Zapraszamy do Klockowni!
UD

Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie

O TEATRZE

Usytuowana na niewielkim placu oryginalna, zabytkowa bryła budynku teatru została znakomicie wkomponowana w układ urbanistyczny miasta. Utrzymana jest w stylu eklektycznym, posiada siedmioosiową fasadę główną z trójkątnym ryzalitem pośrodku, a całość budynku wieńczy wysoki, łamany dach z lukarnami oraz wieżyczką. Na uwagę zasługuje wystrój architektoniczny i bogato zdobione wnętrze, a szczególnie dekoracja portalu scenicznego, balkonów i foyer. Teatr posiada, jedną z nielicznych w Polsce scenę obrotową. Wspaniałe wnętrze teatru niejednokrotnie przyciągało wielu twórców filmowych. Między innymi tutaj powstały niektóre sceny do filmu „Ziemia obiecana” Andrzeja Wajdy oraz do telewizyjnego serialu biograficznego o Helenie Modrzejewskiej.

Secesyjny budynek teatru powstał w 1910 r. według projektu słynnych architektów wiedeńskich Ferdynanda Fellnera i Fryderyka Helmera. W latach 1910-1939 był własnością Niemieckiego Towarzystwa Teatralnego, które jednak, gdy Cieszyn znalazł się w granicach II Rzeczypospolitej (1918-1939), udostępniało swą salę także dla polskich przedstawień. W czasie okupacji teatrem zarządzał ówczesny niemiecki urząd miasta. Po wyzwoleniu Cieszyna (3 V 1945 r.), teatr zamiennie pozostawał w administracji Teatru Polskiego w Bielsku – Białej oraz władz miasta Cieszyna. Teatr prowadził ożywioną działalność impresaryjną i prezentował wszystkie spektakle, które w swoim repertuarze posiadał teatr bielski. Od 1993 r. Teatr im. Adama Mickiewicza pozostaje pod zarządem Miasta Cieszyna.

Teatr pełni ważną rolę kulturotwórczą i edukacyjną o zasięgu ponadregionalnym. Prowadzi wielostronną, impresaryjną działalność kulturalną poprzez zapraszanie i organizowanie występów: teatrów dramatycznych, teatrów muzycznych, zespołów operowych, zespołów operetkowych, zespołów baletowych, zespołów folklorystycznych, recitali autorskich, zespołów estradowych, koncertów muzycznych, zespołów kabaretowych. W budynku teatru organizowane są również: prezentacje osiągnięć zespołów amatorskich (chóry, dziecięce zespoły folklorystyczne, popisy dzieci cieszyńskich przedszkoli, amatorskie zespoły teatralne), sympozja, spotkania młodzieży, uroczystości jubileuszowe, popisy uczniów szkół regionu cieszyńskiego, pokazy charakteryzacji teatralnej i filmowej oraz warsztaty teatralne z mistrzem.

332 ocen
4.97
dodaj ocenę
×
Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie

Adres:

Plac Teatralny 1
Cieszyn

Kontakt:

33 857 75 90
teatr.cieszyn@gmail.com
http://www.teatr.cieszyn.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku