Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1

W skład Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wchodzą filie:

1. filia nr 1 – Ogród Jordanowski, 91-117 Łódź, ul. Łanowa 14 B,

2. filia nr 2 – Ośrodek Edukacji Ekologicznej „W Lesie Łagiewnickim”, 91-518 Łódź, ul. Wycieczkowa 107.

 

Celem działalności CZP nr 1 jest wspieranie edukacyjnego i artystycznego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych wychowawczo oraz osób niepełnosprawnych, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży, prowadzenie edukacji kulturalnej, tworzenie wzorów i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu, integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk, prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, prowadzenie współpracy międzynarodowej.

Swoje cele CZP nr 1 realizuje poprzez prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczestników, prowadzenie klubów i świetlic dla dzieci i młodzieży, prowadzenie klubu integracji środowiskowej, prowadzenie zajęć integracyjnych z osobami niepełnosprawnymi, organizowanie imprez masowych, prelekcji, wystaw, konkursów, przeglądów i prezentacji dorobku placówki, uczestnictwo w konkursach, przeglądach, olimpiadach na wszystkich poziomach, organizowanie półkolonii, wycieczek, rajdów, imprez rekreacyjnych i zajęć prozdrowotnych, prowadzenie międzynarodowej wymiany młodzieży, prowadzenie zajęć przyrodniczych i ekologicznych, organizowanie kursów, szkoleń, seminariów i konferencji, realizacja innych projektów dla dzieci i młodzieży we współpracy ze szkołami, radami osiedla lub organizacjami pozarządowymi.

 

877 ocen
4.99
dodaj ocenę
×
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1

Adres:

ul. Zawiszy 39
91-818 Łódź

Kontakt:

42 655 06 00, 42 655 06 30
czp1.lodz@domkultury.com.pl
http://www.domkultury.com.pl/
facebook

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 grafika
Oferta:

 • Pracownia Plastyczna „Kolor” (dzieci, młodzież i dorośli)
 • Pracownia Instrumentów Klawiszowych „Orffa”
  Repertuar zespołu to przeboje muzyki klasycznej, filmowej i rozrywkowej, prezentowane w opracowaniach na instrumenty elektroniczne. (Dzieci od 8 lat)
 • Pracownia Gitar Klasycznych
 • Pracownia Wokalna
 • Pracownia Fotograficzna
  Pracownia fotograficzna zaprasza na zajęcia dla począkujących i zaawansowanych fotoamatorów.
 • Pracownia Historii Sztuki
 • Język angielski
  Nowoczesny kurs językowy dla dzieci i młodzieży. Specjalny zestaw ćwiczeń,  gier i zabaw pozwala na przejście wszystkich etapów nauki: od oswojenia z dźwiękami języka angielskiego po jego aktywne użycie.
 • Pracownia Tańca
 • Pracownia Teatralna

 

Poza tym CZP 1 zaprasza na zajęcia sportowe, a także do zespołów – m.in. mażoretek, orkiestry gitarowej i zespołu instrumentów klawiszowych.

Aktualną ofertę Centrum sprawdzisz tutaj.

505 ocen
4.98
dodaj ocenę
×

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku