28. Bałuckie Spotkania Recytatorów

28. Bałuckie Spotkania Recytatorów

Centrum Edukacji Kulturowej "Na Żubardzkiej" Bałuckiego Ośrodka Kultury
🗺 mapa
📅 piątek 22.02.2019 do piątek 15.03.2019
28. Bałuckie Spotkania Recytatorów

Zapraszamy Państwa na   unikatowe wydarzenie na mapie Łodzi – Bałuckie Spotkania Recytatorów. Pierwsza edycja projektu odbyła się w 1991 roku. Impreza skierowana jest do dzieci ze szkół podstawowych i  gimnazjów. Celem spotkań jest popularyzacja kultury żywego słowa, praca nad własnym warsztatem aktorskim, inspirowanie poszukiwań repertuarowych i wyselekcjonowanie oraz promowanie młodych talentów.

Dzięki organizowanym warsztatom zarówno dla dzieci, jak i dla nauczycieli pragniemy stworzyć odpowiednie warunki do wymiany doświadczeń i integracji środowiska pasjonatów recytacji.Podsumowaniem XXVIII Bałuckich Spotkań Recytatorów będzie wieczór poetycki „Refleksje i nastroje”, na który już dziś serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

Harmonogram:

01.03.2019 godz.17.00 Konsultacje dla recytatorów i nauczycieli.
08.03.2019 godz.17.00 Warsztaty dla recytatorów i nauczycieli.
11.03.2019 godz.10.00 Prezentacje recytatorów – uczniowie w wieku od 11-13 lat
12.03.2019 godz.10.00 Prezentacje recytatorów – uczniowie w wieku od 14-16 lat
15.03.2019 godz.15.00 Warsztaty dla wyróżnionych recytatorów
godz.18.00 „Refleksje i Nastroje” – Wieczór Poetycki, podsumowanie Spotkań.

Regulamin:
1. Organizatorem XXVIII Bałuckich Spotkań Recytatorów jest Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej”.

2. Celem Spotkań jest:
– stworzenie sytuacji i optymalnych warunków dla wyzwalania, pogłębiania dyspozycji i umiejętności twórczych uczestników;
– umożliwienie wymiany doświadczeń między uczestnikami, nauczycielami, instruktorami;
– inspirowanie poszukiwań repertuarowych;
– podniesienie poziomu umiejętności warsztatowych recytatorów;
– popularyzacja kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

3. W Spotkaniach mogą uczestniczyć recytatorzy w wieku 11-16 lat.

4. Uczestnicy prezentują dowolnie prozę lub poezję w czasie do 5 minut (1 wybrany utwór).

5. Recytatorzy występują indywidualnie, bez akompaniamentu i podkładu muzycznego.

6. Rada Artystyczna wyróżni najciekawsze prezentacje biorąc pod uwagę dobór repertuaru, dbałość o słowo, interpretację oraz ogólne wrażenie artystyczne.

7. Organizatorzy mogą wyróżnić za realizację celu Spotkań nauczycieli, instruktorów oraz patronujące recytatorom szkoły i instytucje.

8. Recytatorzy wyróżnieni przez Radę Artystyczną biorą udział w Wieczorze Poetyckim pt: „Refleksje i Nastroje” podsumowującym Spotkania.

9. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych kwalifikacji.

10. Wypełnione i podpisane karty zgłoszeń według wzoru należy dostarczyć w terminie do 22 lutego 2019 do sekretariatu Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej”, 91-022 Łódź, ul. Żubardzka 3, zubardzka@bok.lodz.pl, informacje: Dorota Radziewicz, tel: 42 651 67 47, www.bok.lodz.pl

11. Instytucje zgłaszające recytatorów do udziału w Spotkaniach oraz rodzice i recytatorzy wyrażają zgodę na rejestrację prezentacji przez media, na współcześnie dostępnych nośnikach obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystanie przez organizatora – bez roszczeń finansowych z tym związanych.

12. Uczestnicy Spotkań wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas udziału w projekcie. Wizerunek ten może zostać wykorzystany wyłącznie w publikacjach metodycznych, promocyjnych i reklamowych BOK oraz na stronach internetowych projektu.

13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

14. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są – https://we.tl/t-7H6BdjG8tm

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie