Dobre Miejsce – Katolickie Centrum Kultury

Dobre Miejsce – Katolickie Centrum Kultury

Swoją misję wypełniamy organizując i promując wydarzenia artystyczne i edukacyjne, które w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się do wartości chrześcijańskich oraz powszechnie uznanych wartości moralnych, i nie stoją w sprzeczności z Katolicką Nauką Społeczną.
Dobre Miejsce – Katolickie Centrum Kultury

Adres:

ul. Dewajtis 3,
01-815 Warszawa,
Las Bielański

Kontakt:

22 561 01 23 lub 512 011 482
kultura@dobremiejsce.org
http://www.dobremiejsce.org
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku