Ryby na niby. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży w CK Agora

Ryby na niby

Tym razem tematem przewodnim naszego konkursu plastycznego zostały stworzenia wodne. Zapraszamy do kreatywnej i twórczej interpretacji tematu „Ryby na niby”. Wzory, kolory, faktury i kształty ryb oraz innych stworzeń morskich stanowią nieograniczone pole plastycznych interpretacji, a także wspaniałe inspiracje do tworzenia wyjątkowych prac plastycznych.

Tytuł podany w formie żartobliwej rymowanki ma sprawić, że uczestnicy podejdą do tematu w sposób mniej konwencjonalny i oderwą się od realistycznego wizerunku ryby.

Czekamy na prace z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, płaskorzeźby, a także kolaże i inne techniki własne. Mamy nadzieje, że utoniemy w oceanie pomysłów! Konkurs w czterech kategoriach wiekowych: dzieci w wieku  6 lat; dzieci w wieku 7- 9 lat; dzieci w wieku 10- 12 lat oraz młodzież w wieku 13-16 lat.

Celem konkursu jest promowanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży, rozwijanie ich wyobraźni, pomysłowości i abstrakcyjnego myślenia. Wszystkie edycje naszego konkursu mają za zadanie wychowywanie poprzez sztukę oraz naukę bacznego obserwowanie świata zwierząt i czerpania z niego inspiracji. Prace będą oceniane pod względem  doboru środków wyrazu plastycznego, oryginalność, sposobu interpretacji tematu, oraz walorów estetycznych. Na zgłoszenia czekamy do 12 lutego 2018 roku. POWODZENIA!

Zwieńczeniem konkursu będzie wystawa najlepszych prac w galerii Centrum Kultury Agora. Wernisaż oraz uroczyste rozdanie nagród obędzie się 27 lutego o godz. 13.00.

Koordynator:
Anna Pawlina / anna.pawlina@ckagora.pl / Tel.71/325 14 83 w. 109

Szczegółowe informacje o konkursie na naszej stronie internetowej: http://www.ckagora.pl/ryby-na-niby-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-i-mlodziezy/

oraz na FB: https://www.facebook.com/events/357552071338752/

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „RYBY NA NIBY”

Konkurs adresowany jest do dzieci  i młodzieży od 6 do 16 roku życia.

I. ORGANIZATOR

Centrum Kultury AGORA
Serbska 5a, 51 – 111 Wrocław
e-mail: sekretariat@ckagora.pl www.ckagora.pl

II. CELE KONKURSU

 1. Rozwijanie kreatywności, wyobraźni i abstrakcyjnego myślenia.
 2. Zachęcanie do pracy twórczej i doskonalenie warsztatu plastycznego.
 3. Umożliwienie konfrontacji artystycznej dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki.
 4. Rozwijanie własnych talentów plastycznych.
 5. Uczenie postawy bacznego obserwowania świata zwierząt i czerpania z niego inspiracji twórczej.
 6. Popularyzacja języka sztuki i wychowanie poprzez sztukę.

III. TEMAT PRAC

Nieograniczona wyobraźnia, która w kreatywny sposób przekłada się na język plastyczny jest naszym głównym przesłaniem. Ryby poprzez kształt, kolor, wzory … są inspiracją do stworzenia prac plastycznych.

IV. TECHNIKA I FORMAT PRAC

Technika prac jest dowolna.
Prace z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki  wykonywane w dowolnych technikach malarskich i rysunkowych: pastel, tusze, akwarela, tempera, gwasz, olej, batic, collage, techniki własne.
Format prac płaskich nie może przekraczać  50 x 70 cm.
Prace z zakresu rzeźby i płaskorzeźby (glina, masa solna i papierowa). Formy z recyklingu, kolorowych papierów, tkanin … Prace przestrzenne minimalna szerokość 20 cm.

V. TERMINY

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 12.02.2018 r. na adres:
Centrum Kultury AGORA, 51-111 Wrocław, ul. Serbska 5a. Wrocław
Z dopiskiem KONKURS „RYBY NA NIBY”.

Szczegółowych  informacji  udziela :
Anna Pawlina,  tel. 71/325 14 83 w. 109, anna.pawlina@ckagora.pl

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych:
 • Dzieci w wieku 6 lat
 • Dzieci w wieku 7- 9 lat
 • Dzieci w wieku 10- 12 lat
 • Młodzież w wieku 13-16 lat
 1. Do każdej pracy trzeba dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia dostępną również na stronie internetowej www.ckagora.pl
 2.  3. Każda praca powinna zawierać na odwrocie imię i nazwisko i wiek autora.
 3. Autorem pracy może być tylko 1 osoba.
 4. Z jednej placówki można dostarczyć maksymalnie 10 prac z każdej kategorii wiekowej.
 5. Udział w konkursie wiąże się z wyrażaniem zgody na:
  Przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002r. nr101, poz. 926 ze zm.) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją.
  Wykorzystanie nadesłanych prac oraz wizerunku uczestnika  bez ograniczeń terytorialnych, czasowych na następujących polach eksploatacji: rozpowszechnianie w formie wystawy, publikacja w mediach tradycyjnych i internetowych, na profilu FB oraz na stronie CK AGORA, partnerów oraz patronów medialnych projektu, na potrzeby  reklamowe konkursu i działalności statutowej organizatora, utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie i publiczne prezentowanie w materiałach audiowizualnych, fotograficznych,   internetowych, poligraficznych, stanowiących materiały promocyjne, informacyjne i reklamowe. Wprowadzenie do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych.
 6. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień Regulaminu w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od niego niezależnych. Równocześnie zobowiązuje się do powiadomienia o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie www.ckagora.pl
 8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.

VII. KRYTERIA OCENY

 1. Zgodność z tematem i założeniami kompozycji.
 2. Dobór środków wyrazu plastycznego.
 3. Oryginalność i sposób interpretacji.
 4. Walory estetyczne.

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. W skład jury wejdą wrocławscy artyści oraz przedstawiciel Organizatora Konkursu.
 2. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
 3. O rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu nagród Organizator powiadomi laureatów do 20 lutego 2018r.
 4. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Centrum Kultury AGORA.
 5. Wernisaż wystawy pokonkursowej wraz z nagrodzeniem laureatów i osób wyróżnionych, odbędzie się 27.02.2018 r o godzinie 13.00.

 

KARTA ZGŁOSZENIA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „RYBY NA NIBY”

 • IMIĘ I NAZWISKO,

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • WIEK AUTORA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • NAZWA PLACÓWKI DELEGUJĄCEJ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/ INSTRUKTORA/ OPIEKUNA PRAWNEGO/ RODZICA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • DOKŁADNY ADRES Z KODEM POCZTOWYM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • TELEFON, MAIL PLACÓWKI REKOMENDYJĄCEJ PRACĘ/ OPIEKUNA PRAWNEGO/ RODZICA

                     TEL. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

                     MAIL. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:plastyczne