Akademia Samodzielności

„Akademia Samodzielności” to projekt wychodzący naprzeciw zagrożeniom, jakie pojawiają się na co dzień, i na które narażone są nasze dzieci. 

Nadrzędnym celem projektu jest nauka samodzielności dzieci w wieku 6-14 lat. Pod pojęciem –nauka samodzielności rozumiemy:
• dostarczenie dzieciom w różnym wieku niezbędnej wiedzy, która przygotuje ich na otaczające zagrożenia, zarówno w sferze relacji interpersonalnych, jak i zagrożeń zewnętrznych (np. relacje z obcymi dorosłymi osobami, zachowania w sytuacji zagrożeń klęskami żywiołowymi, zachowania w sytuacji zagrożeń terrorystycznych)
• zwiększenie poczucia samodzielności w wykonywaniu prostych czynności dnia codziennego (np. zarządzanie własnym czasem) oraz radzenia sobie w sytuacjach potencjalnie stresowych dla dziecka (np. zgubienie się w mieście, zasłabnięcie dorosłej osoby w domu)
• wzmocnienie w dziecku poczucia pewności siebie wynikającej z posiadanej wiedzy
• nauka współpracy w grupie – także w sytuacjach zagrożenia

Całość cyklu warsztatów zajęć podzielona jest na bloki tematyczne, w ramach, których podejmowane są najważniejsze zagadnienia związane z samodzielnością oraz bezpieczeństwem dzieci. Jako wartość dodaną ze szkolenia dzieci wyniosą praktyczną wiedzę, która będzie weryfikowana podczas egzaminu końcowego podsumowującego cały cykl warsztatów.

Warsztaty mają charakter praktyczny – dzieci w grupach realizują ćwiczenia opisane wcześniej przez prowadzącego. Przez cały okres trwania „Akademii Samodzielności”, nacisk kładziony jest na aspekt praktyczny.

Współpracujemy ze szkołami, placówkami wsparcia dziennego, świetlicami środowiskowymi, fundacjami, domami dziecka, urzędami dzielnic oraz urzędami miast.

W ramach współpracy ze szkołami organizujemy szkolenia dla kadry nauczycielskiej.

Drugim ważnym obszarem naszej działalności jest projekt: Aktywne Urodziny.
Realizujemy go w Markach oraz w Warszawie. Są to 3 niezależne tematycznie imprezy o nazwie: „Poszukiwacze skarbów”, „Potrafię przetrwać w każdych warunkach” oraz „Mały komandos”.

Od września 2017 roku realizujemy projekt „Zielonych szkół” oraz „Zielonych wyjazdów” dla szkół podstawowych.

Zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli oraz rodziców do współpracy.

Akademia Samodzielności
581 ocen
4.96
dodaj ocenę
×
Akademia Samodzielności

Adres:

Akademia Samodzielności
os. Lisi Jar 50
05-270 Marki

Kontakt:

505 602 171
przemyslaw.jakobczyk@akademia-samodzielnosci.pl
http://www.akademia-samodzielnosci.pl
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku