Trzecia edycja konkursu Edukacja Ekologiczna jest sztuka

”Stwórzmy razem bezpieczny świat”

📖 Czyta się średnio w 5 min. 🕑
Skierowany jest on do wszystkich uczniów katowickich szkół. Celem programu jest wspieranie kreatywnych postaw młodego pokolenia, umożliwianie młodzieży tworzenia własnych form aktywności, rozwijających zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności, kształcenie nawyków stałego uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze.

Program realizowany jest poprzez następujące formy:

– warsztaty plastyczne STOP PRZEMOCY – Adresowane do dzieci i młodzieży. Celem warsztatów będzie refleksja nad problemem nasilającej się przemocy i agresji, szukanie przyczyn i możliwości jej przeciwdziałania, poprzez wyraz artystyczny. Przewidziane jako warsztaty integrujące, uczące wspólnego działania w grupie. Uczestnicy zajęć stworzą plakaty zgodne z zaproponowanym hasłem.

– warsztaty plastyczne TU CHCĘ MIESZKAĆ – Warsztaty plastyczne skierowane dla uczniów wszystkich katowickich szkół. Celem warsztatów będzie spojrzenie na swoje otoczenie, zastanowienie się czy miejsca w których mieszkamy, bawimy się nie mogą być bardziej przyjazne. Przewidziane jako warsztaty integrujące, uczące wspólnego działania w grupie. Uczestnicy zajęć w grupach kilkoosobowych stworzą model kompozycji przestrzennej zgodnie z zaproponowanym hasłem.

turniej sportowy W RODZINIE SIŁA – Turniej skierowany do całych rodzin, umożliwiający współzawodnictwo międzypokoleniowe. Rywalizacja sportowa wzmacnia poczucie więzi, wyrabia potrzebę wspólnego działania i odpowiedzialności za drużynę.

konkurs plastyczny WYMARZONY PLAC ZABAW – Konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych w wieku od 6 do 10 lat. Celem konkursu jest pobudzenie do plastycznej odpowiedzi na hasło konkursu zainspirowanej samodzielnymi poszukiwaniami i inspiracjami. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką i nadesłanie do organizatorów. Prace oceniane będą przez nauczycieli plastyków. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w sali zabaw dla dzieci „Rura Park”. Rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie dyplomów i nagród połączone zostanie zabawą dla dzieci, które wykonają najlepiej ocenione prace. Po konkursie wykonana zostanie wystawa prac.

konkurs fotograficzny ŚWIAT WOKÓŁ NAS – Konkurs fotograficzny skierowany do uczniów szkół podstawowych (klas 4-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest pobudzenie do odpowiedzi na hasło konkursu zainspirowanej samodzielnymi poszukiwaniami i inspiracjami. Zadaniem konkursowym jest zrobienie zdjęć, których format nie może być mniejszy niż 15x20cm i nadesłanie do organizatorów. Prace oceniane będą przez fotografów, plastyków. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w sali kina IMAX. Rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie dyplomów i nagród połączone zostanie z projekcją filmu dla osób, które wykonają najlepiej ocenione prace. Po konkursie wykonana zostanie wystawa prac w IMAX w Katowicach.

konkurs karaoke ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE – Konkurs skierowany do rodzin wielopokoleniowych. Wspólne śpiewanie scala więzi rodzinne, przypomina zapomniane melodie rodziców i dziadków. Biesiada rodzinna jest wspaniałym sposobem spędzania czasu wolnego i integracji wielopokoleniowej.

konkurs muzyczny JAKA TO MELODIA? – Konkurs wzorowany na telewizyjnym teleturnieju „Jaka to melodia?” skierowany do rodzin wielopokoleniowych. Na zadane pytania muzyczne odpowiadać będą drużyny rodzinne.

cykl warsztatów ekologicznych DBAM O MOJE OTOCZENIE – W ramach cyklu warsztatów odbędą się wycieczki ekologiczne do nadleśnictwa w Katowicach oraz nadleśnictwa w Ustroniu połączone z lekcją ekologiczną przeprowadzoną przez pracowników nadleśnictwa. Zorganizowana będzie również akcja sadzenia drzew w wyznaczonych przez leśników miejscach. Istotą zorganizowania tej formy wyjazdu będzie również rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o właściwym zachowaniu w lesie, jego specyfice i występujących w nim zagrożeniach. Zorganizowany również będzie happening ekologiczny związany z ekologicznymi działaniami na rzecz szeroko rozumianej ochrony przyrody i negatywnego oddziaływania człowieka.

warsztaty zręcznościowo-cyrkowe CHWILA PRAWDY – Adresowane do dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami oraz dla rodzin jako integrujące.

zajęcia cyrkowe polegają na nauce chodzenia na szczudłach, żonglowania piłeczkami, maczugami, obręczami, układów z kiwido (to takie piłeczki na sznurkach), nauką jazdy na unicyklu (jednokołowym rowerku), kręcenia talerzykami cyrkowymi, makijażu artystycznego farbkami do ciała.
Ćwiczenia zręcznościowo-cyrkowe wyrabiają cierpliwość, koncentracje, pewność siebie, relaksują, tworzą więzy. Ćwiczenia te wyrabiają także konkretne umiejętności, które potem młodzież może wykorzystać w działaniach teatralnych.

Depresja dzieci i młodzieży - kurs online

Tworzy się spontanicznie wiele grup nieformalnych kuglarskich, które mają z tego nie tylko przyjemność, ale i funkcjonują jako środek utrzymania. Takie działania mogą być dla wielu młodych osób początkiem działań zawodowych, co przez swoją atrakcyjność spełnia funkcje przeciwdziałania patologiom społecznych.

międzyszkolny turniej koszykówki BASKET – CUP – Międzyszkolny turniej koszykówki adresowany jest do zespołów reprezentujących kluby sportowe. Pozwoli on podjąć rywalizacje międzyszkolną. Turniej planowany jest dla uczniów gimnazjum w kategorii kadetów (1993). Celem turnieju jest rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu, udział w aktywności ruchowej, wpojenie zasad fair-play, zasad kibicowania na zawodach sportowych, poszanowania praw sportowych.

warsztaty informatyczne SPOTKANIA Z KOMPUTEREM – W związku z tym, iż surfowanie po Sieci nie jest zajęciem szczególnie skomplikowanym dla dzieci i młodzieży, korzystania z Internetu można się nauczyć samemu, niezależnie od tego, ile ma się lat. Aplikacje internetowe są przyjazne dla użytkownika, ułatwiając poruszanie się po wirtualnym świecie i wykonują automatycznie skomplikowane operacje.
Oczywiście nie wszyscy internauci używają Internetu w tym samym celu. Jedni wolą gry online, inni piszą blogi lub przeglądają serwisy muzyczne. Jest też grupa osób, która wykorzystuje Sieć, aby oszukiwać, szkodzić, psuć innym zabawę lub popełniać przestępstwa.
Celem cyklu warsztatów jest zapoznanie z internetowymi zagrożeniami i zwrócenie uwagi jak ich uniknąć, udzielenie pożytecznych rad, jak bezpiecznie poruszać się w Sieci.

wielopokoleniowy turniej szachowy SZACH-MAT – Celem turnieju jest popularyzacja szachów i doskonalenie poziomu gry. Zagospodarowanie wolnego czasu. Wyrabianie nawyków koleżeńskiej i sportowej rywalizacji. Adresowany jest do całych rodzin. Gra odbywa się w 3 rundach systemem szwajcarskim, na partię przeznacza się 10 min.
Zachęcamy do włączenia się w realizację programy „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.
Program profilaktyczno-wychowawczy realizowany przez: Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach, ul. Gliwicka 214, tel. 032 254-10-87

 

 

 

 

zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent