Edukacyjny Piknik z okazji Dnia Dziecka

Edukacyjny Piknik z okazji Dnia Dziecka

📅 sobota 01.06.2013
Edukacyjny Piknik z okazji Dnia Dziecka

1.06.13
godz. 11.00 – 15.00

Edukacyjny Piknik z okazji Dnia Dziecka

Zapraszamy rodziców z dziećmi w sobotę 1 czerwca w godzinach 11.00-15.00 do Parku Staromiejskiego na rodzinny, edukacyjny piknik dźwiękowy.
W programie mnóstwo atrakcji: warsztaty ekologiczne, plastyczne i muzyczne dla dzieci starszych i młodszych, warsztaty decoupage dla rodziców, możliwość rozmowy z pedagogiem na temat indywidualnego wspierania rozwoju własnego dziecka.
Szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w dźwiękowej grze miejskiej – warto zabrać ze sobą urządzenie (np. aparat telefoniczny) z możliwością odtwarzania plików mp3.

Wstęp wolny!

Ogródek Dźwiękowy w Parku Staromiejskim to tytuł pierwszej części projektu edukacyjnego realizowanego w 2013 roku przez Muzeum Miasta Łodzi w ramach środków grantowych przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundację Orange oraz Urząd Miasta Łodzi. Zakłada on stworzenie nieszablonowego narzędzia edukacji kulturalnej – Ogródka Dźwiękowego – wraz z metodyką pracy z obiektem dla nauczycieli, zbudowanego metodą upcyclingu. Ogródek będący efektem przeprowadzonych z młodzieżą warsztatów muzyczno-plastyczno-ekologicznych zaistnieje w Parku Staromiejskim na Bałutach, stając się stałym komponentem małej architektury parkowej.

Partnerami projektu są: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Zarząd Zieleni Miejskiej oraz B.I.E.D.A.

W ramach projektu odbyły się liczne warsztaty dla różnych grup, m.in.: warsztaty twórczości dla studentów Akademii Muzycznej w Łodzi na kierunku Edukacja Artystyczna, warsztaty muzyczno-plastyczno-ekologiczne dla zorganizowanych grup szkolnych z Łodzi, odbywające się w Muzeum Miasta Łodzi, warsztaty artystyczne w szkołach oraz warsztaty radiowe, podczas których powstawały dzwonki do telefonów wykorzystujące dźwięki wydawane przez powstały Ogródek Dźwiękowy.

Celem warsztatów artystycznych było przygotowanie dzieci do odbioru różnych rodzajów muzyki oraz kształtowanie w nich umiejętności rozumienia i odczytywania kodów kulturowych, szczególnie w odniesieniu do muzycznych zjawisk, m.in. poprzez zachęcenie do muzykowania opartego na improwizacji, kształtowaniu wrażliwości artystycznej w oparciu o ekspresyjne doświadczanie świata i nawiązywanie twórczego dialogu z kulturą współczesną. Duży nacisk został również położony na promowanie wśród dzieci postawy proekologicznej i antykonsumpcyjnej (upcycling) oraz przygotowanie ich do świadomego i aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym. Najważniejszą ideą tego projektu jest jednak stworzenie sytuacji bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez próby muzykowania, jak również w przystępny sposób przybliżenie uczestnikom zagadnienia muzyki współczesnej. Ma to ułatwić zrozumienie przejawów muzycznej aktywności, zachęcić do ich poznawania, inspirować i sugerować muzyczne wybory. Aspekt dydaktyczny został również na kreowanie wyobraźni, działania projektowe i plastyczne.

Wartością projektu jest także ożywienie przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie narzędzia łączącego w atrakcyjny sposób rekreację parkową z edukacją kulturalną i artystyczną (art-eko-system). Wypracowane przez studentów Akademii Muzycznej w Łodzi scenariusze zajęć lekcyjnych wykorzystujących możliwości nowego narzędzia edukacyjnego wraz metodyką pracy opartą na nowoczesnych formach rozwijania percepcji muzycznej, zostaną zaprezentowane nauczycielom i udostępnione na bezpłatnej licencji Creative Commons do wykorzystywania w codziennej pracy dydaktycznej.

Zajęcia w Ogródku Dźwiękowym znajdą się również w stałej ofercie zajęć edukacyjnych Muzeum Miasta Łodzi.
 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie