Centrum Inicjatyw i Form Artystycznych Paka-MERa

W wyniku rozwoju Teatru MER, z inicjatywy jego twórców, powstał portal internetowy „Paka-MERa”.

Inspiracją do stworzenia „Teatru MER” była potrzeba samorealizacji aktorów jako twórców. Chcieli oni zyskać całkowity wpływ na kształt i charakter artystyczny własnych projektów. Prostymi środkami tworzą najbardziej kreatywny świat dla wyobraźni dziecka. Pobudzają wrażliwość, wywołują uśmiech i poruszają ważne problemy. Od 2002 roku Teatr Mer tworzy i prezentuje swoje spektakle na terenie kraju, ale nieobce są mu również trasy europejskie.

Poza spektaklami aktorzy prowadzą warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci oraz dla dorosłych. Twórcami przedstawień i warsztatów teatralnych są wyłącznie dyplomowani aktorzy.

616 ocen
4.98
dodaj ocenę
×
Centrum Inicjatyw i Form Artystycznych Paka-MERa

Adres:

ul. Piłsudskiego 135
92-318
Łódź

Kontakt:

42 279 74 29
kontakt@paka-mera.pl
http://www.paka-mera.pl

Paka-MER-a logo
Program warsztatów teatralnych dąży przede wszystkim do uświadomienia dzieciom i młodzieży, jakimi są wyjątkowymi ludźmi. Poprzez działania para-teatralne, w których biorą oni czynny udział, uświadamiamy im jak mogą sobie pomóc w dążeniu do celu, jak uwierzyć w siebie, jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych (np. egzamin do gimnazjum, matura itp.). Jednocześnie pokazujemy kulisy teatru lalkowego i dramatycznego.

Uświadamiamy młodym ludziom, że są w stanie sami zrealizować prawdziwy spektakl teatralny, a jeśli to potrafią, to nie ma na świecie rzeczy, której nie byliby w stanie dokonać. Najważniejsze to wybrać sobie w życiu cel i do niego dążyć. Dużą dawkę optymizmu przekazujemy młodzieży w lekkiej formie, występujemy razem na scenie, a przy okazji zabawy zmuszamy ich do myślenia i działania.

Oferta skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów i innych  zorganizowanych grup.

Lekcja teatralna trwa 2 godziny i prowadzą ją dyplomowani aktorzy.

238 ocen
4.96
dodaj ocenę
×

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku