UD

37. Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Dziatwa

📅 środa 18.05.2016 do sobota 21.05.2016
bezpłatne
Plakat Dziatwa 2016
Organizatorem „Dziatwy” jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi.

Partnerami są: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA; Łódzkie Koło Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ.
Patronat honorowy nad tegoroczną „Dziatwą” objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Prezydent Miasta Łodzi.
Patronat medialny: TVP Łódź, Dziennik Łódzki, Radio Łódź
Portale internetowe: www.miastodzieci.pl, www.dzieciwlodzi.pl, www.czasdzieci.pl,
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja” oraz Urzędu Miasta Łodzi.

„Dziatwa” jest jedynym w województwie łódzkim Przeglądem teatralnym o charakterze ogólnopolskim łączącym elementy edukacji kulturalnej z artystycznymi prezentacjami oraz działaniami aktywizującymi społeczność lokalną poprzez wspólne działania artystyczne.

Na Projekt składają się tradycyjne elementy, wypracowane w ubiegłych latach, stanowiące o tożsamości „Dziatwy”, które zostaną wypełnione nowymi treściami. Będą to:

1. Seminarium ,,Muzyka, gest, słowo”, 11 maja 2016 r.
Seminarium dla nauczycieli łódzkich szkół (szczególnie edukacji wczesnoszkolnej), instruktorów, edukatorów, animatorów kultury. Celem seminarium będzie: promocja edukacji poprzez ruch, muzykę, słowo jako narzędzia do kształtowania u dzieci i młodzieży umiejętności twórczego działania; prezentacja metod pracy na styku dziedzin sztuk: muzyki, rytmiki, teatru; upowszechnienie informacji o realizowanych działaniach animacyjnych w ramach 37 edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa”.
Do udziału w seminarium zaprosimy osoby ze świata muzyki, teatru i rytmiki mające doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi, które zaprezentują autorskie metody pracy.
Seminarium organizowane będzie we współpracy z Akademią Muzyczną i Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

2. Trzydniowe prezentacje przedstawień zakwalifikowanych do udziału w przeglądzie (18-20 maja 2016r.)
37 edycja Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa” zgodnie z formułą przeglądu nie ma charakteru konkursu, co pozwala na uniknięcie elementu konkurencyjności, gwarantuje twórczą i swobodną wymianę prezentacji oraz skoncentrowanie uwagi uczestników na twórczej analizie spektakli i stworzenie atmosfery wspólnej zabawy.

3. Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży oraz instruktorów (19-20 maja 2016 r.)

4. „Beatbox – sztuka rytmicznego naśladowania dźwięków”. Spotkanie artystyczne połączone z elementami warsztatu dla młodzieży i instruktorów. Prowadzenie: Mateusz „Deser” Deska i Damian „Qla” Wójcik członkowie Beatbox team BEATSIDE (18 maja br.).

5. Warsztat „Gry-Znaki-Zadania” dla dzieci młodzieży i dorosłych. Prowadzenie Patryk Zakrocki (20-21 maja br.)

6. Happeningowa akcja teatralna ,,Korowód” na ulicy Piotrkowskiej.
Korowód odbędzie się na ulicy Piotrkowskiej na odcinku od Pasażu Rubinsteina do Pasażu Schillera, gdzie odbędzie się uroczyste zamknięcie (20 maja br., godz. 15:00)

7. Działania towarzyszące: zabawy interaktywne, imprezy integracyjne, w tym koncert „20 na 20” w wykonaniu solistów i zespołu rockowego „2.0” działających w Bałuckim Ośrodku „Na Żubardzkiej”.

8. Uroczysty finał Przeglądu przedstawień zorganizowany zostanie w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. G.i K. Bacewiczów w Łodzi (21 maja br.).
W ramach uroczystości planujemy zrealizować pokaz projektu „Orkiestra komunikatowa” będący egzemplifikacją metody pracy i efektów warsztatu prowadzonego przez Patryka Zakrockiego oraz pokaz efektów działań plastycznych prowadzonych podczas „Dziatwy”. W programie jest także pokaz interpretacji ruchowych, teatralnych i muzycznych w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej. Podczas finału zespołom biorącym udział w Przeglądzie przedstawień zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy i nagrody

9. Publikacja okolicznościowa „Teatr dziecięcy i młodzieżowy we współczesnej praktyce kulturowej”. Irena Jajte-Lewkowicz.

10. Przygotujemy kolejną publikację zeszytu metodycznego „Dynamika przestrzeni scenicznej”, tym razem w formie publikacji internetowej, na stronie internetowej www.bok.lodz.pl, z możliwością pobrania.

11. Warsztat dramowo-muzyczny dla dzieci „Muzyka – ruch – słowo – teatr” (25 maja br.).
Prowadzenie Hanna Jastrzębska-Gzella i Monika Tomczyk. Organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Łódzka Akademia Dramy, Szkoła Podstawowa nr 166, Łódź, ul. Szamotulska 1/7.

„Dziatwa” to święto teatru, święto twórców i odbiorców; skierowana do dzieci, młodzieży – członków amatorskich grup teatralnych, animatorów działań twórczych w szkołach, pedagogów, nauczycieli, instruktorów teatralnych, specjalistów teatru dziecięcego jak również do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i mieszkańców Łodzi.

Motywem przewodnim wszystkich elementów będzie MUZYKA. Muzyka w teatrze to serce w teatrze. Stanowi ona część tkalni teatralnej a jednocześnie wpływa na całość spektaklu. To ona angażuje całą osobowość widza w przeżywanie treści i odczuwanie efektów wizualno-artystycznych, decyduje o prawidłowej i pełnej percepcji teatru, wzbogaca odczucia artystyczne i estetyczne. Dźwięk jest impulsem pobudzającym myśli i emocje odbiorców, a także wzbudza określone skojarzenia i oczekiwania. Każdy rodzaj dźwięku lub całkowity brak ścieżki dźwiękowej towarzyszącej działaniu aktorów, jest przez widza interpretowany. To wszystko wskazuje, dlaczego tak istotny jest dobór do spektaklu teatralnego odpowiedniej muzyki.
Główną inspiracją „Dziatwy” była przepiękna bajka Lidii Bajkowskiej „Zaczarowane pianino”, która ma wprowadzić dzieci w świat muzyki.
„Któż nie chciałby zamieszkać w czarodziejskim mieście Symfonii, przy ulicy Wiolinowej wraz z dziewczynką o imieniu Melodia i chłopcem Rytmem, i tak jak oni poczuć się przez chwilę piękną damą Gamą, lub rycerzem Pasażem…” Marzenie to może się spełnić, dzięki tej książce i mamy nadzieję, że dzięki też „Dziatwie”.
Równie ważnym elementem „Dziatwy” łączącym poszczególne zadania będzie postać Szalonego Dyrygenta, Harmonii i Kakofonii lub Kakofona, w rolę których wcielą się animatorzy Stowarzyszenia Łódzka Akademia Dramy i Fundacji Form Art., m.in. Monika Tomczyk i Kamil Kuligowski. Będą oni animować wszystkie elementy projektu i przypominać ,,Teatralny Dekalog”, który będzie obowiązywał podczas 37 edycji.

Zaproponowane działania będą realizowane we współpracy z łódzkimi instytucjami kultury i oświaty, pozarządowymi organizacjami działającymi w obszarze kultury i edukacji, takimi jak: Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów, Uniwersytet Łódzki (Katedra Dramatu i Teatru), Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódzkie Koło Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, Stowarzyszenie ŁAD – Łódzka Akademia Dramy, Fundacja Form Art, Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, Szkoła Podstawowa nr 166 oraz animatorami kultury, członkami stowarzyszeń, m.in. Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA.

739 ocen
4.97
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent