Konkurs Być jak naukowiec

Konkurs Być jak naukowiec

Zachęcamy do udziału w Konkursie organizowanym w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2018.

Żeby wziąć udział w Konkursie należy wykonać pracę techniką dowolną malarstwo, grafika, rysunek, collage lub inne techniki na płaskim, trwałym podłożu o formacie min. A3 (297×420 mm) i nie większym niż A1 (594x 841) i wysłać wraz z kartą zgłoszeniową do 17 września 2018 r.

 1. Praca powinna być związana z tematem i celem Konkursu. Interpretacja tematu pracy zależy od pomysłu autora.
 2. Motywem przewodnim pracy powinno być hasło: „BYĆ JAK NAUKOWIEC”.
 3. Do pracy winien być załączony krótki opis pracy.
 4. Każda dostarczona praca powinna być opatrzona na odwrocie imieniem, nazwiskiem, kategorią wiekową autora oraz napisem: „Konkurs „BYĆ JAK NAUKOWIEC” organizowany w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2018”.
 5. Do pracy winna być dołączona karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie wyrażenia zgody wraz z klauzulą informacyjną – zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.
 6. Pracę i Kartę zgłoszeniową wraz z Oświadczeniem wyrażenia zgody i klauzulą informacyjną należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
 1. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  Departament Skarbu i Gospodarki
  Racławicka 56, 30 – 017 Krakó
  z dopiskiem: MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW 2018 – Konkurs

 2. Termin składania prac upływa 17 września 2018 r. W przypadku prac przesłanych pocztą liczy się data wpływu do Organizatora.

W ramach Konkursu wyodrębnione zostały cztery kategorie wiekowe uczestników:
I kategoria: 5-7 lat;
II kategoria: 8-10 lat;
III kategoria: 11-15 lat;
IV kategoria: 16 lat – 19 lat.

Dla laureatów i wyróżnionych przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody!

Szczegóły dotyczące organizacji Konkursu i wyboru nagrodzonych znajdują się w regulaminie Konkursu.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa do konkursu

Oświadczenie o udzieleniu licencji

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie