Fundacja ”Kuźnia Skrzydeł”

fundacja kuźnia skrzydeł mama wspiera dzieckoCelem „Kuźni Skrzydeł” jest wspieranie rozwoju talentów Dzieci i Młodzieży przez ich właściwą edukację oraz rozbudzanie zainteresowań, przy wykorzystaniu autorskiego Programu Rozwoju Talentu. Dzięki naszym działaniom Dzieci spełniają swoje marzenia i na naszych oczach rozwijają skrzydła talentu.
Aktywnie uczestniczymy w ich rozwoju, jak również wspieramy Rodziców, którzy pragną pracować nad umiejętnościami swoich dzieci oraz motywować je do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów. Wspólnie z Rodzicami cieszymy się sukcesami naszych Podopiecznych, którzy z naszym udziałem rozwijają swoje pasje.

Nasz zespół tworzą ludzie, którzy z pełnym entuzjazmem i zaangażowaniem pomagają Dzieciom uwierzyć we własne możliwości, rozwinąć predyspozycje i spełnić marzenia. Motto, jakie przyświeca każdemu członkowi zespołu, to: „mamy realny wpływ na kształtowanie niezwykłych talentów naszych Podopiecznych, którym zapewniamy wsparcie merytoryczne oraz motywację do działania każdego dnia”.

Już dziś zacznijmy dbać o wartościowe środowisko dla rozwoju Dzieci i Młodych Talentów!

699 ocen
4.99
dodaj ocenę
×
Fundacja ”Kuźnia Skrzydeł”

Adres:

ul. Papiernicza 7
92-312 Łódź

Kontakt:

694149802

dzieci podczas nauki„Kuźnia Skrzydeł” ambitnie i wytrwale wyszukuje Młode Talenty. Buduje w nich wiarę, że mogą osiągnąć założone cele i rozwijać się zgodnie z kierunkami zdiagnozowanych oraz posiadanych predyspozycji. Wspiera Rodziców w świadomym wychowywaniu Dzieci. Pragnie dotrzeć do wszystkich Dzieci, niezależnie od miejsca ich zamieszkania, jak również statusu społecznego czy ekonomicznego.

„Kuźnia Skrzydeł” prezentuje holistyczne podejście do każdego Dziecka (ciało, serce, umysł, dusza), co pozwala na indywidualną ocenę jego osobowości oraz dopasowanie Programu Rozwoju Talentu do jego predyspozycji. Elementy Programów Rozwojowych to m.in. plan zajęć dydaktyczno-ruchowych, plan żywieniowy, plan wsparcia psychologicznego.

W instytutach „Kuźni Skrzydeł” realizujemy autorski Program Rozwoju Talentu, składający się m.in. z następujących elementów:
* diagnoza dziecięcego potencjału wraz z informacją zwrotną dla opiekuna
* opracowanie programu rozwojowego oraz wdrożenie właściwego programu dla danego Podopiecznego
* stały dostęp do rezultatów Dziecka na portalu „Kuźnia Skrzydeł”, promującym talenty Podopiecznych oraz służącym do ciągłego badania i rejestrowania postępów w rozwoju
* realizacja programu dopasowanego do indywidualnych potrzeb Dziecka pod okiem doświadczonego, dedykowanego dla danego programu „Kowala Talentu”, którego zadaniem jest codzienne wspieranie Dziecka, Rodzica i Pedagoga w efektywnym realizowaniu celów Dziecka zgodnie z jego kompetencjami, jak również prezentowaniu jego osiągnięć oraz promowaniu jego talentów.

605 ocen
5.00
dodaj ocenę
×

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku