Partnerstwa uczymy się od rodziców

Partnerstwa-uczymy-się-od-rodziców
📖 Czyta się średnio w 4 min. 🕑

"Mężczyzna Polski"

Badania „Mężczyzna Polski” przeprowadzone przez prof. Annę Kwiatkowską i Agnieszkę Nowakowską, w ramach projektu Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina pokazują, że model rodziny, z której pochodzimy ma znaczący wpływ na poglądy dotyczące podziału ról i zadań dnia codziennego między kobietę a mężczyznę oraz wpływają na akceptowanie wartości rodzinnych. Najniższy poziom akceptacji tych wartości wykazują badani, których ojcowie poświecili się pracy zarobkowej, zaś matki zajmowały się prowadzeniem domu. Tam zaś gdzie pracowali oboje rodzice, sprawiedliwie dzieląc się obowiązkami domowymi, badani wykazali najwyższy poziom gotowości do pomagania, troski o dobro najbliższych czy lojalności wobec przyjaciół.

Okazało się również, że praca zawodowa matki jest niezwykle ważnym czynnikiem kształtującym odpowiednie wartości, postawy i przekonania. Kiedy matka pracuje, wyższy odsetek dzieci zdobywa wykształcenie średnie (18,6%) oraz wykształcenie wyższe (10,2%) niż w rodzinie, gdzie matka nie pracuje (odpowiednio 10,2% i 4,0%).

"Warto zastanowić się nad tymi danymi"

– mówi Agnieszka Nowakowska współautorka badań, psycholog na Uniwersytecie w Białymstoku – szczególnie, że przed sporą grupą rodziców istotny moment w życiu ich i ich dzieci. Wrzesień jest bowiem tym okresem, kiedy trzylatki i sześciolatki przekraczają bardzo ważny etap swojego życia. Pierwszy raz idą do przedszkola i do obowiązkowej teraz zerówki. Muszą wykazać się samodzielnością i umiejętnością radzenia sobie w różnorodnych, często stresowych sytuacjach.

Tej pewności siebie i samodzielności muszą uczyć się w domu, najlepiej obserwując najbliższych. Istotnym jest wówczas, aby widziały rodziców, którzy świadomie i co najważniejsze równo, dzielą się obowiązkami domowymi, a poza tym wspólnie, wraz z dzieckiem, wkraczają w kolejne etapy życia. Umożliwi to nabywanie przez dziecko nie tylko pozytywnych wzorców, ale również uświadomi, ze wszystkie czynności dnia codziennego bez wyjątku mogą być śmiało wykonywane zarówno przez chłopców jak i dziewczynki. Może się to okazać bardzo ważne na początku edukacji w przedszkolu i szkole, ale także w dorosłym życiu we współcześnie zmieniających się realiach.

Druga strona tego medalu

Jeśli we wprowadzanie dziecka w życie przedszkolne i szkolne uczestniczą rodzice w równym stopniu, to mama może pracować zawodowo i nie mieć wyrzutów sumienia, że czasem z jakiegoś powodu nie może np. być na przedstawieniu, czy np. nie może odebrać dziecka z zajęć. W takiej sytuacji ma pewność, że będzie ono szczęśliwe, bo jest z nim rodzic, a który, to już nie ma aż tak kolosalnego znaczenia. Umożliwi to zarówno dziecku jak i obojgu rodzicom nawiązywanie wzajemnej głębokiej więzi i uczestniczenie w ważnych wydarzeniach w życiu dziecka, nie tylko sporadycznie, ale każdego dnia.

Na koniec warto podkreślić to co najważniejsze. Taka sytuacja sprawia, że dziecko od najmłodszych lat uczy się postaw egalitarnych od rodziców, a więc nauczycieli o największym dla niego autorytecie – dodaje Agnieszka Nowakowska.

Aktor proponuje

Taki też model wychowania i podziału obowiązków zawodowych i domowych preferuje Andrzej Nejman – aktor, mąż i ojciec, a ponadto pasjonat motocykli, jazdy konnej i sportu, który popiera ideę kampanii Partnerska Rodzina

Uważam, że podstawą szczęścia w rodzinie jest szczęście wszystkich jej członków, każdego indywidualnie. Możliwe jest to tylko wówczas, kiedy każde z nas realizuje się i odnosi sukcesy w życiu zawodowym i prywatnym. To zaś dzieje się tylko wówczas, kiedy partnerskie relacje budowane są w związku od początku jego trwania. Najważniejszy zaś egzamin dla deklarowanego egalitaryzmu przechodzimy wówczas, kiedy na świat przychodzi dziecko i kiedy obowiązki z jego wychowaniem i pielęgnacją trzeba pogodzić z pracą zawodową i zapewnieniem bezpieczeństwa materialnego całej rodzinie. Jeśli po kilku miesiącach cały czas wszyscy jesteśmy radośni i szczęśliwi, to oznacza, że realizujemy ideę partnerstwa. Więc na zakończenie powiem tylko jestem szczęśliwym i radosnym człowiekiem.

Partnerska Rodzina

Ogólnopolska kampania społeczna jest częścią projektu Elastyczny Pracownik– Partnerska Rodzina, realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku, w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, Izbą Przemysłowo – Handlową w Białymstoku oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Skierowany jest do pracujących rodziców posiadających dzieci w wieku do 7 lat oraz kobiet ciężarnych. Zmierza do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez stworzenie warunków umożliwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

 

zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent