Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim

Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego, która prowadzi działalność oświatowo- wychowawczą i kulturalną dla dzieci i młodzieży. Głównym celem naszej działalności jest rozbudzanie i rozwijanie różnorodnych zainteresowań dzieci i młodzieży, a także stwarzanie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego.

Organizujemy: koncerty, festiwale, konkursy, turnieje, spektakle teatralne, wystawy, spotkania, warsztaty, projekcje filmowe dla szkół i przedszkoli. W ramach współpracy z środowiskiem bierzemy czynny udział w organizacji imprez i uroczystości lokalnych.

Nasi uczestnicy osiągają czołowe lokaty na konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich.

Realizujemy projekty „Łódzkie bardziej francuskie” i ” Odyseja umysłu”.

Posiadamy tytuł „Miejsce Odkrywania Talentów”nadany przez ORE.

Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim

Adres:

al. 1 Maja 17/19,
Aleksandrów Łódzki

Kontakt:

(42) 712 02 76
mdk_aleksandrow@wp.pl
http://mdk-aleksandrow.pl/
facebook

Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim logo
MDK proponuje uczestnictwo w 56 formach zajęć stałych, do których należą:

 • Koła języka francuskiego
 • Koła języka niemieckiego
 • Koła języka angielskiego
 • Koła taneczne
 • Koła plastyczne
 • Koła instrumentalne
 • Koła wokalne
 • Koła teatralne
 • Koła recytatorskie
 • Koła tenisa stołowego
 • Koło komputerowe
 • Koło dziennikarskie
 • Rytmika przedszkolna
 • Akademia Przedszkolaka

Organizujemy: koncerty, festiwale, konkursy, turnieje, spektakle teatralne, wystawy, spotkania, warsztaty, projekcje filmowe dla szkół i przedszkoli. W ramach współpracy z środowiskiem bierzemy czynny udział w organizacji imprez i uroczystości lokalnych.

Nasi uczestnicy osiągają czołowe lokaty na konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich.

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku