Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie

Zgodnie z nazwą placówki priorytetem w jej działalności będzie promowanie Nauki i Sztuki w rozmaitych jej aspektach

Przez ciekawe zajęcia i warsztaty chcemy aktywizować tkwiące w każdym z nas umiejętności, rozbudzić pasje i chęć dzielenia się nimi, stworzyć miejsce wymiany myśli i doświadczeń.

Dom Nauki i Sztuki będzie miejscem ciekawych wystaw – zapraszamy artystów chcących zaprezentować swoja twórczość.
Jesteśmy otwarci na współpracę z instytucjami, fundacjami i nietuzinkowymi ludźmi.

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie

Adres:

ul. Kard. Wyszyńskiego 1
Józefów

Kontakt:

agnieszka.jung@mokjozefow.pl
http://www.mokjozefow.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku