycznej oraz kształtowanie dobrych postaw względem środowiska naturalnego i najbliższego otoczenia.

Fundacja Plenerownia

Fundacja Plenerownia

437 ocen
4.96
dodaj ocenę
×
Fundacja Plenerownia

Adres:

Fundacja Plenerownia
Hucisko 32, 32-420 Gdów

Kontakt:

505 464 453; 506 049 847
plenerownia@gmail.com
https://plenerownia.com/
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku