Zamek Królewski na Wawelu

Zamek Królewski na Wawelu

Zamek Królewski na Wawelu jest muzeum o charakterze rezydencji historycznej. Jego głównym zadaniem jest odtworzenie przeszłości Wawelu w jej wielorakich aspektach i włączenie jej w obieg kultury narodowej. Oprócz gromadzenia i udostępniania zbiorów muzeum prowadzi działalność konserwatorską, naukową, wydawniczą i edukacyjną.

Ekspozycje stałe na wzgórzu wawelskim:

– Komnaty Królewskie:

(wnętrza historyczne, kolekcja arrasów Zygmunta Augusta, portrety królewskie, włoskie meble renesansowe, malarstwo włoskie i holenderskie w. XV-XVII)

– Prywatne Apartamenty Królewskie

(zwiedzanie tej części zamku odbywa się wyłącznie w małych grupach z przewodnikiem, trasa prowadzi przez część zamku obejmującą sale tworzące niegdyś prywatne apartamenty monarsze oraz pomieszczenia dla dworskiej świty, a także dla gości królewskich)  

– Skarbiec Koronny i Zbrojownia

(regalia, wyroby złotnicze, cenne okazy broni i rzędów końskich; uzbrojenie polskie i zachodnioeuropejskie)

– Sztuka Wschodu:

(namioty i chorągwie tureckie, uzbrojenie tureckie i perskie, kobierce, ceramika chińska i japońska)

  

– Wawel Zaginiony:

(rezerwat archeologiczno-architektoniczny w budynku kuchni królewskich, rotunda ŚŚ. Feliksa i Adaukta, przedmioty związane z historią wzgórza wawelskiego, kafle z w. XVI-XVII)

– Smocza Jama  

(krasowa grota związana z piękną krakowską legendą o smoku wawelskim)

Tematy zajęć edukacyjnych dla grup przedszkolnych (sześcio- i siedmiolatków):

1. Legendy wawelskie

2. Królowie na Wawelu – życie codzienne w zamku

3. Królowie na Wawelu – ceremonie dworskie

4. Wawelski świat zwierząt i roślin

5. Rycerze i damy

6. Taniec i muzyka na królewskim dworze

Tematy zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych – klasy I – IV

1. Legendy wawelskie

2. Królowie na Wawelu

3. Taniec i muzyka na królewskim dworze

4. Rycerze i damy

5. Wawelski świat zwierząt i roślin

6. Przed namiotem wezyra

7. Opowieść o świętej Jadwidze królowej

9. Wawel legendarny i historyczny (dla klas IV)

10. Gawęda o rycerzu (dla klas III i IV)

11. Historia w naczyniu zamknięta (dla klas III i IV)

12. Katedra Wawelska (dla klas III – VI)

Tematy zajęć edukacyjnych dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych, gimnazjów i liceów

1. Rycerz i kultura rycerska  

2. Zabytki wawelskie związane z bitwą pod Grunwaldem

3. Pamiątki wawelskie po królu Janie III Sobieskim  

4. Przedromanizm i romanizm na Wawelu (uwaga: czasowo zawieszone)

5. Gotyk na Wawelu  

6. Renesans na Wawelu  

7. Barok na Wawelu  

8. Insygnia koronacyjne i orderowe w Skarbcu Koronnym  

9. Kultura muzyczna dworu królewskiego  

10. Mitologia na obrazach i tkaninach wawelskich  

11. Arrasy Zygmunta Augusta

12. Wątki biblijne na tkaninach wawelskich

13. Śladami św. Jadwigi Andegaweńskiej – królowej Polski

14. Motywy dekoracyjne wawelskiej porcelany (klasy V-VI; I-II gimnazjum)

15. Strój w dobie renesansu i baroku na portretach wawelskich (klasy VI; I-II gimnazjum)

16. Historia w naczyniu zamknięta (klasy V)

17. Król Kazimierz Wielki i jego czasy

18. Katedra Wawelska

Informacje dodatkowe

– zajęcia odbywają się od wtorku do piątku  

– rozpoczęcie: między 9.30 a 13.00; (maj-czerwiec od godz. 9.00)  

– grupa nie może liczyć więcej niż 30 osób (wraz z opiekunami)

Rezerwacja:

poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 15.00

tel: (012 422-51-55) w. 290 (Dział Oświatowy)

Koszt lekcji muzealnej – 5 zł od osoby.

Jeżeli lekcje prowadzone są także w Katedrze – 6 zł od osoby.

Klasy integracyjne oraz uczniowie Ośrodków Szkolno-Wychowawczych – 3 zł od osoby.

Jeżeli lekcje dla klasy integracyjnej prowadzone są także w Katedrze – 4 zł od osoby.

Bilet do Katedry obejmujący wejście do Grobów Królewskich i na wieżę z Dzwonem „Zygmunta” – 5zł od osoby.

Zamek Królewski na Wawelu

Adres:

Wawel 5
31-001 Kraków

Kontakt:

centrala: (012) 422 51 55
zamek@wawel.krakow.pl
http://www.wawel.krakow.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku