Dzień Dziecka w Multikinie
UD

Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim

📅 niedziela 06.03.2011 do sobota 30.04.2011
Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW
 KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
POWIATU ZGIERSKIEGO
 NA PLAKAT
PODRÓŻ PO USA / A TRIP TO THE  USA

Organizatorami konkursu są Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu
 i Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim

Honorowy patronat konkursu objęli
 Starosta Zgierski oraz Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

Założenia ogólne
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu zgierskiego.
2. Termin nadsyłania prac upływa dn. 30.04.2011 r.

Cele konkursu
1. Rozbudzenie zainteresowań językowych.
2. Podniesienie poziomu umiejętności języka angielskiego.

Prace konkursowe

1. Należy zrobić plakat przedstawiający miejsce lub miasto w USA, które jest warte zobaczenia. Oprawa plastyczna dowolna, może być to rysunek, zdjęcie lub inna forma. Obok przedstawionego miejsca powinien znaleźć się krótki opis w języku angielskim i tłumaczenie tego opisu na język polski.
Uwaga: proszę nie zamieszczać skopiowanych tekstów z Internetu. Takie prace nie wezmą udziału w konkursie. Jednak można dokonywać uproszczeń i modyfikacji opisów miejsc znajdujących się w Internecie.
2. Na odwrotnej stronie plakatu należy umieścić imię i nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły uczestnika konkursu.

Prace nadesłane na konkurs muszą być wykonane w 100% samodzielnie.

Kryteria oceny

Prace oceniane będą pod względem:
• Estetyki i oryginalności;
• Zgodności z tematem;
• Poprawnego opisu miejsca w języku angielskim;
• Poprawnego przetłumaczenia tekstu z języka angielskiego na język polski.

Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej MDK w Zgierzu  www.mdk.miasto.zgierz.pl i przesłać go pocztą wraz z pracą lub dostarczyć osobiście pod adres:

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu
ul. Długa 42
95-100 Zgierz
tel./fax (0 42) 719-08-52

2. Przesyłając pracę na konkurs uczestnik:
a) oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy;
b) wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, nazwy szkoły oraz treści pracy na wystawę prac w Internecie i w placówkach MDK w Zgierzu i Aleksandrowie Łódzkim;
c) przekazuje na rzecz Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu i Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim wszelkie autorskie prawa majątkowe do przesłanej pracy w tym prawa do przetwarzania, powielania w dowolnej formie.

Rozstrzygnięcie konkursu
Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane jury składające się z nauczycieli języka angielskiego – przewodnicząca jury mgr Aneta Kopacz oraz zaproszonych gości, którzy wyrażą chęć udziału w pracach jury.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca czerwca 2011r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MDK w Zgierzu, na stronie internetowej MDK w Aleksandrowie Łódzkim oraz na oficjalnej stronie gminy Aleksandrów Łódzki, a zwycięzcy zostaną poinformowani o nich drogą mailową lub telefoniczną.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody główne oraz wyróżnienia. Zwycięzca pierwszego miejsca otrzyma odtwarzacz MP4. Odbiór nagrody może być zrealizowany w terminie uzgodnionym z organizatorem.

Sponsorzy
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu i Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim oraz Wydawnictwa Językowe Oxford University Press i Macmillan.

Postanowienia końcowe
Organizator nie zwraca prac konkursowych.

 

362 ocen
4.98
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent