Karnawałowy czas – do zabaw zaprasza nas
UD

Karnawałowy czas – do zabaw zaprasza nas

bal karnawałowy scenariusz przedszkole

SCENARIUSZ ZABAWY KARNAWAŁOWEJ W GRUPIE DZIECI 6-LETNICH

TEMAT ZAJĘĆ: ,,KARNAWAŁOWY CZAS – DO ZABAW ZAPRASZA NAS”- zabawy muzyczno – ruchowe z elementami muzykoterapii z zastosowaniem pięciu etapów sesji muzykoterapeutycznej wg dr Macieja Kuryło (OZURA)

 

CELE OGÓLNE:

– rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki;

– usprawnianie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów;

– rozbudzanie i ukierunkowanie aktywności dzieci;

– wpływanie na stan pobudzenia psychomotorycznego dzieci.

CELE OPERACYJNE:

DZIECKO:

– potrafi uważnie wysłuchać wiersza pt.,,Karnawał” G.Koby;

– umie własnymi słowami opowiedzieć o treści wiersza i wie, jakie przedmioty są potrzebne na balu;

– wyodrębnia głoski w nagłosie i wygłosie podczas zabawy,,Pękanie balona”;

– poprawnie reaguje na zmiany rytmiczne i dynamiczne poprzez aktywny udział w 5-etapowym układzie ćwiczeń: odreagowania, zrytmizowania, uwrażliwienia, relaksacji, aktywizacji-stymulowanych muzyką;

– potrafi współdziałać z innymi uczestnikami zabawy;

– umie bawić się wesoło przy muzyce.

METODA: muzykoterapia wg M.Kieryło – Mobilna Rekreacja Muzyczna
FORMY: indywidualna i grupowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

– pianino, magnetofon, płyty CD z nagraniami do ćwiczeń i zabaw( Bellini-Samba De Janiero, Filipinki –Bal Arlekina, Zamfir  – Ocean Relaxing, Budzik –Kocie oczy, La Cucaracha , Romeo et Juliette – les Rais Du Monde, Relaks – Mika – Take It Easy, Dirty Dancing,

– balony z zadaniami – ponumerowane od 1-8, balony do malowania, małe gumowe piłeczki, maski –,,Kocie oczy”, pompony wykonane z krepy w 2 kolorach: żółte i pomarańczowe;

– różnego rodzaju czapki-nakrycia głowy – jako element stroju na bal, serpentyny, świeczka,

– plakat z Arlekinem oraz balonem, na którym umieszczone będą litery z napisem – Karnawał, balony z literami

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

FAZA I – odreagowanie: (Cel: zmniejszanie napięcia psychofizycznego)

1. Dzieci wchodzą wraz z nauczycielem na salę z założonymi na czole maskami „kocich oczu”, przy rytmicznej piosence pt. „La Cucaracha” wprowadzającej w nastrój zabawy – wymachy, klaskanie, tupanie w rytmie muzyki.

2. Siadają w kole – powitanie grupy. Nauczyciel śpiewa i zaprasza dzieci do powtarzania, włączania się w śpiew i rytmicznego klaskania, uderzania, wystukiwania:

– O Benoje ( Dzieci powtarzają: – O Benoje)

– Oje Benoje (Oje….)

– Umba ja, um baje, ba go ba, ba go je (Umba ja…)

– Tą piosenką (tą piosenką)

– Witam, witam Was (Witam.….)

– Z nami bądź, w kole siądź zaczynamy już czas(Z nami……….).

3. Słuchanie wiersza pt.,,Karnawał”G.Koby – rozmowa na temat treści wiersza:

,,Karnawał” – Grażyna Koba

– Czapki! Maski! Chodźcie z nami!

Karnawał zaprasza nas!

Pewnie dziś tu zobaczymy

Przebrany cały las!

– Las? – to mała pestka!

Bajki pójdą w ruch!

Żeby tylko nie wyskoczył, jakiś biały duch!

– Uwaga! Wchodzi lis!

Za nim lew i kilka kurek…

A na końcu babcia

I Czerwony Kapturek.

Muzyka już gra….

Balony dzieci dmuchają,

Serpentyny się plączą

I do tańca zapraszają.

Wszyscy już w kole tańczą, za ręce się trzymają, kto i kim jest nie wiedzą,

Pod maski zaglądają!

– Co to jest karnawał? Co nam kojarzy się z karnawałem? Co jest nam potrzebne na balu karnawałowym? (Karnawał to okres od Trzech Króli do Środy Popielcowej, w którym często urządzane są zabawy i bale, najbardziej na balu potrzebny jest nam oprócz masek – dobry humor!).

– Zobaczcie przyniosłam dziś różne nakrycia głowy- przyjrzyjcie się, które z nich mogą być przydatne na balu (różne okrycia głowy, dzieci oglądają i mówią, co przestawiają, np. korona-królewna itp.).

– Zobaczymy więc, które z nich będą nam potrzebne na balu.

– Na dzisiejszy bal karnawałowy ja Was zapraszam – będę wodzirejem, a jakie zabawy zaproponuję wam? Dowiecie się, gdy z balonem stanie się: Trach! To znaczy, kiedy balon pęknie (nauczyciel zakłada wesołą czapkę – rozwichrzone, święcące  włosy).

4. Zabawa ,,Pękanie balona” – zagadka w 1 balonie ( balon z naklejonymi cyferkami ,,1”) – zadaniem 2 dzieci jest obiegnięcie koła i dobiegnięcie do krzesełka, na którym leży balon z zadaniem napisanym na karteczce ukrytej w środku balona. Dziecko, które dobiegnie – siada na balonie – powodując jego pęknięcie. Należy odczytać zadanie, a resztki balona wyrzucić.

Odczytanie wyrazu pierwszego: ,,kot”- Co słyszycie na początku wyrazu kot? Odszukajmy balon na drabinkach z literą ,,k”. Umieszczenie balonika z literą ,,k” w 1 miejsce na plakacie – w miejsce pierwszego narysowanego balona.

– Zabawa – ,,Kocie oczy” z maskami – przy muzyce.(,,Kocie oczy” piosenka zespołu ,,Budzik”), dzieci zakładają na oczy maski -,,kocie oczy”, tańczą, naśladują poruszanie się kota, myszki.

5. Druga zagadka – z pękaniem balona- wyraz ,,Arlekin”- wyodrębnienie 1 głoski”- odszukanie litery ,,a”, umieszczenie jej jako drugiej na plakacie – zabawa przy muzyce -,,Bal Arlekina”- z czapką arlekina i toczek dla Kolombiny(,,Bal Arlekina” – Filipinki) – taniec przy muzyce.

FAZA II – zrytmizowanie: Cel: pogłębianie odreagowania, grupa wykonuje je wspólnie. Wykonywanie rytmicznych ruchów ciałem, maszerowanie.

6. Zabawa -,,Pękanie balona” – zadanie 3 – wyraz ,,rak” – wyodrębnienie głoski ,,r”, odszukanie jej, umieszczenia na plakacie, zabawa ,,Idzie rak-  nieborak” – ze zmianą dynamiczną i rytmiczną, zmianą kierunku marszu – ,,Siała baba mak” przy akompaniamencie pianina.

7. Zadanie czwarte: z wyrazem,,nogi”- wyodrębnienie głoski w nagłosie ,,n”, umieszczenie ,,n” w miejsce 4 literki na plakacie. Zaproszenie do zabawy logorytmicznej ,,Leniwe wojsko” – dowódcy – zakładają czapki wojskowe.

Zabawa logorytmiczna:,,Leniwe wojsko”[J.Stadnicka, 1998, s.194]. Dzieci tworzą dwie drużyny przy akompaniamencie pianina – Dziewczynki: –,,dobre wojsko”, Chłopcy: –,,leniwe wojsko”. Na hasło dowódcy:,,Marsz” – dobre wojsko maszeruje energicznie i liczy:,,raz, dwa”. Drużyna chłopców – idzie ociężale, liczy i przystaje pojękując: Raz, dwa (Oooj..). Następnie zmiana wojsk. Odłożenie czapek na ławkę.

FAZA III – uwrażliwienie: Cel: wyrażanie ruchem, gestem różnych stanów emocjonalnych ilustrowanych muzyką-uwrażliwianie na dynamikę, tempo, rytm.

8. Pękanie balona” – zadanie piąte z wyrazem –,,akrobata”, wyodrębnienie w nagłosie ,,a”, umieszczenie litery na plakacie,

-zabawa w ,,Malowanie balonów mazakami – wesoły balon”- rysowanie uśmiechów malowanie przy spokojnej muzyce.  Następnie marsz z balonem po 2 ławeczkach w tempie słuchanej piosenki – ,,Romeo et Juliette”.

9. ,,Pękanie balona” –,,wilk” –wyodrębnianie litery ,,w”, zabawa ,,Gąski, gąski do domu”- nawołuje ,,Czerwony Kapturek”- dziecko w masce wilka i Czerwonego Kapturka.

FAZA IV – relaksacja: Cel: ćwiczenie oddechowe, pogłębianie odprężenia fizycznego i psychicznego-poprzez sugestię spokoju, bezpieczeństwa i ciepła.

– Ćwiczenia oddechowe ze świeczką – dmuchanie na płomień lekko, tak aby świeczka nie zgasła….- następnie wszyscy myślą o swoim marzeniu – zabawa kołowa przy piosence ,,Każdy ma jakieś marzenia, nic nie kosztują życzenia. Sylaby znam-więc powiem wam! Ja chcę mieć ,,lal – kę”- chcesz mieć ,,lal-kę”, bądź grzeczna i czekaj do gwiazdki”…następnie wszyscy głośno wypowiadają swoje marzenie i dmuchają mocno tak, aby płomień świeczki zgasł, wtedy marzenie się spełni.

– Poczęstunek – na każdym balu posilamy się słodkościami….i dalej się bawimy.

10. ,,Pękanie balona” i wyodrębnianie kolejnej głoski -,,a” w wyrazie ,,piłka”, co słyszysz na końcu wyrazu: piłka?  Umieszczenie kolejnej literki ,,a” na plakacie.

Zabawa z zastosowaniem masażu relaksacyjnego: ,,Toczek i skoczek”[J.Stadnicka, 1998, s.180] – dzieci dobierają się parami. Jedno kładzie się na brzuchu, drugie klęka przy nim z boku i:

·    Naśladuje taniec ,,toczka”: przy muzyce granej legato(płynnie), jedną lub dwiema piłeczkami zatacza kółka na leżącym dziecku przesuwając ruch od pięt do czubka głowy,

·    Naśladuje taniec ,,skoczka”: przy muzyce w dwumiarze, granej staccato (skocznie, odrywając) dotyka piłkami ciała dziecka. Głowę należy pominąć lub dotykać delikatnie.(Uwaga: Masaż ,,toczka” i ,,skoczka” prezentuje nauczyciel, a następnie dzieci w parach. Ruchy rąk przy zataczaniu kółek należy skoordynować z muzyką, w przypadku dzieci niesprawnych fizycznie, osobą masującą winien być nauczyciel).

11. Zabawa ,,Fale morskie” przy muzyce ,,Ocean Relaxing”- naśladowanie szumu morskich fal z chustą animacyjną i z piłeczkami, które dzieci kładą na chustę. Mają tak falować, aby nie spadły z chusty – reagowanie za zmiany dynamiczne : fale małe (muzyka – cicha, duże fale – muzyka – głośna).

FAZA V – aktywizacja: łagodna i dynamiczna, łagodne ćwiczenia w pozycji leżącej, przechodzenie do pozycji stojącej przez siad, dynamiczna – mini aerobik.

12. Ćwiczenia –  w leżeniu – gimnastyka nóg, w siadzie dłoni, w staniu – ruchów całego ciała – wdech, wydech….- PRZY RELAKSACYJNEJ, SPOKOJNEJ MUZYCE – podnoszą nogę prawą do góry….kładą na podłodze, lewą-….prawa ręka…itd., zgodnie z pokazem i poleceniem wodzireja.

13. ,,Pękanie balona” – wyraz: ,,karnawał”- wyodrębnienie głoski ,,ł” w wygłosie wyrazu, odszukanie litry ,,ł”, odczytanie całego wyrazu:

,,KARNAWAŁ” i zaproszenie do zabawy karnawałowej w Rio de Janeiro w słonecznej Brazylii, kraju ameryki Południowej,  gdzie odbywa się najdłuższy i najpiękniejszy karnawał, a z nim – ognista samba!! Zakładamy pompony na ręce, owijamy szyję serpentynami, KAŻDY ZAKŁADA WYBRANE PRZEZ SIEBIE NAKRYCIE GŁOWY i zaczynamy! Za prowadzącą dzieci naśladują ruchy samby przy muzyce – ,,Samba De Janiero”- Bellini.

ZAKOŃCZENIE – REKAPITULACJA ZAJĘCIA:

– Rozmowa z dziećmi -,,Jak się teraz czujesz?”- dzieci siedzą na obwodzie koła trzymając się za ręce. Wróciliśmy już z dalekiej podróży i powiedzcie jak się czujecie, bo ja czuję się bardzo dobrze – nauczyciel demonstruje to miną i ruchem –uśmiecha się, podskakuje jest radosna. A teraz chciałabym zobaczyć – jak Wy się czujecie? – dzieci demonstrują swój nastrój za pomocą odpowiedniej mimiki i ruchów ciała. Dziękuję Wam za wspólną zabawę.

Mgr Beata Weilandt, Przedszkole Samorządowe w Redle. Autorka otrzymuje upominek.

Zobacz także:

617 ocen
4.99
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent